main banner

SAP S/4HANA for Procurement

Säkerställ transparens, effektiv hantering och fullständig kontroll över upphandlingsprocesser i alla system som används i din verksamhet med SAP S/4HANA for Procurement.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Vad omfattas av SAP S/4HANA for Procurement?

SAP S/4HANA for Procurement är en del av nästa generations affärssystem S/4HANA och är en flexibel lokal lösning för effektiv hantering och kontroll av inköpsverksamheten. Vilka är de funktioner som säkerställer transparens i dessa processer och ökar deras effektivitet?
card-1

PLANERING FÖR ARTIKLAR (MATERIAL, RESERVDELAR, KOMPONENTER)

Det säkerställer tillgången på varor när minimibalansen sjunker under de fastställda värdena genom lagerövervakning, analys av historisk data, beaktande av inköpsorder, prognosbyggnad, beräkning av volymkrav och skapande av efterföljande dokument eller information för inköpare.

card-2

SYSTEM FÖR BEGÄRAN

Det hjälper dig att skapa, optimera och kontrollera inköpsbegäranden. Begäran kan genereras automatiskt eller göras manuellt baserat på data som tas emot från systemet. Dessutom kan du anpassa procedurerna för att godkänna och godkänna begäranden för att kontrollera inköpsplaneringen. Analys, utskrift och andra funktioner gör att du strikt kan kontrollera valet av leverantör, pris och leveransdatum för alla begäranden och framtida inköpsorder fram till slutleveransen.

card-3

AVTALSSYSTEM

Det hjälper dig att skapa, effektivisera och kontrollera underhållet och genomförandet av inköpsavtal. Dessutom tillåter komponenten dig att underhålla olika typer av avtal och fastställa kontrollprocedurer för dem (kvantitativa, kostnader, etc.).

card-4

ORDER SYSTEM

Hjälper till att skapa, optimera och kontrollera inköpsorder. Dessutom är det möjligt att använda automatisk val av leveranskälla. För att säkerställa att den mest effektiva och kostnadseffektiva inköpsordern skapas kommer systemet att hjälpa dig att bestämma den optimerade orderkvantiteten.

card-5

KONTROLLSYSTEM FÖR INKOMMANDE LEVERANSER

Komponenten inkluderar olika funktioner för att hjälpa dig att skapa, optimera och kontrollera inkommande leveranser från produktsleverantörer. Den täcker allt från planering till slutlig mottagning i lager och produktion.

card-6

KONTROLLSYSTEM FÖR INKOMMANDE FAKTUROR

Du kan enkelt skapa, optimera och kontrollera inkommande fakturor från leverantörer av varor, tjänster etc. Fakturor kan matas in manuellt, tas emot elektroniskt från leverantören eller identifieras från en PDF-fil med hjälp av maskininlärningsteknik.

card-1

LAGERKONTROLL

Komponenten inkluderar en rad funktioner som hjälper till att skapa, optimera och kontrollera all rörelse av varor på lagringsplatser (inkommande, utgående, rörelse, lagerkontroll, överskott, brister, uthämtning etc.). Systemet tillåter också att du genomför och registrerar resultaten av en planerad eller oplanerad inventering. Analys, rapportering, utskrift och andra funktioner gör att du kan kontrollera materialbalansen för den önskade perioden.

card-1

TULLKLARERING

Möjliggör skapande, optimering och kontroll av import- och exporttulldeklarationer och betalningar på dem.

Fördelar med att använda SAP S/4HANA för upphandling

Företag som utnyttjar S/4HANA för upphandling kan dra nytta av följande fördelar:
icon-1
MINSKNING AV INKÖPSRELATERADE KOSTNADER
icon-2
TRANSPARENS I ARBETET FÖR ANSTÄLLDA
icon-3
MINSKNING AV MÄNSKLIGA FEL
icon-4
REALTID OCH ANALYTISK RAPPORTERING
icon-5
MÖJLIGHET TILL CENTRALISERAD HANTERING
icon-6
TIDIG BILDNING OCH UPPDATERINGAR TILL INKÖPSPLANEN
icon-7
KONTRAKTSPLIKTER ÖVERVAKNING
icon-8
FULLSTÄNDIG INFORMATION OM MATERIALFLÖDET
icon-9
OPERATIV HANTERING OCH LAGERKONTROLL

Vill du öka effektiviteten och noggrannheten i din upphandlingsprocess?

Ytterligare ett alternativ att överväga: Central upphandling

Med SAP S/4HANA Central Procurement kan du integrera ditt SAP S/4HANA-system med andra affärssystem för att erbjuda centraliserade upphandlingsprocesser inom hela ditt systemlandskap. I ett sådant scenario fungerar SAP S/4HANA Central Procurement som ett navsystem, och enterprise resource planning-system fungerar som anslutna system.

SAP S/4HANA Central Procurement gör det möjligt för inköpsspecialister att:

 • Få en fullständig bild av alla inköpsbehov på företagets olika platser, vilket effektiviserar inköpsprocesserna och möjliggör resursbesparingar.
 • Kontrollera och behandla alla inköpsrekvisitioner i anslutna företag eller SAP S/4HANA-molnsystem.
 • Centralt skapa förfrågningar om förslag, publicera dem och efter slutförandet av upphandlingsförfarandet, skapa anbud på uppdrag av leverantörer.
 • Skapa inköpsorder eller inköpskontrakt baserat på leverantörernas offerter.

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

Global systemintegratör

 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullständig teknisk rådgivning, utveckling och kostnadseffektiva genomförandetjänster för framgångsrik affärsomvandling och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller klienters specifika krav.

Teknologi & Ledning

 • Kort uppstarts- och projektuppsättningstid, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig antagning av toppmoderna teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med kvalitets- och säkerhetsstandarderna ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001.

Erfarenhet

 • Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency