main banner

SAP Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals

Sikta högt med enkel serialisering och exakt spårning av läkemedelsprodukter med ett kraftfullt digitalt verktyg.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Nå viktiga mål i en blixtsnabb takt

Företagslösningen SAP ATTP säkerställer professionell läkemedelsreglering baserad på enastående branscherfarenhet. Konfigurationen av programvaran hjälper till att säkerställa efterlevnad av alla krav i internationell lagstiftning för att säkerställa integriteten i leveranskedjorna och patientsäkerheten.
icon-1
EFTERLEVNAD AV SERIALISERINGSREGLER
icon-2
LÄGRE KOSTNADER FÖR INTEGRATION AV AFFÄRSDOKUMENT
icon-3
FÖRENKLADE RAPPORTERINGS- PROCESSER

Utnyttja tekniken för att uppnå en konkurrensfördel

Flexible serialization management

FLEXIBEL SERIALISERINGSHANTERING

 • Möjliggör hantering av all serialiserings- och regleringsdata med partners, kunder och tillsynsmyndigheter.
 • Skydda konsumenternas säkerhet genom korrekt etiketteringshantering av förpackningsprocesser.
Reliable verification

Tillförlitlig verifiering

 • Jämför ett givet serienummer med kända intervall eller regler för den aktuella tillverkaren eller distributören.
 • Visa både äktheten och äganderätten till läkemedel.
Visibility in the supply chain

SYNBARHET I LEVERANSKEDJAN

 • Fånga och spåra all nödvändig information om lasten.
 • Maximera leveransnoggrannheten och kostnadskontrollen inom en molnbaserad plattform.
Regulatory compliance reporting

RAPPORTERING OM REGELÖVERENSSTÄMMELSE

 • Anpassa sig till varje lands spår- och spårningslagar.
 • Rapportera data till ansvarig myndighet eller andra leveranskedjepartners när ett läkemedel eller serienummer har laddats ned till systemet.
Skapa nya möjligheter för tillväxt med SAP ATTP

Läkemedelstillverkare måste uppfylla följande krav: grundlig produktvalidering, farmaceutisk serialisering (verifiering av ett läkemedel innan det marknadsförs), överföring av serialiseringsdata till partners, skapande av rapportering om läkemedelsserialisering som följer standarder och krav i olika länder samt hantering av serialisering.

SAP ATTP hjälper till att upprätthålla ovanstående. Dess inverkan sträcker sig långt bortom förpackningslinjen och förstärker en övergripande affärsstrategi med omfattande planering som tar hänsyn till alla tvärorganisatoriska konsekvenser.

 • Integration med affärsprocesser, ERP-system, transaktioner, lager och supply chain management.
 • Patientsäkerhet enligt SAP ATTP har en positiv inverkan på varumärkets rykte.
 • Serienummerhantering gör det svårt för förfalskare att duplicera giltiga koder och förhindrar därmed bedrägerier.

Behöver du hjälp med att komma igång? LeverX experter finns här för att hjälpa dig.

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

Global systemintegratör

 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som specialiserar sig på SAP-implementering och anpassning.
 • Teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder anpassade mjukvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller kundernas specifika krav.

Teknologi & Ledning

 • Kort uppstartstid för engagemang och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig adoption av avancerade teknologier (Data Science, IoT, Artificiell Intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet

 • 20+ år av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
 • 950+ framgångsrika projekt. Vi hjälper företag av alla storlekar och inom olika branscher att utnyttja kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

VÄGEN TILL FRAMGÅNG MED LEVERX

De sex viktigaste stegen som du kommer att ta tillsammans med våra SAP-experter:
Utveckla implementeringsstrategin baserat på dina affärskrav och lösningens kapacitet.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi en projektstruktur, ledning, uppföljning och rapporteringsmekanismer. I detta skede definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera projektet. Vi säkerställer att lösningen och projektets omfattning uppfyller dina affärskrav.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet om det behövs.

GENOMFÖRA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa och validera roller/auktoriseringar för alla användare.

UTRULLA

Kör lösningen med tillhandahållande av go-live-support, korrigeringar och övervakning för att perfekt anpassa den nya mjukvaran till dina affärsprocesser.

KÖRA

Kundernas framgångshistorier