main banner

SAP Enterprise Product Engineering (EPE)

Utnyttja kraften i visualisering för att förbättra produktivitet och beslutsfattande med SAP EPE som implementerats av LeverX-teamet.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Hur kan SAP EPE hjälpa ditt företag?

Effektivisera produktutvecklingsprocesserna, förbättra samarbetet mellan olika team och förkorta tiden till marknaden för nya produkter med följande SAP EPE-funktioner.
Headphones1

Stöd för alla PLM-objekt

SAP EPE förenklar produktlivscykelhantering genom att samla all tillhörande data, dokument och processer på en enda pålitlig plattform. Detta främjar förbättrad noggrannhet och effektivitet vid datainmatning, vilket underlättar samarbete och innovation för produktutformning och produktion.
Transportation-1

Leverans av Engineering Records (ER)

SAP EPE tillhandahåller Engineering Records för att registrera och dokumentera alla ändringar som görs på en produkt under dess existens. Detta dokumentations- och auktorisationssystem minimerar misstag och hjälper dig att följa regleringsriktlinjer.
Network_connected-1

Stöd för ECR / ECO-process

Organisationer kan effektivisera sina Engineering Change Request (ECR) och Engineering Change Order (ECO) processer genom att dra nytta av SAP EPE. Detta hjälper inte bara dig att dokumentera och bedöma förändringar, utan förbättrar också produktens kvalitet och påskyndar dess resa till marknaden.
Integration-1

Workflow-lösning direkt integrerad med ER

SAP EPE:s workflow-lösning erbjuder en strömlinjeformad, integrerad process för spårning och hantering av Engineering Records (ER). Denna metod garanterar rigorös granskning och strikt godkännande av eventuella justeringar, vilket förhindrar misstag och främjar efterlevnad av industriella regler och bestämmelser.
Bar-graph-1

Inbäddad analys

SAP EPE är utformat för att ge realtidsinsikter i produktutformning och utvecklingsprocesser. Detta hjälper företag att identifiera hinder, stärka teamets samordning och fatta bättre informerade beslut om produktutformning och utveckling.
Check-1

WebUI / PLM 7-aktiverat

Genom att använda WebUI-teknologi säkerställer SAP EPE att PLM 7-användare har möjlighet att få åtkomst till och administrera produktinformation och dokument på distans och snabbt. Detta stärker samarbetet mellan team, oavsett deras geografiska plats.
Uppnå spetskompetens inom produktlivscykelhantering med realtidsinsikter och strömlinjeformade processer som erbjuds av SAP EPE.

Viktiga funktioner i SAP Enterprise Product Engineering (SAP EPE)

Med SAP EPE kan du optimera teknik- och tillverkningsprocesser för ökad produktivitet, kvalitet och samarbete.
s4hana-change-record-1

S/4HANA CHANGE RECORD

 • Effektivisera förändringshanteringen med S/4HANA Change Record
 • Automatisera förändringsprocesser från början till slut för förbättrad produktivitet
 • Optimera flexibel arbetsflödesdesign och digitala signaturer för äkthet
 • Uppnå konkurrensfördelar med realtidsinsikter från Engineering Cockpit
sap-ecc

SAP Engineering Control Center

 • Designa, samarbeta och hantera produktdata med SAP Engineering Control Center
 • Förbättra återanvändning av design, filhantering och intern/extern samarbete
 • Använd flexibla mappstrukturer, Microsoft Office-integration och dra-och-släpp-användarbekvämligheter
 • Maximera produktiviteten med konfigurerbara inställningar för slutanvändare i SAP PLM
status-release-management

STATUS- & RELEASEHANTERING

 • Förbättra produktkvaliteten och minska användarfel med status- och releasehantering
 • Se till att dina produktutvecklingsobjekt är i överensstämmelse och uppdaterade
 • Kontrollera statusövergångar och flexibla egenskaper med skräddarsydda statusar
 • Maximera kvaliteten på produktmasterdata med valideringar vid statusändringar
access-control-management

ÅTKOMSTHANTERING

 • Hantera åtkomst till affärsobjekt säkert på projektbasis
 • Tilldela användargrupper till projekt snabbt för snabb hantering av auktorisationer
 • Utnyttja standard- och sammansatta kontexttyper för säker delning av objekt
 • Garnera exklusiv åtkomst till känsliga objekt med kontextroller och förenklad förändringshantering
product-structure-synchronization

PRODUKTSTRUKTURSYNKRONISERING

 • Säkerställ sömlös datautbyte mellan teknik och tillverkning
 • Övervaka och lösa struktursynkroniseringskonflikter automatiskt
 • Garanti för strukturell integritet med avancerad produktstruktursynkronisering
product-validation

PRODUKTKONTROLL

 • Förenkla mjukvaruberoendemodeller
 • Strömlinjeforma ingenjörs-, tillverknings- och serviceprocesser med exakta sökningar efter mjukvaruberoenden
 • Hantera produktlivscykeln sömlöst med enkla regler
 • Övervaka tillgängliga mjukvarudata med förtroende i din PLM
sap-vem

SAP VISUAL ENTERPRISE MANUFACTURING PLANNER

 • Effektivisera överlämningsprocessen för tillverkning med SAP Visual Enterprise Manufacturing Planner
 • Förbättra effektiviteten och noggrannheten med ett visuellt dra-och-släpp-system
 • Inkludera både visuella och icke-visuella komponenter för omstrukturering
 • Öka din tillverkningskapacitet med framåtnavigation till ERP-definitioner
leverx
Förenkla, effektivisera och påskynda hanteringen av produktlivscykeln med SAP EPE.

Hur SAP Enterprise Product Engineering (SAP EPE) fungerar

System (1)

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

Global systemintegratör


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullcykelteknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementations tjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda mjukvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika krav från klienter.

Teknologi & Ledning


 • Kort engagemangsstart och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerliga investeringar i innovation och tidig adoption av toppmoderna tekniker (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet


 • Över 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Hur man lyckas med LeverX

Följ sex viktiga steg när du arbetar med våra SAP-experter.
Utveckla implementeringsstrategin baserat på dina affärsbehov och lösningens kapacitet.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. I detta skede definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBERED

Verifiera projektet. Vi ser till att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testar och validerar roller/befogenheter för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av go-live-stöd, fixar och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖR