main banner

SAP Environment, Health, and Safety Management (SAP EHS)

Hantera miljö, hälsa och säkerhet i organisationen på ett proaktivt sätt för att förbättra säkerhetskulturen, minska riskerna och integrera alla affärsprocesser med SAP EHS-lösningen

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Viktiga funktioner i SAP EHS-programvara

SAP EHS består av flera integrerade lösningar och kan konfigureras flexibelt för att uppfylla olika krav på miljö-, hälso- och säkerhetshantering. Utnyttja SAP EHS för fullständig täckning av processer i:
INCIDENTHANTERING
HÄLSO- OCH SÄKERHETSHANTERING
ARBETSHÄLSA
MILJÖHANTERING
AVFALLSHANTERING

INCIDENTHANTERING

SAP EHS Incident Management möjliggör för organisationer att effektivt och effektivt hantera miljö-, hälsoskydds- och säkerhetshändelser. Genom att fånga och analysera händelsedata kan denna lösning hjälpa till att förhindra att händelser upprepas, förbättra svarstiderna och upprätthålla regelmässig överensstämmelse.
leverx
Behöver du hjälp med att identifiera den optimala uppsättningen moduler?

SAP:s viktigaste funktioner för hantering av miljö, hälsa och säkerhet

Ge din organisation möjlighet att uppfylla miljö-, hälso- och säkerhetsföreskrifter med den omfattande lösning som tillhandahålls av SAP EHS. Programvaran för hantering av hälso- och säkerhetsefterlevnad gör det möjligt för ditt företag att minska miljörisker, förbättra säkerheten på arbetsplatsen och öka produktiviteten. Nedan följer några av de viktigaste fördelarna med att integrera SAP EHS i din verksamhet:
Quality

Gör operationer säkrare

Överför viktiga nyckeltal och statistik till motsvarande rapporter som kan skickas internt till beslutsfattare och externt till myndigheter.
Bar-graph-1

Hantera EHS effektivare

Uppfyll de respektive säkerhetsföreskrifterna med SAP miljö-, hälsa och säkerhetsstyrningssystem när du utvecklar nya kundbasar i andra länder.
Agile-1

Säkerställ operativ kontinuitet

Säkerställ felfria operationer med automatisk riskdetektion (exponeringsprofil), riskbedömning och riskhantering (korrigerande åtgärder).
Skydda alla företagets säkerhetskritiska sektorer med SAP EHS

Kundernas framgångshistorier

Varför välja LeverX som din SAP-implementeringspartner?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATOR

LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning. Helcykelsteknisk konsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik företagsomvandling och hållbarhet. Vi erbjuder anpassade programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som tillgodoser klienters specifika krav.

TEKNOLOGI OCH HANTERING

Kort upptrappning av engagemang och projektuppsättning, stark ledning. Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av toppmodern teknik (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.) Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET

20+ års arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör. 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna. 950+ framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av SAP:s kraft.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP Systems Integration Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2022

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company 2023

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP CRM Consulting Company 2023

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies in USA

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies in USA

TOP Software Development Companies

Vägen till framgång med LeverX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla implementeringsstrategin baserad på dina affärsbehov och lösningens kapacitet.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans kommer vi att bestämma en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. I detta skede definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera projektplanen. Vi ser till att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/behörigheter för alla användare.

DEPLOY

Driv lösningen med tillhandahållande av gå-live-stöd, fixar och övervakning för att smidigt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

RUN