main banner

SAP Migration to Google Cloud

Slå samman din systemmiljö med Googles datamoln för att dra nytta av dina innovativa SAP-lösningar

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

SAP på Google Cloud

Google Cloud har ett pågående partnerskap med SAP för att tillhandahålla SAP-certifierad infrastruktur för alla dina SAP-system. Du kan också använda dynamisk skalning för att uppfylla kraven.

Oavsett om du hanterar centrala SAP-applikationer i ett storskaligt företag eller övervakar kritiska funktioner i ett litet företag, gör migreringen till Google Cloud att du kan utnyttja SAP-data samtidigt som du säkerställer tillförlitlighet, säkerhet och kostnadseffektivitet i applikationsdriften.

I en studie av Forrester undersöktes resultaten av SAP-migreringen till Google Cloud och följande resultat kunde konstateras:

3 miljoner dollar
I årliga besparingar för SAP-kunder som använder Google Cloud för att eliminera hårdvara, optimera programvarulicenser och utnyttja andra funktioner
1,5 miljoner dollar
I genomsnittliga besparingar när företag undviker driftstopp som tidigare resulterade i kundklagomål
$500,000
Årliga besparingar tack vare färre problem med serverkapacitet, infrastrukturstörningar och andra prestandaproblem
leverx
Ta ett steg mot ett intelligent företag med LeverX

Fördelar

SAP-kunder står inför behovet av att uppgradera sin hårdvaruinfrastruktur. Google Cloud tillhandahåller upp till 12 TB RAM på virtuella maskiner till en 35% lägre kostnad jämfört med lokala lösningar. Detta ger en ekonomisk och skalbar lösning för SAP-kundernas växande behov. Andra affärsfördelar som företag kan dra nytta av efter att ha migrerat till Google Cloud-miljön inkluderar

FÖRBÄTTRAD DATAINTEGRATION
ACCELERERAD DIGITAL TRANSFORMATION
TILLGÅNG TILL KRITISK DATA I REALTID
OPTIMERAD DATAEKOLOGI

FÖRBÄTTRAD DATAINTEGRATION

LeverX hjälper kunder att bygga en heltäckande datacloud genom att kombinera SAP-lösningar med Googles datacloud. Denna integration gör det möjligt för företag att sömlöst samla in data från hela företagets landskap, inklusive SAP-system och andra källor, i realtid. Följaktligen kan organisationer se hela sin datatillgång, vilket underlättar bättre beslutsfattande och maximerar värdet av deras investeringar i Google Cloud och SAP-programvara.

Driftsättning av SAP på Google Cloud

Googles innovativa Rapid Acceleration Migration Program (RAMP) är utformat för att påskynda migreringen av SAP-lösningar och samtidigt förbättra övergången till molnbaserade ekosystem. RAMP integrerar sömlöst Googles omfattande utbud av molnprodukter, engagemangsmodeller och bästa praxis inom branschen, vilket ger kunderna en helhetslösning för snabb och effektiv migrering till molnet.

Genom att utnyttja strategiska partnerskap med kanalpartners säkerställer RAMP implementeringen av bästa praxis för sömlös integration av SAP-programvara med Google Cloud, vilket effektiviserar migrationsprocessen och ger företag möjlighet att frigöra den fulla potentialen för cloud computing.
leverx

Utnyttja dina SAP-data på ett innovativt sätt med Google Cloud

Scenarier för migration

Det finns olika SAP-migreringsscenarier för att tillgodose varierande infrastrukturbehov, distributionspreferenser och efterlevnadskrav för företag som övergår till Google Cloud. Med mer än 20 års erfarenhet som SAP-partner kommer LeverX-teamet att välja den mest tillförlitliga lösningen för ditt företag.

  1. Manuell driftsättning på Google Cloud erbjuder fullständig kontroll över konfigurations- och driftsättningsprocesser med hjälp av Google Cloud-konsolen, CLI eller API: er. Efter att infrastrukturen har konfigurerats installeras SAP-system enligt SAP:s produktdokumentation som finns tillgänglig på SAP Help Portal.
  2. Infrastruktur som kodalternativ, till exempel Terraform-konfigurationsfiler eller Cloud Deployment Manager-mallar, effektiviserar distributionen av SAP-certifierad infrastruktur och SAP HANA-distributioner. Genom att utnyttja dessa verktyg följer distributionerna SAP:s certifieringskrav och Google Clouds bästa praxis för optimal prestanda och efterlevnad.
  3. SAP Cloud Appliance Library underlättar automatisk driftsättning av olika SAP-lösningar på Google Cloud, i enlighet med SAP:s licensvillkor. Användare kan bland annat få tillgång till test-, utbildnings- och utvecklaralternativ, med förbehåll för Google Cloud-infrastrukturavgifter, vilket kräver rengöring efter slutförandet.
  4. Google Cloud Marketplace ger tillgång till SAP-specifika erbjudanden från olika Google Cloud-partners, vilket förenklar driftsättningen av infrastruktur och lösningar som är anpassade till SAP:s krav.

Grundläggande steg för migrering

Vi hjälper dig att smidigt migrera dina SAP-system till Google Cloud genom att kombinera molnteknik med LeverX SAP-expertis. Här är de sex steg vi tar tillsammans:
Vi genomför en noggrann bedömning av befintlig infrastruktur, arbetsbelastningar och beroenden för att utforma en omfattande migrationsplan anpassad till organisationens specifika behov och mål.

UPPTÄCK

Vi genomför en noggrann bedömning av den befintliga infrastrukturen, arbetsbelastningarna och beroendena för att utforma en omfattande migrationsplan anpassad till organisationens specifika behov och mål.

FÖRBEREDELSE

Vi analyserar din nuvarande SAP-landskap tillsammans och kartlägger det. Vi visar dig förenklingar och planerar din mållandsskap baserat på detta. Slutligen utvecklar vi en koncept som ger rätt plattformsinstallation och utgör grunden för din övergång till Google Cloud.

UTFORSKA

Vi finjusterar de migrerade arbetsbelastningarna och validerar prestanda och funktionalitet hos applikationerna för att säkerställa en smidig övergång och optimal driftseffektivitet inom Google Cloud-miljön.

REALISERA

Vi överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testar systemet och validerar roller/bemyndiganden för alla användare.

DEPLOY

LeverX-teamet beaktar dina krav och tar ansvar för professionell underhåll, integrerad övervakning och vidareutveckling av dina SAP-system i Google Cloud. Detta innebär att ditt företag inte bara är väl förberett för framtida digital transformation utan också kan använda de utökade funktionerna tidigare.

DRIFT

Varför välja LeverX?

Beprövad kompetens

  • Våra certifierade SAP-experter är kunniga om molnmiljöer. Vår erfarenhet på över 20 år ger insiktsfull vägledning skräddarsydd för de unika nyanserna i varje SAP-miljö.
  • Vi anpassar migrationsstrategierna med bredare affärsmål för att främja långsiktig framgång och hållbarhet.

Allsidigt stöd

  • LeverX hjälper företag att använda Google Cloud-funktioner som bäst passar för att accelerera digital transformation.
  • Genom en sömlös integration i din infrastruktur kan du snabbt anpassa SAP-systemen i Google Cloud till förändrade krav och dra nytta av ständig innovation.

Innovationer och flexibilitet

  • Genom kontinuerlig utveckling av Google Cloud-tjänster får kunder tillgång till de senaste teknikerna och fördelar av investeringssäkerhet.
  • Öka flexibiliteten och skalbarheten hos dina SAP-system i Google Cloud för att möta SAP:s höga krav.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Web Development Companies

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

TOP Custom Software Development Companies

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

TOP Rated Agency

VANLIGA FRÅGOR