main banner

Integrated Business Planning for Supply Chain

Planera försäljning, drift och ekonomi noggrant med en enda lösning och dra nytta av flera scenarier som skapas av ML-algoritmer för att exakt reagera på marknadsförändringar för maximal vinst.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.
leverx
Ta reda på hur det fungerar

Viktiga funktioner i SAP IBP som gör skillnad för din leveranskedja

icon-1
KONSEKVENT DATA-MODELL BASERAT PÅ SAP S/4HANA
icon-2
INTEGRERAD PLANERING
icon-3
ANPASSNINGSBARA, ANVÄNDARVÄNLIGA GRÄNSSNITT
icon-4
ANVÄNDNING AV SAP:BÄSTA PRAKTIKER
icon-5
ML FÖR STATISTISK PROGNOSTISERING
icon-6
PRAKTISK JÄMFÖRELSE AV SCENARIER GENOM SIMULERING
icon-7
SAP WORKZONE FÖR EFFEKTIV KOMMUNIKATION
icon-8
FEM OBEROENDE MODULER ATT ANVÄNDA SEPARAT ELLER I KOMBINATION
icon-9
MOLNBASERAD ARKITEKTUR MED KONSTANT VÄRDEFULLA UPPDATERINGAR

Välj dina SAP IBP-moduler

SAP IBP består av fem moduler: SAP IBP for Sales and Operations, SAP IBP for Demand, SAP IBP for Inventory, SAP IBP for Response and Supply samt Supply Chain Control Tower. Alla komponenter kan användas oberoende av varandra eller i kombination.
SAP IBP Försäljning och drift

Med den här modulen vet du alltid var det råder brist och var det finns ett överutbud av varor, var lagren är överfulla eller tomma, var driftstopp förväntas och andra viktiga faktorer för din framgångsrika försäljning och operativa frågor.

Vad får du i utbyte?

 • Samarbetsverktyget SAP WorkZone
 • En enhetlig datamodell för efterfrågan, utbud och ekonomi
 • "Tänk om"-scenarier
 • En realtidsbild av de ekonomiska effekterna av olika scenarier
 • En tydlig bild av kommande risker och möjligheter
Efterfrågan på SAP IBP

Med SAP IBP Demand kan du göra avancerade efterfrågeprognoser och försäljningsplanering. Baserat på statistiska data fastställer modulen variationerna i ömsesidiga beroenden, så att du kan bygga en tydlig handlingsplan för upp till 36 månader.

Vad får ni ut av det?

 • Stor prognosprecision som drivs av ML
 • Prognoser som engagerar interna och externa intressenter
 • Hantering av PLM
 • Hantering av kampanjer
 • Skapande och jämförelse av "What-if"-scenarier
SAP IBP Inventering

SAP IBP Inventory är perfekt för företag med omfattande leveranskedjor. Denna modul säkerställer effektiv lagerhantering, så att du helt kan tillgodose dina konsumenters behov och tillhandahålla rätt servicenivå.

Vad får ni ut av det?

 • Effektiv lagerhantering över hela nätverket
 • Intelligent optimering av lager och påfyllning
 • "What-if"-scenarier för praktisk utvärdering av alternativ
 • Lageroptimering på flera nivåer för försenade leveranser
SAP IBP Svar och leverans

Denna modul innehåller alla nödvändiga verktyg för begränsad och obegränsad planering och distribution. SAP IBP Response & Supply kan bli en kvalitetsassistent för högsta ledningen och generera korrekt jämförande information om uppmätta risker och möjligheter för välgrundade affärsbeslut.

Vad får du?

 • Produktionsplanering som tar hänsyn till produktionskapacitet, prioriteringar och begränsningar
 • Simulering för smartare beslutsfattande
 • Identifiering av material- och resursproblem och förslag på hur de kan hanteras
 • Omvandling av lager i enlighet med företagets affärsmål
Kontrolltorn för försörjningskedjan

Om du har att göra med en komplex och omfattande leveranskedja som är svår att kontrollera är SAP IBP Control Tower din lösning.

Vad får du då?

 • Instrumentpanel för KPI
 • Avancerad rapportering
 • Prediktiv analys
 • Övervakning av varningar
 • Simulering av "What-if"-scenarier
 • Robust verktyg för samarbete (SAP Workzone)

Behöver du hjälp med att identifiera den optimala uppsättningen moduler?

Varför välja SAP IBP framför andra lösningar för hantering av leveranskedjor?

Denna lösning ger företag högkvalitativa uppdrag som utförs i tid och inom en överenskommen budget.
logo-1

Universell

SAP IBP, dess moduler och funktioner täcker behoven hos alla företag som hanterar problem med leveranskedjan.
logo-2

Avancerad

Lösningen är jämförelsevis ny och är utformad för att adressera behoven hos moderna leveranskedjor som påverkas av globalisering och oförutsägbara marknadsförändringar.
logo-3

Frekvent uppdaterad

Det finns nya versioner nästan varje kvartal, så du kan alltid vara säker på att de senaste utmaningarna tas upp.
logo-4

Värt investeringen

Du betalar för lösningen en gång och får alla uppdateringar med nya innovativa funktioner och metoder gratis.
logo-5

Snabb implementation

Du kan börja dra full nytta av SAP IBP-lösningen på kortast möjliga tid. Perioden innan aktiv utnyttjande är +/- en månad.
logo-6

Konfigurerbar

Varje SAP IBP-modul kan användas separat, vilket kan förkorta ramp-up-perioden och minska implementeringskostnaderna.
logo-7

Baserad på bästa praxis

Med SAP IBP får du förkonfigurerade processer baserade på omfattande forskning utförd av världsledande företag som hanterar leveranskedjor.
Bygg en bro mellan strategi och genomförande och säkerställ kontinuitet i verksamheten med SAP IBP!

Kundernas framgångshistorier

Varför välja LeverX som din partner för implementering av SAP IBP?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR

 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Heltäckande teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda programutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller klienternas specifika krav.

TEKNIK & LEDNING

 • Kort engagemangsstart och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerliga investeringar i innovation och tidig användning av toppmoderna tekniker (datavetenskap, IoT, artificiell intelligens, stora data, blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET

 • Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • 950+ framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency