main banner

SAP S/4HANA Manufacturing Logistics

Integrera kontrollpunkter, produktion och externa lagringsprocesser i lagret med hänsyn till allmän SAP-strategi och avancerade beslut om gränssnittsteknik.

Snabb tillgång till plattformens funktioner

icon-1
IT-regulatorisk överensstämmelse
icon-2
Snabbare tid till marknaden
icon-3
Hållbart tillvägagångssätt
icon-5
Effektiv resurs- och tidsplanering
icon-6
Hantering och optimering av lagringsplats
icon-7
Kartläggning av alla varuflöden
icon-8
Säkerställa bästa möjliga användning av tillgångar
icon-9
Användarvänlig och anpassningsbar planering
icon-10
Minskad risk för mänskliga fel

Vi levererar end-to-end processupplevelse för dynamiska och skalbara miljöer

Kompletterande lösningar för SAP S/4HANA tillverkningslogistik

Vi använder den senaste tekniken för lagerhantering för att anpassa anpassade programvaruapplikationer och uppfylla dina affärsbehov. SAP EWM och SAP TM är direkt integrerade i S/4HANA. Eftersom dessa moduler använder liknande logistiska processer i lagret, svarar S/4HANA Manufacturing Logistics ännu mer effektivt på de varierande behoven hos organisationer och lokala myndigheter.

SAP Extended Warehouse Management

 • RF-ramverk för lastning och lossning
 • Lagerövervakning
 • Integrerad materialflödeskontroll

Beskrivning av funktionsomfång för SAP S/4HANA Manufacturing Logistics

Vi tillför omfattande expertis till kärnfunktionerna i SAP S/4HANA Manufacturing Logistics. Lösningen erbjuder nyckelfunktioner inom följande områden:
INBOUND CARGO REGISTRATION
SHUTTLE
ROUTE TRAIN

INBOUND CARGO REGISTRATION

Det här modulen erbjuder viktiga funktioner för rutt-tåg vid fabrikens kontrollpunkt med en unik och intuitiv ny applikation. ICR är viktigt för tillverkningsindustrin som hanterar höga volymer av inkommande gods på högskaliga produktionsanläggningar, vilket möjliggör förkvalificering, datahantering och ruttering av inkommande gods. Den här modulen ökar effektiviteten i varumottagningsprocesserna genom att förkvalificera inkommande gods vid kontrollpunkten.

 • Baserat på integration med Avancerad frakt och mottagning
 • Integration med SAP EWM, IM, STM
 • Möjlighet till hybridinstallationer genom lossningspunkt
 • Ett strömlinjeformat användargränssnitt för felhantering
Stöds av SAP Fioris designprinciper

Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med olika avdelningar inom SAP, vilket ger oss tillgång till och möjlighet att följa de senaste rekommendationerna och bästa praxis och tillämpa dem i våra projekt. Fiori är ett genomgående tema i alla moduler som ett tillämpat designspråk som avgör hur applikationer ska se ut och bete sig. Vi använder Fioris standarddesignprinciper för att implementera anpassade, skräddarsydda och rollbaserade applikationer.

Fiorization hjälper till att identifiera intressanta områden inom dataset eller signifikanta enskilda instanser med hjälp av datavisualisering och business intelligence. Det ger insikter i affärsprocesser och gör det möjligt för oss att identifiera var flaskhalsar uppstår.

Läs mer om Fiorization

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

Global systemintegratör

 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Full cykelteknikrådgivning, utveckling och kostnadseffektiva implementations-tjänster för framgångsrik affärsomvandling och hållbarhet.
 • Vi erbjuder anpassade mjukvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika krav från klienter.

Teknologi & Ledning

 • Kort engagemangstid och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av banbrytande teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet

 • Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och -lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

TOP Custom Software Development Companies

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

leverx

Kom in i matchen med SAP S/4HANA för att stärka varje kontaktpunkt i verksamheten

Vägen till framgång med LeverX

De sex viktigaste stegen som du kommer att ta tillsammans med våra SAP-experter.
I den här fasen undersöker vi kundens affärs-mål och krav, bestämmer implementeringsstrategin, föreslår en övergripande systemarkitektur och definierar en projekt-implementeringsmetodik. En av de huvudsakliga faktorerna som påverkar valet är kostnadseffektiv leverans av en kvalitetsprodukt på kortast möjliga tid.

UPPTÄCK

Den andra fasen är kickoff-möten med kundens experter och godkännande av dokumentation, projektplan, spårnings- och rapporteringsmekanismer. Tillsammans med kunden definierar vi också ett projektteam och dess roller/ansvar.

FÖRBEREDA

Vi analyserar kundens nuvarande affärsprocesser med hjälp av AS-IS-modellen. Även vid denna fas utförs en Fit / Gap-analys och en demonstration av en demolösning, och det slutliga projektomfånget (en TO-BE-modell) är överenskommet.

UTFORSKA

SAP-lösningar anpassas, integreras i kundens infrastruktur och testas. Om det behövs utvecklar LeverX-experter ny funktionalitet.

REALISERA

I den här fasen går SAP-systemet live (”blackout”-perioden). Data överförs från äldre system till SAP-produktionssystemet. Vi testar och validerar också roller/bemyndiganden för alla användare och förbereder en plan för support efter driftsättningen. Slutligen utbildas användarna.

IMPLEMENTERA

Efter driftsättningen säkerställer vi ad-hoc-support för användarna och omfattande efter-implementeringssupport. Allt detta underlättar samarbete, ökar transparens och tydlighet samt minimerar risker och fel – vilket förbättrar resultatet.

KÖRA