main banner

FINANSIELL HANTERING

Förbättra din finansiella planering med en enda källa till tillförlitlig information.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Affärsfördelar med SAP Intelligent Enterprise

back-in-time 1
SPARA TID OCH MINIMERA FEL
save-money 1
MINIMERA FINANSIELLA RISKER
quality 2
ENHETLIGA DATAKÄLLOR
innovation 1
FÖRBÄTTRA ANSTÄLLDAS OPERATIONELLA EFFEKTIVITET
sales 1
ÖKA FINANSIELL TRANSPARENS
profit 1
FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ INVESTERINGAR
touch 1
FULL KONTROLL ÖVER FINANSIELLA RESURSER
leverx
Är du redo att förbättra din finansförvaltning med SAP?

Hur optimerar SAP-lösningar finansförvaltningen?

Acceleration av affärsprocesser

SAP automatiserar utförandet av repetitiva uppgifter, sparar tid, ökar produktiviteten och minimerar risken för fel. Öka produktiviteten i affärsprocesser genom förbättrad kommunikation mellan avdelningar.

#1

Minskad tid för att slutföra uppgifter

Avancerade SAP-verktyg gör det lättare att slutföra uppgifter och förbereda motsvarande rapporter. Kunden kan extrahera, aggregera och analysera information från olika källor för att fatta smartare beslut och göra korrekta affärsprognoser.

#2

Enkel övervakning och förbättrad säkerhet

SAP-lösningar säkerställer tillförlitlighet, säkerhet och noggrannhet hos data. Det är möjligt att begränsa åtkomsten till data för enskilda användare eller användargrupper.

#3

Minskning av kostnader

SAP säkerställer snabb och enkel insamling av stora mängder information och möjliggör effektiv hantering av databaser. Genom att använda uppdaterad information i realtid kan företag betydligt minska administrativa och operativa kostnader.

#4

Lösningar för hantering av företagsfinanser

SAP Controlling (SAP CO)
SAP Financial Accounting (FI)
SAP IFRS
SAP Treasury management
SAP Funds Management

SAMORDNING OCH FÖRBÄTTRING AV PROCESSER

 • Kontroll av produktionskostnader
 • Redovisning av tjänster som tillhandahålls av organisationen
 • Registrering av faktiska data
leverx
Behöver du hjälp med att identifiera den optimala uppsättningen moduler?

Vår expertis inom Finance & Controlling Avdelningslösningar

sap s/4hana

finansiering

Accounting and Financial Close

 • Financial Accounting
 • General Ledger Accounting (FI-GL)
 • Preparation for Consolidation (FI)
 • Accounts Payable (FI-AP)
 • Accounts Receivable (FI-AR)
 • Bank Accounting (FI-BL)
 • Asset Accounting (FI-AA)
 • Revenue Accounting and Reporting
 • Special Purpose Ledgers
 • Joint Venture Accounting (JVA)
 • SAP S/4HANA Financial Closing
 • Group Reporting
 • Real-Time Consolidation
 • Central Finance
 • Advanced Compliance Reporting

Integrated Components

 • SAP Cash Application
 • SAP Leonardo Machine Learning
 • Open Text
 • SAP Loans Management
 • SAP Business Planning & Consolidation
 • SAP Human Capital Management
 • SAP Marketing
 • SAP S/4HANA Solutions (Sourcing and Procurement, Sales and Distribution, etc.)

Financial Planning and Analysis

 • Enterprise Controlling (EC)
 • Investment Management (IM)
 • Controlling (CO)

Financial Operations

 • Invoice Management
 • Receivables Management
 • Settlement Management
 • Flexible Real Estate
 • Management (RE-FX)
 • Travel Management (FI-TV)

Treasury Management

 • Cash and Liquidity Management
 • Payments and Bank Communications
 • Treasury and Risk Management

Subscription Billing and Revenue Management

 • Convergent Invoicing
 • Receivables Management and Payment Handling
 • Credit and Collections Management

Styrning, risk och efterlevnad för finans

 • Internationell handel

Industries We Serve

 • Detaljhandel och grossisthandel
 • Bank- och finansbranschen
 • Transport och logistik
 • Lätt tillverkning
 • Industriell tillverkning
 • Maskin- och utrustningstillverkning
 • Gruvdrift
 • Bearbetningsindustri
 • Metallindustrin
 • Produktion och omfördelning av elektricitet
 • Byggbranschen
 • Fastighetsaffärer
industries we serve

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

Global systemintegratör

 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullcykelteknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder anpassade programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som tillgodoser klienternas specifika krav.

Teknologi & ledning

 • Kort uppstarts- och projektuppbyggnad, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av toppmoderna tekniker (datavetenskap, IoT, artificiell intelligens, stordata, blockchain etc.)
 • Skapande av projekt enligt ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet

 • Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Vägen till framgång med LeverX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla implementeringsstrategin baserat på dina affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi projektets struktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. I detta skede definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera projektet. Vi ser till att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testar och validerar roller/behörigheter för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av support vid driftsättning, fixar och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖR

Fallstudier