main banner

SAP Asset Performance Management

Utnyttja avancerad analys, realtidsdata och ML för datadrivna beslut, förbättrad tillförlitlighet och minskade kostnader med SAP APM implementerat av LeverX.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Hur du kommer att dra nytta av Asset Performance Management

Upptäck de viktigaste funktionerna i SAP APM som revolutionerar tillgångshanteringen och gör ditt företag mer effektivt och tillförlitligt.
icon-1

Asset health monitoring

SAP APM möjliggör för organisationer att proaktivt hantera potentiella fel genom kontinuerligt övervaka tillgångsförhållandena i realtid för att hjälpa till att upptäcka avvikelser. Denna förmåga till prediktivt underhåll minskar kostsam driftstopp och säkerställer oavbruten drift, vilket sparar värdefull tid och resurser.
icon-2

Prediktivt underhållsoptimering

Genom att utnyttja maskininlärning och historisk data förutser SAP APM optimala underhållsscheman. Genom att utföra underhållsaktiviteter vid rätt tidpunkt kan organisationer minska kostnader, förlänga tillgångars livslängd och maximera tillgängligheten för tillgångar, vilket förbättrar operationell effektivitet och ökar lönsamheten.
icon-3

Rotorsaksanalys

SAP APM hjälper till att identifiera rotorsakerna till tillgångsfel, vilket gör det möjligt för organisationer att vidta åtgärder. Genom att adressera underliggande problem förhindrar företag återkommande problem, minimerar störningar och förbättrar den övergripande tillgängligheten för tillgångar för att säkerställa smidig drift och kundnöjdhet.
icon-4

Samarbete inom arbetsstyrkan

SAP APM underlättar samarbete mellan underhållsteam och effektiviserar kommunikation och arbetsorderhantering. Effektivt teamwork och mobila funktioner gör det möjligt för fälttekniker att snabbt komma åt tillgångsinformation, vilket leder till snabbare problemhantering, optimerad produktivitet och strömlinjeformade operationer.
icon-5

Tillgångsportföljshantering

Med en centraliserad vy över tillgångsportföljen, kritikalitet och prestationsmätare ger SAP APM organisationer möjlighet att fatta datadrivna beslut. Genom att prioritera investeringar, optimera tillgångsutnyttjande och planera för framtida behov resulterar detta i bättre resursallokering, förbättrad tillgångsprestanda och långsiktig företagstillväxt.
icon-6

Integration med andra system

SAP APM säkerställer datakonsistens och effektiviserar processer genom att integrera sömlöst med befintliga system som EAM, CMMS och IoT-plattformar. Genom att utnyttja data från olika källor kan organisationer fatta informerade beslut, optimera arbetsflöden och dra nytta av sina befintliga teknikinvesteringar för förbättrad operationell effektivitet.
leverx
Samarbeta med LeverX för att frigöra den fulla potentialen hos dina tillgångar med SAP APM.

Berättelser om kundframgångar

Lär dig mer om SAP från våra framgångshistorier

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR

  • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
  • Heltäckande teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
  • Vi erbjuder skräddarsydda programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika krav från kunderna.

TEKNIK & LEDNING

  • Kort engagemangsramp-upp och projektinställning, stark ledning
  • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av toppmodern teknik (datavetenskap, IoT, artificiell intelligens, stordata, blockchain etc.)
  • Skapande av projekt i enlighet med kvalitets- och säkerhetsstandarder enligt ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001.

ERFARENHET

  • Över 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
  • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
  • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av SAP:s kraft.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Hur man lyckas med LeverX

Följ sex viktiga steg när du arbetar med våra SAP-experter.
Utveckla en genomförande strategi baserad på kundens affärsbehov och lösningens förmågor.

UPPTÄCK

Slutför projektplaner och mål. Vi bestämmer en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer med kunden. Vid denna tidpunkt definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera att lösningen och projektomfattningen uppfyller kundens affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i kundens IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet. Detta inkluderar också testning och validering av roller/behörigheter för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av gå-live-support, fixar och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖR