main banner

SAP Digital Manufacturing Cloud

Optimera tillverkningen genom att integrera produktionsutförande, synlighet och analys.

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Viktiga SAP DMC-moduler

Hur kan SAP DMC hjälpa ditt företag?

logo-1

Prestandaförbättring

Genom tillgång till produktionsmätvärden kan du analysera processer i enskilda grenar och genom hela företaget samtidigt som du snabbt identifierar och åtgärdar produktionshinder.
logo-2

Konsekventa insikter

SAP DMC är utrustad med avancerade algoritmer och maskininlärningsteknik som hjälper dig att identifiera svagheter genom den analytiska data som systemet tillhandahåller.
logo-3

Snabbare anpassning av produktionslinjen

Med AI-verktyg kan du anpassa dina produktionsprocesser och göra dem tydligare samtidigt som du behåller kostnaden och kvaliteten för massproduktion.
logo-4

Tillverkningsautomatisering

SAP DMC möjliggör datautbyte mellan butiksgolv. De får åtkomst till den nödvändiga datan på en sekund, vilket minskar nedetidens risker.
logo-5

Effektiv exekvering

Med kopplingen mellan affärssystem på toppnivå och butiksgolvutrustning hjälper SAP DMC dig att etablera och kontrollera alla produktionsprocesser, från schemaläggning till golvexekvering.
logo-6

Resurshantering

SAP DMC underlättar planeringen, tilldelningen och kontrollen av resurser som krävs för att utföra order på butiksgolvet.

Vilka utmaningar hjälper SAP DMC till att övervinna?

card-1

ARBETE I PROCESSHANTERING

 • Grafisk rutteringsmotor för att definiera produktionsflödet
 • Orderfrisättning och statushantering
 • Rutteringsoperationer för att starta och slutföra order
 • Åtkomst till data om BOM
 • Produktionsaktivitetshistorik för en order
card-2

ICKE-KONFORMITET

 • Registrering av icke-konformitet för att indikera produktionsavvikelser
 • Spårning av icke-konformitetsstatus
 • Visuell inspektion av tillverkade material, möjliggjord av maskininlärning
card-1

DATASAMLING

 • Definition av kriterier för dataskörd, deras typer och gränser
 • Dataskörd från produktions-UI
 • Systemvarningar när kriterierna är utanför minimi- och maximalgränserna
card-1

DATAMANAGEMENT

 • Datareplikering från lokala system (SAP ECC, SAP S/4HANA)
 • Samtidig skapande av flera datamodeller
 • Åtkomst till plantsdata från SAP Digital Manufacturing Cloud för utförande av KPI-beräkningar och analys
card-1

PROCESSORDERS EXEKVERING

 • Exekvering av processorder med enskilda och flera batchar
 • Integration med SAP S/4HANA Cloud för att replikera processorder, material, materialklassificeringar, arbetscenter, BOMs, batchnummer, recept och produktionsversioner
 • Materialkonsumtionsrapporter
 • Skrothanteringsbekräftelse
 • Postproduktionsrapportering av orderutförandedata
card-1

ÖVERVAKNING

 • Produktionsframstegsvisning
 • Resursuppdelning
 • Integration med SAP Manufacturing Execution System för att övervaka misslyckade meddelanden
 • POD-integration
 • Översikt över underhållsorder med planerat start- och slutdatum
 • Översikt över alternativa resurser
card-1

ANALYSER OCH INSIKTER

 • KPI-trösklar definition över och inom flera tillverkningsanläggningar
 • Datafilter enligt tidsintervaller
 • Nära realtidsanalyser av anpassade KPI:er
 • Global översikt över standard- och anpassade KPI:er definierade för alla produkter som produceras över flera tillverkningsanläggningar
 • Jämförelse och analys av avslutade arbetsorder i produktionsarbetscenter jämfört med planerade arbetsorder

Hur fungerar SAP DMC?

Fabrik 1
Fabrik 2
Fabrik 3

Tillverkning

en storskalig produktion

Tillverkning/verksamhet

Insikter

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Teknisk konsultation under hela livscykeln, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik företagsförvandling och hållbarhet.
 • Vi erbjuder anpassade programutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller klienternas specifika krav.

TEKNIK & LEDNING


 • Kort engagemangsuppsättning och projektkonfiguration, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av banbrytande teknologier (datavetenskap, IoT, artificiell intelligens, Big Data, blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET


 • Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av SAP:s kraft.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

HUR MAN LYCKAS MED LEVERX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla implementeringsstrategin baserat på dina affärsbehov och lösningens kapacitet.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans fastställer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. Vid denna tidpunkt definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBERED

Verifiera projektplanen. Vi ser till att lösningen och projektets omfattning uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i kundens IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/behörigheter för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av go-live-support, korrigeringar och övervakning för att smidigt anpassa den nya mjukvaran till dina affärsprocesser.

KÖR