main banner

SAP Customer Data

Stå ut från konkurrenterna genom att identifiera dina kunder och svara på deras behov i realtid med SAP Customer Data-lösningen som implementerats av LeverX.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

SAP:s kunddata i siffror

360-graders
syn på kunder
372%
treårig avkastning på investeringen
6 månader
återbetalning
24/7
tillhandahållande av insikter om kunder
x2
snabbare skapande av kundporträtt
100%
ökad kundtillfredsställelse
leverx
Vill du veta om SAP Customer Data passar dina affärsbehov?

Fördelar med SAP:s kunddata

Engineering - Dark mode
Identify hidden opportunities
Clients - Dark mode
Understand your customers better
Switch - Dark mode
Deliver a personalized customer experience
Quality- Dark mode
Enhance customer data privacy
Solution - Dark mode-1
Generate actionable insights and predictive actions
Money1 - Dark mode
Increase conversion, retention, and loyalty rates
Download - Dark mode
Reduce IT resource strain
icon-8
Accelerate business growth
icon-9
Boost revenues

Viktiga egenskaper och funktioner i SAP:s kunddata

SAP Customer Data Platform
SAP Customer Identity and Access Management (CIAM) for B2C
SAP Enterprise Consent and Preference Management
SAP CUSTOMER IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT (CIAM) FÖR B2B

SAP Customer Data Platform

 • Skapar holistiska kundprofiler baserat på att förena online-, offline-, transaktions-, operativ- och annan kundinformation
 • Genererar kundprofiler och tillhandahåller specifika fall gällande dataskydd och regulatoriska risker
 • Erbjuder insikter till marknadsföring, e-handel, butik, försäljning och serviceengagemang för en mer personlig strategi
 • Kopplar kontoprofiler till backoffice-systemet
 • Levererar insikter för bättre beslutsfattande i realtid genom kontinuerlig segmentering och publikhantering
Hur SAP:s kunddata hjälper ditt företag
 • Ökar konvertering, retention och kundlojalitet
 • Hanterar frågor om dataintegritet på ett adekvat sätt
 • Påskyndar affärstillväxten tillsammans med begränsade IT-utgifter
 • Optimerar leveranskedjan och produktinnovationen
 • Genererar insikter för en högre grad av personalisering
 • Väljer rätt kundprofiler för olika affärsbehov

Intresserad av lösningen?

Hur SAP:s kunddata fungerar

Opinionsundersökningar
Marknadsundersökningar
Digital
Andra källor till information om kunder
bild-min

Företag

INSAMLING AV KUNDINFORMATION OCH FASTSTÄLLANDE AV PRIORITERINGAR
SAP Kunddata
IT-direktörer
Högre chefer
Chefer för digitala team
ARBETA MED VERKLIGA KUNDPORTRÄTT

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som specialiserar sig på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullständig teknikrådgivning, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder kundanpassade mjukvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som tillgodoser kundernas specifika krav

TEKNOLOGI & LEDNING


 • Snabb projektstart och uppsättning, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig anpassning av banbrytande teknologier (Data Science, IoT, Artificiell Intelligens, Big Data, Blockchain, etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET


 • 20+ års arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
 • 950+ framgångsrika projekt. Vi hjälper företag av alla storlekar och inom olika branscher att utnyttja kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

HUR MAN LYCKAS MED LEVERX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla implementeringsstrategin baserat på dina affärskrav och lösningsmöjligheter.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. I detta skede definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera projektet. Vi säkerställer att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärskrav.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa och validera roller/behörigheter för alla användare.

INFÖRA

Kör lösningen med provision av go-live support, fixar och övervakning för att perfekt anpassa den nya mjukvaran till dina affärsprocesser.

KÖR