main banner

SAP SuccessFactors

Optimera hanteringen av humankapitalet och gör alla relaterade processer enkla och transparenta.

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Hur kan SAP SF hjälpa ditt företag?

Clients

Medarbetarupplevelsehantering

Identifiera medarbetarupplevelse och kunskapsklyftor och åtgärda dem i tid utan att skada din verksamhet.
Quality_badge

Talenthushållning

Hitta och anställ de bästa specialisterna på marknaden och säkerställ deras framgångsrika medarbetarresa.
Check-1

Prestandaförbättring

Förbättra medarbetarnas produktivitet med målhantering för prestanda, löpande dialog och kontinuerlig utveckling.
Bar-graph-1

Aktuell analys

Få tillgång till datastyrda insikter för att fatta snabbare och smartare beslut om medarbetarhantering över hela företaget.
Rocket

Kompensationshantering

Identifiera det optimala förmånspaketet baserat på medarbetarfeedback och motivera dina anställda med ett genomtänkt belöningssystem.
Time1

Arbetskraftsplanering

Identifiera risker och möjligheter relaterade till din arbetskraft, vilket gör det möjligt för dig att genomföra din affärsstrategi med rätt människor och färdigheter vid rätt tidpunkt och pris.

Vilka affärsutmaningar kan SAP SF bidra till att lösa?

recruting

REKRYTERING

 • Tillgång till global talanganskaffning
 • Automatiserad jobbannonsering
 • Hantering av kandidater
 • Relationhantering med kandidater
Onboarding

INTRODUKTION

 • Papperslösa rekryteringsprocesser
 • Introduktionsdashboard
 • Elektroniska formulär
 • Riktlinjer för chefer
 • Rekommendationer för kollegor och mentorer
Learning & development

LÄRANDE & UTVECKLING

 • Företagsutbildning
 • Utbildningsrekommendationer
 • Successionsplanering
 • Medarbetarutvecklingsresa
 • Analyser av upplevelsehantering
Payroll

Lönehantering

 • Automatiserad löneberäkning
 • Lönerådgivning baserad på realtidsinsikter, nyckelstatistik och proaktiva lönevarningar
 • Medarbetar-självbetjäning för lönehantering
 • Lokal skatteefterlevnadshantering
Time & attendance management

TID & NÄRVAROHANTERING

 • Tidsregistrering
 • Uppgiftsplanering
 • Rapporteringsfunktioner från valfri enhet
 • Konfigurerade aviseringar för att övervaka övertidsarbete eller förseningar
Performance & compensation

PRESTANDA & KOMPENSATION

 • Övervakning av KPI:er
 • Enhetligt bedömningssystem
 • Medarbetarbedömning
 • Design av optimalt förmånspaket

Medarbetarnas livscykel inom SAP SF:s ekosystem

Self-service management
Framgångsrika SAP-aktörer

Time management

Employee engagement

Payroll

Global data security

Employee data management

Benefit management

 • Self-service management
 • Time management
 • Employee engagement
 • Health & well-being
 • Payroll
 • Global data security
 • Employee data management
 • Benefit management
Health & well-being

Viktiga SAP SuccessFactors-moduler

Behöver du hjälp med att välja rätt SAP SF-moduler för ditt företag?

KUNDERNAS FRAMGÅNGSHISTORIER

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP SuccessFactors-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Full cykelteknisk rådgivning, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller kundernas specifika krav.

TEKNIK & LEDNING


 • Kort uppstarts- och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av toppmoderna teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt enligt ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

UPPLEVELSE


 • Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Hur man lyckas med leverX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla genomförandestategin baserad på dina affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. Vid denna tidpunkt definieras roller och ansvarsområden i projektteamet.

FÖRBEREDE

Verifiera projektplanen. Vi ser till att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

FÖRVERKLIGA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/behörigheter för alla användare.

IMPLEMENTERA

Kör lösningen med tillhandahållande av support vid driftsättning, fixar och övervakning för att smidigt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

DRIFT