main banner

SAP Product Footprint Management

Beräkna produktfotavtryck i stor skala, förbättra koldioxidavtrycket och digitalisera hållbarheten med SAP Product Footprint Management.

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Viktiga SAP PFM-funktioner

Hållbarhet är en utmaning för världen och därmed för varje enskilt företag. Utan en frisk planet finns det ingen grund för kontinuitet, långsiktig vinst och tillväxt. En femtedel av världens koldioxidutsläpp kommer från leveranskedjor, vilket öppnar för ett omedelbart behov av åtgärder.

SAP PFM kan beräkna fotavtryck för alla steg i värdekedjan, till exempel logistik, tillverkning, personaladministration, teknikutveckling och upphandling. Genom att analysera data kan lösningen hjälpa företag att hantera sin miljöpåverkan.

data acquisition min

DATAINHÄMTNING

Systemet samlar in stamdata från dina operativa affärsprocesser och SAP-affärsapplikationer, återanvänder data som redan är tillgänglig och validerad. Beräkna fotavtrycken för var och en av dina produkter genom att använda data från alla utsläpp som uppstår inom ditt företag och hur de bidrar till dina slutprodukter.

emission-factors-management-min

HANTERING AV UTSLÄPPSFÖRHÅLLANDEN

SAP PFM importerar utsläppsfaktorer från produktlivscykelbedömningsdata för att beräkna fotavtryck i stor skala över hela produktinventariet. För närvarande hämtas data antingen från SAP Life Cycle Assessment (LCA) -databasen eller återanvänds från information som tillhandahålls av LCA-databasen. I slutändan är planen att använda data som tillhandahålls direkt från leverantörerna.

footprint calculation

BERÄKNING AV FOTAVTRYCK

Genom att använda en förkonfigurerad mall för fotavtrycksberäkning kan du definiera de produkter som ska läggas till i beräkningen. Detta parar varje produkt med dess utsläppsfaktor (både inköpta material och råmaterial för produktion), vilket ger en översikt över koldioxidutsläppen under en produkts livscykel. SAP PFM tillhandahåller också en inbyggd statlig koldioxidprisberäkning för bättre budgetering och planering.

footprint analytics

FOTAVTRYCKSANALYS

Du kan också använda de snabba filtren som finns tillgängliga som en rullgardinsmeny för att visa fotavtrycksresultaten för en specifik status. Varje position i tabellen är baserad på statusen för tillagda semantiska färger till individuella fotavtrycksresultat för att framhäva deras betydelse. De beräknade fotavtrycken integreras tillbaka i slut-till-slut-processerna för att visualisera smärtområdena.
footprint-integration-min

INTEGRERING AV FOTAVTRYCK

Eftersom de beräknade fotavtrycken integreras i SAP S/4HANAs och SAP S/4HANA Clouds kärnprocesser kan du övervaka och visualisera KPI:er för hållbarhetsförbättring. En sådan riktad kontroll möjliggör betydande resursbesparingar och ökad transparens.
leverx
Behöver du hjälp med att identifiera den optimala uppsättningen moduler?

Viktiga funktioner för SAP Product Footprint Management

För att uppfylla moderna standarder för grön ekonomi och följa regler måste företagen vara helt transparenta när det gäller utsläpp i hela värdekedjan. Ökad konsumentmedvetenhet sporrar också företagen att lägga större vikt vid att minska koldioxidutsläppen SAP PFM är perfekt lämpat för att uppfylla dessa krav.
Integration

SAP S/4HANA Integration Scenarios

SAP PFM stöder integrationen med SAP S/4HANA Cloud för att importera stamdata och transaktionsdata. Integrationen är möjlig via SAP Integration Suite, SAP Process Integration, SAP Cloud Connector och andra SAP Cloud-tjänster.
Touch-1

HANTERING AV UTSLÄPPSFÖRHÅLLANDEN

Smart sammanlänkade tjänster bidrar till hållbarhet genom digitalisering. Med hjälp av SAP Product Footprint Management kan en organisation bli en branschledare när det gäller att minska sina utsläpp på produktnivå.
Save-money-1

BERÄKNING AV FOTAVTRYCK I SKALA

SAP PFM minskar ansträngningen och kostnaden för att beräkna, analysera och rapportera produktfotavtryck. Med en förenklad beräkningsmetod med hjälp av förkonfigurerade mallar frigör lösningen också interna resurser för mer värdeskapande arbete.

Fältet för SAP PFM-åtgärder

Steering & Analytics

SAP Sustainability Control Tower

SAP Analytics Cloud (SAC)

SAP Product Footprint Management (PFM)

SAP Business Technology Platform

Footprint Inventory

Footprint Calculation Template

PFM Extractor

Mapping / Derivation

Sustainability Integration Component

Footprint Provisioning

Data Extractor

Idea to Market

Source to Pay

Plant to Fulfill

Lead to Cash

Finance

End To End Processes

Emission Factors

Other Data Sources

External Data Providers

scheme
Sätt standarden för utvecklingen av hållbara produkter med SAP PFM

Varför välja LeverX som din SAP-implementeringspartner?

GLOBAL SYSTEM INTEGRATOR


LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning. Fullcykelteknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet. Vi erbjuder skräddarsydda mjukvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som motsvarar specifika krav från klienter.

TEKNIK & MANAGEMENT

Kort uppstart och projektuppställning, stark ledning. Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av toppmoderna teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.) Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET

Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör. 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna. Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Vägen till framgång med LeverX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla en genomförandestategi baserad på dina affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans kommer vi att bestämma en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. Vid denna tidpunkt definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBERED

Verifiera projektplanen. Vi ser till att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

FÖRVERKLIGA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, tester och validering av roller/bemyndiganden för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av gå-live-stöd, fixar och övervakning för att smidigt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖR