main banner

SAP Enterprise Portfolio and Project Management

Automatisera och förenkla hela projektets livscykel och skapa en enhetlig strategi för projekthantering.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Hur kan SAP EPPM hjälpa ditt företag?

Denna lösning ger företag högkvalitativa uppdrag som utförs i tid och inom en fastställd budget.
logo-1

Investera rätt resurser

Identifiera de nödvändiga resurserna, kontrollera deras tillgänglighet och kontrollera användningen.
logo-2

Minska riskerna

Använd bästa praxis för att snabbt identifiera och åtgärda projektproblem med avgörande KPI: er och visualisering av metriker.
logo-3

Öka lönsamheten

Gör ditt företag snabbare och mer lönsamt med optimerade mallar.
logo-4

Minska kostnaderna

Uppnå detta affärsmål genom att automatisera arbetsflödet, omfördela resurser från inaktiva projekt och minska kostnaderna för datainsamling och rapportering.
logo-5

Öka transparensen

Få tillgång till realtidsrapportering med data om operativ finans och projekt.
logo-6

Förbättra beslutsfattandet

Välj och investera i projekt och aktiviteter med bäst ROI på grund av högre transparens.
leverx
Vill du veta om SAP EPPM passar ditt företags behov?

Vilka affärsproblem kommer du att lösa med SAP EPPM?

Project management

PROJEKTLEDNING

 • Uppgifter och tidslinjekontroll
 • Identifiering av kritiska vägar
 • Resursallokering
 • Samordning
 • Framstegskontroll
Resource management

RESURSHANTERING

 • Identifiering av rätt resurs
 • Tillgänglighetskontroll
 • Optimal användning
Portfolio management

PORTFÖLJHANTERING

 • Portföljjustering
 • Investeringsoptimering
 • Schema för prestandakontroll
 • Projektkostnadsövervakning
Commercial project management

KOMMERSIELL PROJEKTLEDNING

 • Ekonomisk planering
 • Problem- och förändringshantering
 • Riskhantering

Är du intresserad av lösningen?

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBALT SYSTEMINTEGRATÖR


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullständig teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärsomvandling och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda mjukvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika krav från klienter.

TEKNIK OCH LEDNING


 • Kort uppstarts- och projektinställning, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig anpassning av toppmoderna tekniker (datavetenskap, IoT, artificiell intelligens, stordata, blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET


 • Över 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av SAP:s kraft.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Hur man lyckas med LeverX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla genomförandestategin baserat på dina affärsbehov och lösningens kapacitet.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. Vid denna fas definieras roller och ansvarsområden i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera projektplanen. Vi ser till att lösningen och projektets omfattning uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/bemyndiganden för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av stöd vid driftsättning, fixar och övervakning för att smidigt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖR