main banner

Human Resource Management Solutions

Var på samma sida med dina medarbetare! Vi hjälper dig att skapa en flexibel och hållbar verksamhet med enkla processer för rekrytering, utbildning och motivation.

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Varför är Human Resource Management viktigt?

Ibland kanske företag inte prioriterar personaladministration. De tror att företagets tillväxt beror på andra viktiga faktorer. Detta är ofta ett kostsamt misstag eftersom anställda, företagskultur och affärsframgång går hand i hand.
logo

Rekrytering

Att hitta lämpliga kandidater kan vara utmanande; misstag i denna process kan vara kostsamma för ditt företag. Om du anställer för många, för få eller fel kandidater förlorar du pengar.
logo

Introduktion

Det är en av de mest underskattade processerna. Välorganiserad introduktion maximerar medarbetares engagemang och ökar deras behållning. Företag med dåliga introduktionsprocesser behåller sällan nya talanger.
logo

Prestandahantering

Det finns inga medarbetare utan kunskapsluckor. Prestandahantering hjälper till att lösa detta problem. Med effektiv prestandahantering kan du stödja dina talangfulla medarbetare och hjälpa dem med sin professionella utveckling.
logo

Utbildning

Utbildning ökar medarbetares engagemang, förbättrar prestanda och minskar personalomsättningen. Investering i personalkurser förstärker din verksamhets styrka och ger dig konkurrensfördelar.
logo

Företagskulturbyggande

En positiv företagskultur ökar medarbetares engagemang, jobbglädje och behållning. HR-hantering är avgörande för att utveckla, förbättra och upprätthålla en företagskultur.
Gör dina medarbetare till kärnan i din HR-strategi så att de kan nå sin fulla potential!

Nyckelprocesser Human Resource Management Lösningar Omslag

recruiting

REKRYTERING

Med SAP är det enklare att söka, engagera och anställa nya medarbetare. Använd resultatorienterade rekryteringsmetoder för att anställa de bästa talangerna på marknaden.

looking-for

INTRODUKTION

Låt nya medarbetare vara en del av ditt team från första dagen. Med förbättrade introduktionsprocesser förbättrar du människors engagemang och behållning över deras livscykel i företaget.

cards-with-tabs-3

LÖNEHANTERING

Hantera bruttolöner och nettolöner med hänsyn till alla ersättningar och belöningar. Lösningar för personalhantering förenklar insamling, lagring och hantering av lönedata.

financial-accounting

DOKUMENTATION

Skapa, lagra och hantera alla dokument på ett ställe för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

cards-with-tabs-5

RAPPORTERING

Få en komplett bild av din personal för att fatta datadrivna beslut över alla dina HR-processer.

cards-with-tabs-6

TIDSHANTERING

Ge dina medarbetare intelligenta verktyg för tid- och närvarohantering och ge dina chefer åtkomst till data om arbetskostnader.

data-acquisition-min

DESK BOOKING

Skapa en agil, flexibel arbetsmiljö för dina medarbetare genom att tillhandahålla realtidsinformation om tillgängliga resurser från vilken plats som helst.

Skapa ditt drömlag med SAP och LeverX

SAP HCM
SAP SF
SAP Payroll

SAP Human Capital Management (SAP HCM)

Med SAP HCM får du konkurrensfördelar när du anställer, engagerar och behåller medarbetare genom att automatisera personalavdelningens uppgifter.

Huvudfunktioner

  • Optimering av planering och resurshantering. Prioritera användarupplevelsen och skapa och analysera strukturen för ditt företag och dess avdelningar.
  • Automatisering av introduktionen. Skapa ett enda datacenter för att lagra all personalinformation och optimera varje process som är relaterad till rekrytering och introduktion.
  • Tidsplanering. SAP HCM-komponenter tillhandahåller nödvändiga verktyg för att hantera medarbetares tidtabeller, övervaka arbetstider och ledighet samt analysera din personalproduktivitet.
  • Lönehantering. Förenkla insamling, lagring och hantering av lönerelaterad data. Nu kan du undvika fel vid beräkning av löner och minska riskerna med alla betalningar.

 

VISNING AV MODUL
why-group-2-1
leverx
Hitta moduler som uppfyller dina affärsbehov

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

VÄGEN TILL FRAMGÅNG MED LEVERX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla genomförandestategin baserad på dina affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. Vid denna tidpunkt definieras roller och ansvarsområden i projektteamet.

FÖRBEREDE

Verifiera projektplanen. Vi ser till att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

FÖRVERKLIGA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/behörigheter för alla användare.

IMPLEMENTERA

Kör lösningen med tillhandahållande av support vid driftsättning, fixar och övervakning för att smidigt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

DRIFT