main banner

SAP Ariba: Effektivisera inköpsprocesser

Automatisera köpprocessen från källa till betalning och minska driftskostnaderna med så mycket som 60%!

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Vilka utmaningar tar SAP Ariba sig an?

Money1

Höga operativa kostnader

SAP Ariba hjälper till att minimera extra kostnader i ditt företags inköpsprocesser genom att sätta upp och betona intelligenta kassaflödeskrav.
icon-computer

Brist på synlighet

SAP Ariba förbättrar inköpssynligheten genom att erbjuda insikter om leverantörsprestanda, prissättning, kontraktsuppfyllelse och utgifter. Detta möjliggör bättre beslutsfattande, samarbete och kontroll över inköpsaktiviteter.
icon-bar-graph

Brist på datainsikter

SAP Ariba erbjuder robusta analys- och rapporteringsfunktioner, vilket gör att organisationer kan dra nytta av inköpsdata för insikter, såsom utgiftsanalys, leverantörsprestanda, besparingar och benchmarking. Det stödjer datadrivet beslutsfattande och identifiering av kostnadsbesparingsmöjligheter.
icon-integration

Ineffektiva processer

SAP Ariba automatiserar och effektiviserar inköpsprocesser, vilket eliminerar manuella och pappersbaserade uppgifter. Det möjliggör elektronisk beställning, godkännanden, inköpsorder och fakturering, vilket förbättrar processens effektivitet och kostnadsbesparingar.
Swap

Dåliga samarbetsprocesser

SAP Ariba hjälper till att bygga samarbetsplaner som omvandlar din vision till tillgångs tillgänglighet, automatiserar repetitiva uppgifter för att minimera arbetsrelaterade fel och upprätthåller samarbete i realtid.
Сross

Brist på hållbarhet och syfte

Samordna med hållbara och olika leverantörer, vilket ökar investeringsflödet. Attrahera fler kunder och säkerställ större nivåer av dina anställdas engagemang.
Lock_unlocked

Otillräckliga säkerhetsstrategier

Täck virtuella inköpsproblem med digitala verktyg som säkerställer informationssäkerhet på alla nivåer, upprättar smidigt samarbete över IT-team och granskar leverantörens cybersäkerhet.
Computer

Oflexibel och svår att anpassa driftsmodell

SAP Ariba är anpassningsbar för olika scenarier. Förbli redo för spridning av digitala verktyg och tillämpning av agila tekniker för förhöjd värde i en specifik utgiftskategori.
Kontrollera utgifterna med en intelligent programvarulösning

SAP Ariba-lösningar

SAP Ariba erbjuder flera lösningar för inköp och hantering av leveranskedjan. Varje modul fokuserar på specifika funktioner och processer.

Upptäck SAP Aribas lösningar och välj den som effektiviserar ditt företags affärsprocesser för inköp. Få djupa insikter i din spend management för att fatta välgrundade beslut och optimera direkt och indirekt upphandling för kontroll och besparingar.

SAP Ariba Sourcing
SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance
SAP Ariba Supplier Risks
SAP Ariba Buying and Invoicing
SAP Ariba Catalog
SAP Ariba Buying
SAP Product Sourcing
SAP Ariba Spend Analysis
SAP Ariba Supply Chain Collaboration

SAP Ariba Sourcing

Kärnförmågor som täcker strategiska källprocesser:

 • Stöd för källhändelser för RFI, RFP, e-auktion
 • Avancerad poängsättning, realtidsvisningar av händelser och beslutsanalys
 • Begränsningsbaserad optimering baserad på priser, poäng, leverantörsprofiler, volymer etc.
 • Stöd för olika auktionstyper (omvända, främre) för bättre marknadsresultat
 • Spåra besparingar
 • Integration av Ariba Discovery för att identifiera nya leverantörer
Vill du veta vilken lösning som är mest effektiv för dina mål?

Vad får du efter att ha implementerat SAP Ariba?

75%
Snabbare transaktionscykler
60%
Minskade driftskostnader i genomsnitt
60%
Förbättrad noggrannhet i orderhanteringen
50%
Ökning av erhållna rabatter från leverantörer
20%
Snabbare inbetalningar från kunder
15%
Ökad kundlojalitet

Kundernas framgångshistorier

leverx
Hur kan intelligent utgiftshantering gynna din organisation?

Upptäck det breda utbudet av SAP Ariba-tjänster

Förberedande förberedelser:

 • Beredskapsbedömningar
 • Implementeringsstrategi och vägkartor

Implementering & Utrullning:

 • Heltäckande källa-till-betalningstransformation och implementering
 • Multi-fas och internationella utrullningar
 • Support efter go-live
 • Kontinuerlig förbättring

Förädling & Förbättring:

 • Träning och förändringshantering
 • Anpassad integration med enskilda eller flera ERP och tredjepartsprogram
 • Kontraktsmigration och support
 • Leverantörsaktiveringstrategi, flightplaner, hantering, genomförande
 • Kataloger Aktiveringstrategi, Plan, Hantering, Utförande
 • Ariba Network Support för köpare och leverantörer

Kontinuerligt stöd och underhåll:

 • Migration från CI9-tillägg till CIG (Cloud Integration Gateway)
 • Migration från klassisk källa till guidad källa
 • Implementering av Guided Buying
 • Befintlig implementeringsrevision och förberedelse av förbättringsvägkartan

Implementering av SAP Ariba

Effektivisera ditt företags arbetsflöde genom att synkronisera SAP Ariba med SAP ERP och S/4HANA för dataintegration. SAP Ariba integreras via API:er eller SOAP-tjänster, antingen molnbaserat eller som ett pakettillägg, vilket optimerar upphandlingsprocesser, sparar tid och minskar kostnaderna.

Förlita dig på LeverX konsulter, med erfarenhet av SAP Ariba-S/4HANA/ERP-integration, för fullt stöd - från krav till löpande projektunderhåll.

 • Projektplanering
 • Resursfördelning
 • Kick-off-möte med SAP Ariba och kund

Förbereda

 • Kravinsamling
 • Klientsystemrevision
 • KPI-inställning
 • Funktionsöversikt workshops

Utforska

 • Systemkonfiguration
 • Testsysteminstallation
 • Intern och acceptanstestning
 • Användarträning

Realisera

 • Flytta från testsystemet till det produktiva

Driva

 • Gå live
 • Ad hoc-stöd för slutanvändare
 • Efterimplementeringsstöd

Kör

Varför välja LeverX som implementeringspartner för SAP Ariba?

SAP strategisk partner

Vi är SAP:s föredragna globala partner, med verksamhet i tio länder. I över 20 år har vi levererat över 950 framgångsrika SAP-projekt över hela världen för olika branscher.

16+ års erfarenhet av inköp

Våra specialister är certifierade inom inköp och har omfattande erfarenhet av rådgivning, integration och implementering av SAP Ariba i affärsprocesser.

Rättvis prissättning

Lösningsimplementeringspriset bryts ner i milstolpar, vilket gör att vi kan justera projektet när det behövs och minska din kostnad.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Vanliga frågor och svar