main banner

SAP Investment Management

Förbättra er planerings-, investerings- och finansieringsprocess med våra strömlinjeformade implementeringstjänster för SAP Investment Management-modulen.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Hur kan SAP IM-lösningen förbättra ditt företag?

Integrationen av SAP IM-modulen förbättrar olika aspekter av din verksamhet:
Bar-graph

Förbättrad projektledning för investeringar

Centralt hantera hela livscykeln för investeringsprojekt, optimera planering, utförande, övervakning och rapportering på SAP-plattformen.
infrastructure

Effektiv användning av resurser

Optimera resursallokeringen med modulen för investeringshantering, minimera kostnader och öka den övergripande produktiviteten.
Money-1

Förbättrad finansiell transparens

Uppnå korrekt finansiell rapportering genom att följa kostnader och intäkter för investeringsprojekt, vilket förbättrar transparensen i fondanvändningen.
Portfolio

Informerade beslut

Få tillgång till omfattande analytiska verktyg som tillhandahålls av SAP Investment Management för att fatta välgrundade beslut om investeringshantering och portföljoptimering.
Bar-graph low

Riskminskning

Minska riskerna förknippade med oväntade kostnader och ineffektiv resursanvändning genom centraliserad hantering och övervakning av investeringsprojekt.
Engineering

Djup integration

Utnyttja djup integration med nedströmsprojektutförandeprocesser och analys, vilket säkerställer sömlös åtkomst till viktiga organisationsstrukturer och stamdata för automatiserad projekt skapande.
leverx
Börja er resa mot en framtidsinriktad AI-implementering redan idag

Viktiga funktioner i SAP IM-modulen

SAP IM består av fyra viktiga komponenter som var och en innehåller grundläggande funktioner för en heltäckande och effektiv strategi för investeringsplanering och förvaltning:
Image-2_11zon

INVESTERINGSPROGRAM

Komponenten för investeringsprogram inkluderar följande funktioner:

 • Struktur för investeringsprogram
 • Planering och budgetering av investeringsprogram
 • Byte av räkenskapsår

Integrerad med investeringsåtgärder och tilldelningsbegäranden, möjliggör effektiv tilldelning och integration av åtgärder och begäranden inom investeringsplaneringsprocessen.

Image-3_11zon

TILLDELNINGSBEGÄRANDE

Tilldelningsbegäranden spelar en avgörande roll för att representera investeringsönskningar eller forsknings- och utvecklingsidéer före konkret implementering. Denna komponent består av följande funktioner:

 • Förinvestering planering och analys
 • Inkludering i cyklisk investeringsplanering
 • Godkännande av arbetsflöde för tilldelningsbegäranden
 • Statushantering och kostnads/intäktsplanering
 • Ersättning av en åtgärd för implementering.
Image_11zon

INVSTERINGSÅTGÄRDER

Komponenten för investeringsåtgärder förbättrar funktionaliteten för CO-OM-OPA (Interna order) eller PS (Projektsystem) genom att integrera dem med FI-AA (Tillgångsbokföring). Åtgärder, representerade av interna order eller WBS-element, ger ett strukturerat tillvägagångssätt för hantering och spårning av investeringar under hela deras livscykel.
Real-time-insights

INFORMATIONSSYSTEM

Komponenten Informationssystemet tillhandahåller följande funktioner:
 • Genomträngande rapporter för plan, budget och faktiska värden
 • Integration med CO-OM-OPA och PS för rapportering av åtgärder
 • Tillgångsperspektivrapporter, inklusive avskrivningsprognoser
 • Sömlös integration med Tillgångsbokföring och Investeringshantering.
Våra experter kan hjälpa dig att ta reda på hur SAP IM påverkar din ekonomiska effektivitet.

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR

 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullcykelsteknisk rådgivning, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder anpassade programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller klienters specifika krav.

TEKNIK & LEDNING

 • Kort engagemangstid och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig antagande av toppmoderna teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET

 • Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
 • 950+ framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av SAP:s kraft.

Vägen till framgång med LeverX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Vi utvecklar en implementeringsstrategi baserad på dina affärsbehov och AI-lösningsförmågor. Om det behövs går vi in på djupare anpassning.

UPPTÄCK

Vi förbereder ramverket för alla operativa aspekter av AI-implementering. Tillsammans bestämmer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. I det här skedet definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Vi prioriterar kontrollen av datakvaliteten vid implementering av AI-lösningen. Det säkerställer tillräcklig, relevant och korrekt data som är lättläst av AI-systemet. Vi analyserar olika dokumentformat och innehållstyper för att skräddarsy lösningen efter dina krav.

UTFORSKA

Vi överför AI-lösningen från utveckling till produktionsmiljöer. Detta innebär installation och konfigurering av nödvändig programvara, databaser och infrastrukturkomponenter för att säkerställa sömlös drift.

REALISERA

Vi anpassar och integrerar AI-komponenter i din IT-infrastruktur. Vårt team av experter skräddarsyr AI-systemet för att anpassa det efter dina specifika affärsbehov, vilket förbättrar funktionaliteten och prestandan vid behov.

DEPLOY

Vi kör den AI-drivna lösningen med stöd för gå live, fixar och övervakar för att smidigt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

RUN

VANLIGA FRÅGOR