main banner

SAP Transportation Management

Optimera logistiken och förbättra tjänsterna med SAP TM-lösningen som gör att du kan styra din verksamhet helt och hållet och möjliggör insyn i processerna.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Stärk din logistikverksamhet
med våra SAP TM-tjänster

LeverX team av experter är dedikerade till att optimera dina transportprocesser och öka effektiviteten över hela linjen. Vårt omfattande utbud av tjänster omfattar:

 • Lösningsarkitektur
 • Anpassad utveckling
 • Anpassning av system
 • Insamling av krav
 • Förberedelse av projektdokumentation
 • Utbildning av användare
 • Support efter lansering av projektet

Övervaka och analysera företagsövergripande logistik- och transportprestanda

Dyk ner i världen av SAP Analytics Cloud integrerat med SAP TM, som erbjuder omfattande insikter, intuitiv visualisering och realtidsanslutning för optimerad företagsövergripande logistik och transportprestanda.
Transportation
Övervaka prestanda för transportöversikt från medellång till lång sikt
Bar-graph-1
Visualisera strategiska, operativa och kostnadsrelaterade KPI:er på en karta med möjlighet till detaljerad analys
Check-1
Visa kombinerade KPI:er från olika system som EWM och LBN
Vote
Lägg enkelt till datakällor, KPI:er och branschstandarder
AR
Utnyttja intuitiv, rik och flerdimensionell analys. Använd vad-händer-om-analys, simuleringar, maskininlärning
Rocket
Utveckla realtidsdatanslutning utan S/4HANA, molnreplikering

Utnyttja SAP TM för att dra nytta av följande fördelar

Om vi går djupare in på fördelarna kan företag som har implementerat SAP TM dra nytta av följande:
icon-1
FULL INTEGRATION MED SAP-PROCESSER
icon-2
KONSISTENT RELEVANT DATA FÖR SMARTARE BESLUT
icon-3
ÖKAD KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE GENOM MINSKAD REAKTIONSTID
icon-4
RELLTIDSANSIKT MED TRANSPORTATIONSHUBS OCH LAGER
icon-5
INTELLIGENT RESURSOPTIMERING
icon-6
INTEGRERAD OCH ANPASSNINGSBAR PLANERING
icon-7
AUTOMATISERAD FRACHTKOSTNADSHANTERING
icon-8
TRANSPARENT OCH STANDARDISERAD TENDERINGPROCESSER
icon-9
ANSIKT MED TELEMATIK OCH MOBILA LÖSNINGAR
Intresserad av lösningen?

Områden som täcks av SAP TM

sap-tm-2-1

FRACHTHANTERING

 • Kontrakt med kunder/transportörer
 • Transportförfrågningar
 • Försändelseregistrering
 • Order till betalning
 • Anskaffning till betalning
 • Simulering av transportkostnader
 • SAP ERP-integration
sap-tm-3-2

TRANSPORTPLANERING & GENOMFÖRANDE

 • Optimerad manuell och automatiserad planering
 • Transportförslag och uppdragsuppdrag
 • Övervakning av transport
 • Effektiv kalenderplanering
 • Godskommission
 • TDL-val
 • Bokning av transport (sjöfart, flyg) och fraktbokning
 • Transportgenomförande
 • Intelligent omplanering
sap-tm-4-1

HANTERING AV TRANSPORTKOSTNADER

 • Beräkning av transportkostnader
 • Fraktavtal med kunder och fraktbolag
 • Fakturering och betalningsförberedelser
sap-tm-5-1

FINANSINTEGRATION

 • Betalning och fakturering
 • Delbetalningar och massbetalningar
 • Lönsamhetsanalys
 • Vinstutdelning
leverx
Behöver du hjälp med att välja den optimala uppsättningen moduler?

Maximera effektiviteten med SAP TM-integrationer

Koppla samman och förbättra logistiken genom att integrera SAP TM med andra SAP-lösningar. Höj din logistiska kapacitet och få en konkurrensfördel genom att utnyttja synergin mellan SAP TM och följande applikationer:

ERP-LOGISTIKINTEGRATION

ERP-logistikintegration justerar smidigt logistikoperationer med övergripande affärsprocesser, vilket förbättrar planeringens noggrannhet, ökar förutsägbarheten och standardiserar logistikoperationer inom ERP-system. Denna integration inkluderar också automatisering av försändelsehanteringsfunktioner i SAP ERP, vilket leder till kostnadsbesparingar och ökad operationell effektivitet.

FRAKTOCH FÖRVÄG FÖR INTEGRATION

SAP TM integreras sömlöst med frakt- och förvägshantering. Denna integration automatiserar fakturering, påskyndar betalningsavstämningen och förenklar komplexa finansiella processer kopplade till logistik, vilket säkerställer korrekta, snabba betalningar och förbättrar transparensen i finansiella operationer. Resultatet är betydande kostnadsbesparingar och stärkta relationer med logistikaktörer.

INTEGRATION MED SAP EWM

Fusionen av SAP TM och SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) markerar en betydande framsteg inom samordningen av logistik- och lageroperationer. Denna integration levererar en mängd fördelar, inklusive minskning av manuella ingrepp, optimering av inkommande och utgående processer, och en därav följande minskning av lagerinventeringen.

Integration med SAP Event Management

Utnyttja realtidsövervakning och spårning av dina logistikhändelser med SAP TM:s integration med SAP Event Management. Detta ger ditt företag möjlighet att snabbt svara på oväntade händelser och höja servicestandarderna för kunderna.

Integration med SAP Business Network for Logistics (SAP BN4L)

SAP BN4L integreras tätt med SAP TM för att revolutionera logistiken. Denna integration förbättrar synligheten i försörjningskedjan, främjar effektivt samarbete, möjliggör proaktiv problemhantering, och säkerställer efterlevnad och riskhantering. Det är ett strategiskt val för att optimera logistikoperationer.

Våra partnerskap

Tack vare vårt partnerskap med hårdvaruleverantörer hjälper lösningarna SAP Yard Logistics och SAP Transportation Management våra kunder att öka sin affärseffektivitet. Vi samarbetar endast med världsledande tillverkare som Ruptela (GPS och asset trackers) för att kunna erbjuda högkvalitativ och optimal service från rekommendationer till leverans.

Ta en titt på vår portfölj

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullständig teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som tillgodoser klienternas specifika krav.

TEKNIK & LEDNING


 • Kort engagemangsupprampning och projektuppsättning, stark ledning.
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig antagning av banbrytande teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt enligt ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET


 • Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

VANLIGA FRÅGOR