main banner

SAP Digital Supply Chain

Utnyttja SAP DSC för att ligga steget före dina konkurrenter genom att omvandla leveranskedjan till en motståndskraftig miljö som erbjuder smidighet, flexibilitet och nya möjligheter att driva ett företag!

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Varför implementera SAP DSC med LeverX?

Som certifierad SAP-partner garanterar LeverX tillhandahållandet av end-to-end-tjänster som omfattar allt från systemanalys och implementering till support efter lansering. På så sätt kan våra kunder vara säkra på att de kan få nyckelfärdiga SAP-lösningar.

Med över 19 års samarbete med SAP har vi förtroendet från över 500 kunder och har framgångsrikt slutfört mer än 550 projekt, inklusive de som omfattar SAP DSC-implementering.

Vi utökar vår expertis och våra partnerskapsrelationer genom samarbete med hårdvaruföretag för att tillhandahålla komplexa lösningar till våra kunder. Bland våra partners finns världsledande varumärken som Zebra, Honeywell, Ruptela och Inspur.

De resultat som våra kunder uppnått med SAP DSC lämnar inget utrymme för tvivel om dess effektivitet och fördelaktiga potential. Här är några exempel på vad de rapporterar:

 • 87,5% snabbare leveransplanering
 • Ökad transparens i beräkningen av kostnaden för godstransporter och fördelning av kostnader
 • 75% ökning av antalet transportorder
 • Förbättrad effektivitet i den integrerade e-handelslösningen TM-EWM med 28-40%.
 • Ökad produktivitet och kvalitet genom centralisering av taxor och avgiftshantering
 • 50% snabbare orderhantering och produkttillgänglighet

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Lösningar för digitala leveranskedjor som omfattas av LeverX expertis

SAP YL
SAP TM
SAP EWM
SAP IBP
SAP APO
SAP PP/DS
SAP ATTP

SAP Yard Logistics

SAP Yard Logistics är ett gårdsförvaltningssystem som underlättar lastbil, järnväg och containergårdsoperationer. Dubbla din effektivitet med hjälp av automatiserad uppgiftsslutförande och etablera en smidig koppling mellan fakturering och transport för att uppnå större transparens och öka den övergripande produktiviteten.

Hur förändrar SAP DSC leveranskedjan?

På vilka sätt kan SAP DSC göra leveranskedjan till ditt företags styrka genom att erbjuda både snabbhet och flexibilitet i verksamheten? Ta reda på vilka fördelar du kan dra av att utnyttja det i din verksamhet.
Minimized resource redundancy

MINIMERAD RESSURSÖVERLAPPNING

Företag som har utnyttjat SAP DSC i sina processer kan erbjuda bättre tjänsteassistans och njuta av större transparens i transportcykeln. Dessutom erbjuder lösningen möjligheten att upprätthålla ett elektroniskt trafikredovisningssystem och digital dokumenthantering, vilket minimerar onödig röra kring organiseringen av dessa processer.

Savings in freight costs

BESPARINGAR I FRAGMENTKOSTNADER

Genom att erbjuda alla nödvändiga verktyg för lasthantering och effektivt samordna hastigheten för godstransport genom modellering och analys av möjliga situationer, låter SAP DSC företag minska direkta och indirekta kostnader med cirka 5-15%.

Optimization of cash flows

OPTIMERING AV KASSAFLÖDEN

Genom att säkerställa noggrann kostnadsberäkning och beräkningar, låter SAP DSC dig eliminera möjligheten till felaktiga fakturor, samt att minska tillägg och oplanerade ytterligare avgifter. Andra fördelar företag kan uppskatta inkluderar produktion av automatiska ackumuleringar, optimering av antalet fraktkostnader och självfakturering.

Enhanced shipping processes

FÖRBÄTTRADE FRAMSTÄLLNINGSPROCESSER

I bekvämligheten av en enda lösning har företag centraliserad kontroll över alla fraktrelaterade operationer. En enhetlig transportplattform låser upp fördelen med centraliserad tariff- och datahantering genom att ansluta alla företagets avdelningar och göra deras arbete mer samordnat och effektivt.

Finns det någon modul som uppfyller dina behov? Ta reda på hur det fungerar just nu

3 viktiga områden för digitalisering av leveranskedjan

Genomförande av SAP

Optimerad och automatiserad lagerhantering

 • Förbättrad hastighet och noggrannhet i lageroperationer
 • Förbättrad lagerprecision
 • Realtidskontroll av aktiviteter
 • Minskade lagerkostnader
 • Minskad risk för mänskliga fel

Transparent och konsoliderad transportstyrning

 • Översikt över beställningar, försändelser, processer
 • Optimerad flöde och ökad omsättning av varor
 • Eliminerad redundans av data och inmatningsfel
 • Förbättrade dataprocesser och kostnadsoptimering

Effektiv och hållbar logistik för försörjningskedjan

 • Inkommande och utgående trafikplanering
 • Förenkling av gårdsförvaltningsprocesser
 • Realtidsövervakning av logistikprocesser
 • Åtkomst till avgörande logistikoperationer var som helst, när som helst
 • Realtidsvisning av planerade och utförda processer

SAP Tillverkning

Automatiserade produktionsprocesser

 • Insamling av produktionsrelaterade data
 • Kvalitetskontroll av produkter
 • Förbättrad planering och effektivitetsuppföljning
 • Efterlevnad av produkt/branschkrav

Automatisering av SAP

Förenklad och förbättrad produktmärkning

 • Efterlevnad av internationell och regional lagstiftning
 • Serialiseringsrepository
 • Serienummerhantering
 • Rapporteringsförmåga för myndighetskrav
 • Integration med affärsprocesser och system som används

Strategisk finansiell planering

 • Prediktiva funktioner med moderna maskininlärningsheuristik
 • Underlättade planeringscykler
 • Översikt över försörjningskedjeprocesser
 • Anslutna planeringsprocesser med en enhetlig datamodell

Utförbara produktionsplaner och tidtabeller

 • Interaktiva och precisa planeringsförmågor
 • Effektiv problemlösning med ML-heuristik
 • Optimering av arbetsbelastning och resurser

Kundernas framgångshistorier

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEM INTEGRATOR


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder anpassade programutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som tillgodoser klienters specifika krav.

TEKNIK & HANTERING


 • Kort upptrappning och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig antagning av banbrytande teknologier (Data Science, IoT, Artificiell Intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET


 • 20+ års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
 • 950+ framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

VÄGEN TILL FRAMGÅNG MED LEVERX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla implementeringsstrategin baserad på kundens affärsbehov och lösningens kapacitet.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans med kunden bestämmer vi en projektstruktur, ledning, uppföljning och rapporteringsmekanismer. Vid denna fas definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera projektet. Vi ser till att lösningen och projektomfånget uppfyller kundens affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i kundens IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet, om det behövs.

REALISERA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, tester och validering av roller/befogenheter för alla användare.

DEPLOY

Driv lösningen med tillhandahållande av go-live-support, korrigeringar och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖRA