main banner

SAP Batch Release Hub for Life Sciences

Förändra processerna inom life science-industrin med SAP Batch Release Hub

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Utmaningar i processen för batch release

Kvalitetsproblem och återkallelser av produkter

Tillverkare är ansvariga gentemot kunder för skador som orsakats av defekta produkter. Den potentiella skadan kan leda till oåterkalleliga konsekvenser för människors hälsa och enorma kostnader samt skada på företagets rykte.

Bristande transparens i processen

Processen för frisläppande av partier kräver full transparens för att upptäcka och svara på hot innan distribution. Spårning för bättre kvalitet vid frisläppande är avgörande för tillverkare som strävar efter att bibehålla säkerheten samtidigt som de minskar risken för överträdelser.

Oavsiktliga mänskliga fel

Felaktig montering, räknings- och mätningsfel, felaktig etikettering och subjektivitet i beslutsfattandet kan leda till personskador eller skador på egendom. Att minimera mänskliga fel är en av de högsta prioriteringarna för tillverkare.

Ärvda system i silos

System i silos orsakar allvarliga problem såsom dubbla data, inkonsekvent kommunikation, åtkomstrisker och andra processrelaterade utmaningar. Det kan leda till längre ledtider och en begränsad förståelse av helhetsbilden.

leverx
Börja leverera högkvalitativa och snabba beslut om batchgodkännande snabbt

Följ strikt kvalitetskontroll med SAP Batch Release Hub

Computer

Helhetsbild av processen för frisläppande av partier

Inga tomma utrymmen kvar inom det digitala navet! Var metodisk och strategisk och få detaljerad information om partidetaljer, inklusive genealogisk information, avvikelser, landgodkännanden och inspektionspartier.
icon-2

Öka efterlevnaden genom att minska manuellt arbete

Fastställ efterlevnaden med alla etablerade, godkända skriftliga förfaranden innan ett parti frisläpps. Den automatiserade processen för frisläppande av partier förbättrar de metoder som används för att spåra risker och ökar hastigheten där tillverkare kan svara på risker.
icon-3

Transparens i resultaten från frisläppandekontroller

Sänk bottenvinstkostnaderna genom att lägga till full transparens i processen för frisläppande av partier. Ha överblick över kritiska datapunkter över affärsfunktioner, vilket gör det enkelt att övervinna utmaningar som påverkar effektiviteten i kvalitetskontrollprocesser.

Anta ett ramverk för högsta instansens produktansvar

Beroende på dina affärsbehov kan SAP Batch Release Hub för Life Sciences integreras med olika källsystem.

Cockpit

Batch release
Cloud Service
Hub för frisläppande av partier
(BRH)

Serialization Data

 • ATTP

Supply Chain Data

 • CTM
 • LIMS
 • DMS (CO)

Regulation Data

 • RIMS

Quality Data

 • QMS

Serialization Data

 • ATTP

Supply Chain Data

 • CTM
 • LIMS
 • DMS (CO)

Manufacturing Data

 • MES
 • GBT

Regulation Data

 • RIMS

Quality Data

 • QMS

Manufacturing Data

 • MES
 • GBT

Utveckla rätt produkter från början med minimal ansträngning

HUR KAN DU UPPNÅ FÖRDELAR GENOM ATT ANVÄNDA SAP BATCH RELEASE HUB?

20% minskning av kvalitetskostnader – besparingar på 20 miljoner dollar

De massiva effektivitetsvinster som uppstår från QM minskad tid som spenderas på att kontrollera partier vid undantag kan avsevärt minska driftskostnaderna, vilket minskar kvalitetskostnaderna. Även en 20% minskning av kvalitetskostnaderna för ett företag kan resultera i en genomsnittlig besparing på 20 miljoner dollar.

card-1

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

Global systemintegratör

 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Konsulttjänster inom teknik och management under hela livscykeln, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som tillgodoser kundernas specifika krav.

Teknologi & Management

 • Kort upptrappning av engagemang och projektuppsättning, stark ledning.
 • Kontinuerliga investeringar i innovation och tidig användning av banbrytande teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.).
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet

 • Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
 • Mer än 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Vägen till framgång med LeverX

Den innehåller fem huvudsakliga steg som du kommer att ta tillsammans med våra SAP-experter.
Utveckling av implementeringsstrategi baserad på kundens affärsbehov och lösningens kapacitet.

UPPTÄCK

Slutförande av projektplan och mål. Tillsammans med kunden fastställer vi projektets struktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. I detta skede definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifieringsfas. Vi ser till att lösningen och projektets omfattning uppfyller kundens affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassning och integration av SAP-komponenter i kundens IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överföring av data från äldre system till SAP-produktionssystemet, tester och validering av roller/befogenheter för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av stöd vid driftsättning, fixar och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖR