main banner

SAP Payroll

Effektivisera dina löneprocesser och ge korrekta och punktliga betalningar till anställda med SAP Payroll.

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.
leverx
Ta reda på hur denna lösning uppfyller ditt företags behov

Viktiga funktioner i SAP Payroll

Engineering

Automatiserad löneberäkning

Dagliga löneprocesser kan utföras utan manuellt arbete och retroberäkningar.
Save-money-1

Transparens i betalningar

Du kan få åtkomst till alla löneoperationer när som helst.
Check-1

Efterlevnad av lagar

Rapportering för alla betalningar är i enlighet med ditt lands lagar.
Lock_checked

Stark dataskydd

Det är enkelt och säkert att lagra och hantera konfidentiell information.
Solution

Aktuell information

Åtgärdsinriktad lönerådgivning baserad på realtidsinsikter och nyckelstatistik.
Integration

Stora möjligheter till integrationer

Modulen kan enkelt integreras med andra finansiella system.
Hur kan SAP Payroll hjälpa ditt företag?

Löneadministrationen är en av de viktigaste kontaktpunkterna mellan arbetsgivare och arbetstagare. SAP Payrolls huvudmål är att underlätta insamling, lagring och hantering av lönedata. Med denna modul minskar företagen mänskliga fel i beräkningar och betalningar.

SAP Payroll möjliggör:

 • Påskynda löneberäkningar genom förenklade och automatiserade processer.
 • Eliminera eller avsevärt minimera manuella beräkningar.
 • Få aktuell information i realtid om alla beräkningsprocesser.
 • Ta emot löneaviseringar med ytterligare kontextuell information.
 • Minska kostnaderna för HR-verksamheten genom att konsolidera lönecyklerna i en enda plattform.
 • Använda inbäddad funktionalitet för lokalisering av löneskatter i över 40 länder.

Implementering av SAP Payroll

Implementeringsmetoder för SAP Payroll
SAP HUMAN CAPITAL MANAGEMENT + SAP PAYROLL
 • SAP HCM stöder komplexa HR-processer, allt från rekrytering och anställning till medarbetarutveckling och retention.

Den passar företag med ett lokalt IT-landskap.

SAP SUCCESSFACTORS + SAP PAYROLL
 • SAP SF är ett heltäckande molnbaserat HR-system som tillhandahåller alla nödvändiga HR-verktyg för att hitta de bästa specialisterna, behålla dem, motivera, utbilda och utveckla dem.

Denna lösning passar företag som redan har flyttat till molnet eller är redo att byta till molnteknik.

INTEGRATION MED SYSTEM FRÅN TREDJE PART
In this case, there are two implementation scenarios:
 • SAP HCM och SAP Payroll implementerade och integrerade i ditt IT-landskap.
 • SAP SuccessFactors och SAP Payroll implementerade och integrerade i ditt IT-landskap.

Behöver du hjälp med att välja den optimala uppsättningen moduler?

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Full cykelteknisk rådgivning, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller kundernas specifika krav.

TEKNIK & LEDNING


 • Kort uppstarts- och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av toppmoderna teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt enligt ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

UPPLEVELSE


 • Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

HUR MAN LYCKAS MED LEVERX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla genomförandestategin baserad på dina affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. Vid denna tidpunkt definieras roller och ansvarsområden i projektteamet.

FÖRBEREDE

Verifiera projektplanen. Vi ser till att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

FÖRVERKLIGA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/behörigheter för alla användare.

IMPLEMENTERA

Kör lösningen med tillhandahållande av support vid driftsättning, fixar och övervakning för att smidigt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

DRIFT