main banner

Enterprise Asset Management

LeverX är din pålitliga partner när det gäller att leverera banbrytande SAP Enterprise Asset Management-lösningar som är skräddarsydda för att optimera ditt företags tillgångsprestanda och förbättra den operativa effektiviteten.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Varför behöver ditt företag SAP EAM?

Övergången till innovativa tjänstemodeller öppnar upp för en mängd möjligheter för ditt företag, t.ex:
35%
ökad lönsamhet för tjänsterna
20%
ökad effektivitet genom exakta tidsramar för planeringen
5-8%
minskade kostnader för underhåll av utrustning

SAP Enterprise Asset Management-system och funktioner

Optimera underhållsverksamheten genom att sömlöst integrera intelligenta SAP-lösningar som frigör nytt värde och effektivitet genom att revolutionera processerna för planering, schemaläggning och utförande.
SAP S/4HANA Asset
Management
SAP Business Network Asset Collaboration
SAP Service & Asset Manager
SAP Field Service Management
SAP Asset Performance Management
SAP S/4HANA for Spatial Asset Management
SAP Crowd Service

SAP S/4HANA Asset Management

Effektivt hantera dina tillgångar med SAP S/4HANA Asset Management, utnyttjande avancerade funktioner för underhållsplanering, utförande och spårning för att säkerställa optimal tillgångsprestanda och tillförlitlighet.
 • Optimera underhållsscheman, resurser och material med hjälp av omfattande planeringsverktyg och intelligenta algoritmer.
 • Fatta proaktivt beslut och genomför förebyggande underhåll med realtidsvisning av tillgångars hälsa, prestanda och underhållshistorik.
 • Strömlinjeforma kostnadsspårning och optimera reservdelsanskaffning genom att sömlöst integrera tillgångshantering med finansiella och inköpssystem.
leverx
Frigör den fulla potentialen hos intelligent tillgångshantering för förbättrad operativ prestanda och lönsamhet med LeverX.

Hur ditt företag kommer att dra nytta av SAP EAM

Med följande affärsfördelar kan SAP EAM stärka tillgångsförvaltningen, maximera underhållsprocedurerna och stärka den operativa effektiviteten i många branscher.
Agile-1

ÖVERGRIPLIG TILLGÅNGSLEVNVADD

SAP EAM möjliggör för organisationer att effektivt hantera tillgångar under hela deras livscykel, från förvärv till avyttring, och säkerställer omfattande praxis för tillgångshantering.
Rocket

OPTIMERAD TILLGÅNGSPRESTANDA

Med SAP EAM kan organisationer genomföra förebyggande och prediktivt underhåll, vilket optimerar tillgångsprestanda och minimerar driftstopp eller fel.
Operative-system

STRÖMLINJEFORMAT UNDERHÅLLSPLANERING OCH SCHEMATISERING

SAP EAM förbättrar driftseffektiviteten genom att erbjuda funktioner för effektiv underhållsplanering, arbetsorderupprättande, resursallokering och optimerad schemaläggning.
Touch-1

INTEGRERAD LAGERHANTERING

SAP EAM integreras med lagerhanteringssystem, vilket underlättar noggrann spårning av reservdelar och material, optimerar inköp och minskar lagerrelaterade problem.
Time

RELLTIDSDATA OCH ANALYSER

SAP EAM erbjuder realtidsinsyn i tillgångsdata och prestandamätare, vilket möjliggör proaktivt underhåll, kontinuerliga förbättringar och datadrivna beslut.
Check-1

Överensstämmelse och efterlevnad av regelverk

SAP EAM stöder efterlevnad av branschregler och standarder genom att underlätta dokumentation, spårning och efterlevnad av säkerhetsinspektioner, certifieringar och bästa praxis för underhåll.
Integration-1

Sömlös integration med SAP-moduler

SAP EAM integreras med andra SAP-moduler, såsom finans, inköp och personalresurser, vilket möjliggör bättre samordning, datadelning och förbättrad operationell effektivitet.
Mobile_tap

Mobil- och offline-funktioner

SAP EAM erbjuder mobila och offline-funktioner, vilket gör det möjligt för underhållstekniker att få tillgång till och uppdatera tillgångsinformation ute på fältet, vilket ökar produktiviteten och minskar administrativa uppgifter.
QR-code

Skalbarhet och flexibilitet

SAP EAM är utformat för att skalas med organisations tillväxt och anpassa sig till föränderliga affärsbehov, vilket möjliggör hantering av ett stort antal tillgångar och stöd för komplexa underhållsprocesser.
Network_connected-1

Förbättrad tillgångssynlighet och kontroll

SAP EAM erbjuder en centraliserad lagringsplats för tillgångsinformation, vilket ger en omfattande vy över tillgångshistorik, underhållsaktiviteter och kostnader, vilket möjliggör informerade beslut om tillgångsanvändning, ersättning och avveckling.
icon-bar-graph

Förbättrad resursanvändning

SAP EAM optimerar resursallokeringen och säkerställer effektiv användning av underhållsteam, utrustning och material, vilket leder till kostnadsbesparingar och förbättrad produktivitet.
Download

Proaktivt underhåll och minskad driftstopp

Med SAP EAM kan organisationer proaktivt identifiera potentiella tillgångsproblem, åtgärda dem innan de eskalerar och minimera driftstopp, vilket ökar den operationella effektiviteten och minskar kostnaderna.
Utnyttja SAP EAM:s fulla potential för din organisations behov av tillgångshantering.

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEM INTEGRATOR

 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullständig teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärsomvandling och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda programutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller kundernas specifika krav.

TEKNIK & LEDNING

 • Kort uppstarts- och projektinställningstid, stark ledning.
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av banbrytande teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt enligt ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET

 • Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
 • Mer än 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Hur man lyckas med LeverX

De sex viktigaste stegen när du arbetar med våra SAP-experter.
Utveckla en genomförande strategi baserad på kundens affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCK

Slutför projektplaner och mål. Vi bestämmer en projektstruktur, ledning, uppföljning och rapporteringsmekanismer med kunden. Vid detta stadium definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera att lösningen och projektomfattningen uppfyller kundens affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i kundens IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överför från äldre system till SAP-produktionssystemet, test och validering av roller/behörigheter för alla användare.

IMPLEMENTERA

Driftsätt lösningen med tillhandahållande av go-live-stöd, fixar och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖRA

Vanliga frågor och svar