main banner

SAP Human Capital Management

Stärk medarbetarnas upplevelse och skapa en flexibel och motståndskraftig verksamhet.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Hur kan SAP HCM hjälpa ditt företag?

Control

Effektiv rekrytering och urval

Rekrytera och anställ de bästa, högkvalificerade specialisterna på marknaden.
Rocket

Produktivitetsökning

Förenkla och automatisera medarbetares arbetsflöden och HR-processer för att säkerställa produktivitetstillväxt.
Clients

Motiverade medarbetare

Håll dina medarbetare motiverade och engagerade genom att ge dem en personlig upplevelse och innovativa verktyg.
Solution

Högt personellt potential

Ge dina medarbetare möjligheter till utveckling och karriärtillväxt.
Puzzle

Anpassning av individuella och organisatoriska mål

Anpassa praktiska medarbetaraktiviteter med ditt företags strategiska mål och syften.
Touch-1

Datadrivna beslut

Få tillgång till centraliserade medarbetardata, insikter och prediktiv analys för att fatta snabbare faktabaserade beslut.

Vilka SAP HCM-moduler ska du välja?

SAP HCM erbjuder företag ett brett utbud av verktyg och moduler för att hantera företagets personalresurser. Valet beror på dina affärskrav.
card-1

ORGANISATORISK HANTERING (SAP PA-OS)

SAP PA-OS erbjuder en rad flexibla verktyg för att utforma organisations- och rapporteringsstrukturer och säkerställa deras kontinuerliga anpassning till alla företagsförändringar. Således blir organisationsmodeller en solid grund för arbetskrafts- och kostnadsplanering, medarbetares utveckling och förmånsförvaltning.

card-2

REKRYTERING (SAP E-RECRUITING)

SAP E-Rekrytering låter dig optimera rekryteringsprocesser och bygga ett komplext system för att interagera med de mest lovande och uppskattade medarbetarna. Dessa allt-i-ett-lösningar stödjer alla HR-processer.
card-3

PERSONALFÖRVALTNING (SAP PA-PA)

SAP PA-PA stödjer operativa personalhanteringsprocesser. Denna modul erbjuder ett centralt medarbetarregister som säkerställer åtkomst till information från vilken enhet som helst över hela företaget och indikerar dess relevans, integritet och fullständighet.

card-4

TIDHANTERING (SAP PT)

SAP PT förenklar personalens tidhållning och erbjuder bekväm kontroll, registrering och analytisk bedömningsformer. Med dessa tidsstyrningsfunktioner kan du bygga en solid och pålitlig lönebas.
card-5

LÖNEUTBETALNING (SAP PY)

Denna lösning hjälper dig att hantera löneutbetalningsprocesser och ger löneutbetalning i enlighet med redovisningsregler och skattelagstiftning. Dessutom förenklar SAP PY insamling och hantering av data.
card-6

UTVECKLING OCH EFTERTRÄDELSPLANERING (SAP PA-PD)

SAP PA-PD erbjuder planerings-, urvals-, bedömnings-, anställnings-, tvär- och fasthållningsverktyg för att organisera komplex relationshantering med lovande medarbetare. Denna modul hjälper dig att upprätthålla relevanta kvalifikations- och kompetensprofiler för att hjälpa till att hantera medarbetarutveckling.
card-6

UTBILDNING (SAP PE-LSO)

SAP PE-LSO är en plattform för att bygga ett komplext företagslärandesystem som kombinerar fjärr- och klassrumsutbildning. Denna modul bygger och hanterar integrerade lärandeprocesser för att tillhandahålla personutbildning.

Struktur för SAP HCM

areas-1

GRUNDLÄGGANDE PROCESSER

 • Organisationsstruktur
 • HR-redovisning
 • Tidhållning
 • Löneutbetalning
 • Förmånsförvaltning
 • Lagstiftningsrapportering
areas-2

TALENTMANAGEMENT

 • Rekrytering
 • Karriärplanering
 • Efterträdesplanering
 • Företagsutbildning
 • Prestandahantering
 • Kompensationshantering
areas-3

ANALYS OCH PLANERING FÖR PERSONAL

 • Strategisk ledning
 • Kostnadsplanering
 • Analys och jämförelse (300+ metriker, 200+ förfrågningar, 30 HCM-infokuber)
areas-4

ANVÄNDARTJÄNSTER

 • Chefsjälvbetjäning
 • Anställd självbetjäning
 • Interaktivt servicecenter
areas-5

FÖRETAGSTJÄNSTER

 • Resehantering
 • Säkerhets- och hälsostyrning
leverx
Få ut mesta möjliga av denna kraftfulla HCM-lösning för att hitta och behålla branschens bästa talanger

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR

LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som specialiserar sig på SAP-implementering och anpassning. Vi erbjuder fullständig teknisk konsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet. Vi erbjuder skräddarsydda programvaruutvecklingstjänster för att leverera skräddarsydda lösningar som passar klienternas specifika behov.

TEKNOLOGI OCH HANTERING


 • Kort upptrappning och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av toppmoderna teknologier (Datavetenskap, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET


 • Över 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
 • 950+ framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Hur man lyckas med LeverX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla implementeringsstrategin baserat på dina affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi projektets struktur, ledning, uppföljning och rapporteringsmekanismer. Vid denna tidpunkt definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBERED

Verifiera projektplanen. Vi ser till att lösningen och projektets omfattning uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/befogenheter för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av stöd vid driftsättning, korrigeringar och övervakning för att smidigt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖR