main banner

SAP Intelligent Clinical Supply Management

Automatisera och förbättra processen för kliniska förnödenheter och få bättre insyn i kliniska förnödenheter.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Ta del av alla fördelar med SAP ICSM

icon-1

Snabbare cykeltider

Minska kliniska prövningscykler med upp till 10% och anpassa snabbt till förändringar.
icon-2

Noggrannhet

Minska överskott på lager med 30-40% och undvik fel och förseningar med noggrann planering.
icon-3

Effektivitet

Minska ledtiden med 10-15% genom att automatisera processer och minska komplexitet.
icon-4

Lägre kostnader

Minska löpande kostnader med 30-40% med befintlig SAP S/4HANA-programvara.
icon-5

Flexibilitet

Använd skalbar arkitektur som rymmer flera kliniska försörjningsmodeller i ett system.
icon-6

Synlighet

Få full kontroll över den kliniska tillförseln från källa till klinisk plats.

Ta reda på hur SAP ICSM fungerar

Denna modul består av fyra delar:

Få full kontroll över den kliniska tillförseln från källa till klinisk plats.

 • Komplex behandlingsschema (inklusive grafisk visualisering)
 • Olika typer av studier som titrering, doseskaleringsstudier, adaptiva studier och plattformsstudier
 • Integration med CTMS

Planering och prognostisering (molnbaserad funktionalitet)

 • Grov efterfrågan prognos och deterministisk efterfrågan planering
 • Byta/avbryta funktioner
 • Manuell anpassning, simuleringar och jämförelse av scenarier
 • Trösklar, varningar och automatisk omplanering
 • Tillförselbassäng över studier
 • Integration med IRT och SAP tillförselplaneringsverktyg

Tillverkning (S/4HANA-tillägg)

 • Behandlingsspecifik förblindning och klinisk serialisering
 • Landsspecifik hantering av hylllivslängd och förlängningsfunktionalitet
 • Systemstödd batchtilldelning och beräkning av utgångsdatum
 • Master Data Monitor för att kontrollera redo för förpackning
 • ICSM-förbättringar för intern GS1-kompatibel märkning
 • Integration med CMO

Distribution (S/4HANA-tillägg)

 • Distribution mellan depåer och till platser med synlighet för platslager
 • Utställningsinformation, spårning av förstörelse av kit och hantering av returer
 • Utgångsdatum för utgångsdatum
 • Korsstudiebassäng (begränsad)
 • Kylkedjehantering
 • GS1-standardsupport
 • Integration med 3PL och IRT

SAP ICSM löser alla utmaningar med leveranser till kliniska prövningar

förbättra din verksamhet med SAP ICSM:s nyckelfunktioner

card-1

KLINISK STUDIEHANTERING

Med SAP ICSM-modulen kan du säkerställa klinisk försök för förblindning och randomisering för att underlätta efterfrågeprognoser, tillverkning, förpackning, märkning och leverans.

card-2

DATAINSAMLING OCH HANTERING

SAP ICSM möjliggör snabbare datainsamling och sömlös överföring till intressenter över hela världen.

card-3

LAGERHANTERING

Denna modul kan ta hänsyn till alla nödvändiga parametrar för kliniska prövningar för att undvika fel i tillförsel och efterfrågan.

card-4

EFTERFRÅGAN PROGNOSERING

Med SAP ICSM kan du beräkna och schemalägga efterfrågan baserat på jämförelser mellan planerad och faktisk studiedeltagande.

card-5

KLINISK STUDIE FOKUSERAD PÅ TILLVERKNING

Modulen möjliggör serialisering, randomisering och förblindning av färdiga kliniska varor.

card-6

AVANCERAD DISTRIBUTION

Nu kan du säkerställa leverans av kliniska tillförsel till depåer och sjukhus över hela världen och tillgång till tillräckligt med medicin för alla ämnen på varje utlämningsställe.

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullcykelteknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiv implementeringstjänster för framgångsrik företagsomvandling och hållbarhet.
 • Vi erbjuder anpassade programutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller klienters specifika krav.

TEKNOLOGI & LEDNING


 • Kort engagemangshantering och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerliga investeringar i innovation och tidig användning av toppmoderna tekniker (Datavetenskap, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET


 • 20+ års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • 950+ framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

leverx
Läs mer om våra kunders framgångshistorier

Vägen till framgång med LeverX

Den innehåller sex huvudsakliga steg som du kommer att ta tillsammans med våra SAP-experter.
Utveckla implementeringsstrategi baserad på kundens affärsbehov och lösningens kapacitet.

UPPTÄCK

Slutför projektplaner och mål. Vi bestämmer en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer med kunden. I det här skedet definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera att lösningen och projektomfattningen uppfyller kundens affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i kundens IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och utvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överför från äldre system till SAP-produktionssystemet, genomför tester och validering av roller/befogenheter för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av stöd för gå-live, åtgärder och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

RUN