main banner

SAP Sustainability Solutions

Lägg till effektivitet och värde i kärnan av ditt företags processer med SAP-lösningar som är utformade för att omvandla ditt företag till ett intelligent och hållbart företag på alla nivåer.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

SAP-lösningar för hållbara företag

SAP Hållbarhetskontrolltorn

Utveckla potentialen hos dina affärsdata för att spåra, rapportera och genomföra dina hållbarhetsmål med SAP Hållbarhetskontrolltorn. Denna lösning kommer att öka din ESG-tydlighet, förbättra ditt företags hållbarhetsprestanda, underlätta övergripande ledning, definiera mål, övervaka utveckling och få värdefulla insikter om hållbarhet från pålitliga data.

ESG-rapportering

Tillåt din organisation att driva verksamhet med öppenhet när det gäller hållbarhet över hela värdekedjan med hjälp av SAP Hållbarhets- och ESG-rapporteringstjänster. Förvandla dig till en intelligent, miljövänlig enhet genom att införliva hållbarhetsfakta i dina primära affärsprocesser och fatta beslut som har både ekonomiskt och ekologiskt inflytande.

Klimataktionslösningar

Handla nu om klimatförändringen genom att minska din koldioxidutsläpp med hjälp av SAP Hållbarhetslösningar. Delta i uppdraget att nå nollutsläpp i framtiden genom att använda inbyggda analyser och operationella förmågor för att minska växthusgasutsläppen genom hela produkt- och operationella värdekedjan.

SAP Ansvarsfull design och produktion

SAP Ansvarsfull design och produktion hjälper företag att få tillgång till företags- och tredjepartsdata och sammanfoga det med global regleringsinformation. Detta underlättar beräkningen av marknadsåtaganden och, med levande anslutning till SAP S/4HANA, minskar avsevärt utvecklingstiden på grund av möjligheten att återanvända befintligt affärssammanhang, data och strukturer. Denna lösning ger handlingsbara insikter som hjälper strategiska beslutsfattare att fullt ut förstå kostnader och planetens respons på designbeslut genom hela en produkts livscykel.

SAP Ariba Leverantörsriskhantering

SAP Ariba Leverantörsrisk gör det enkelt att hantera leverantörer genom att tillhandahålla insikter om potentiellt högriskuppgifter, samt möjliggöra larm och tredjepartsbedömningar för att utvärdera och minska eventuell exponering. Denna molnbaserade lösning underlättar avsevärt processen med due diligence-granskningar, övervakning, efterlevnadstester och gemensamma riskdispositioner för att undvika eller minska risker.
leverx
Är du redo att dra nytta av alla fördelar med hållbarhetslösningar?

LeverX förhållningssätt till hållbarhet

LeverX har satt som mål att nå en framtid utan utsläpp, avfall eller ojämlikhet med SAP Sustainability Solutions. Vår hållbarhetsstrategi strävar efter att ge en gynnsam ekonomisk, social och miljömässig påverkan samtidigt som vi respekterar planetens gränser.
AR

Vi förverkligar din vision om hållbarhet

Att uppnå hållbarhet är avgörande för företag, vilket är varför många organisationer har ägnat sig åt att utveckla miljövänliga metoder som stödjer en bättre värld. Ändå kan genomförandet av dessa metoder vara svårt. Vi är här för att hjälpa dig med det.
Roadmap

Vi visar dig vägen till hållbar verksamhet

Våra internationella SAP-hållbarhetsspecialister erbjuder högklassig konsultation och hjälper företag att möta klimatrelaterade utmaningar. Vårt team av affärs-, teknik- och miljörådgivare använder sig av djupgående kunskap och de senaste digitala verktygen för att förvandla motgångar till fördelaktiga möjligheter. Våra experttjänster hjälper företag att lyckas och bygga varaktig hållbarhet och motståndskraft, även i mötet med de mest brådskande ekologiska kriserna.
File_email

Vi sammanför all dokumentation för att ge dig en komplett bild

Vår hållbarhetstransformationsstrategi samlar alla komponenter för att planera för framtiden. För att bygga en effektiv och framgångsrik grund behöver företag insikter baserade på data och robusta kapaciteter. Vårt mål är att utrusta företag med nödvändiga resurser för att främja nya idéer, hantera miljö-, sociala och hälsomässiga frågor och slutligen göra en lyckad transformation.

Branscher som vi hjälper med SAP:s hållbarhetslösningar

Få en djupgående inblick i framtiden för hållbarhet i näringslivet och hur företag i din bransch kan omvandla den till en tillväxtmöjlighet.
OLJA, GAS, ENERGI OCH TJÄNSTER
TILLVERKNING & GRUVDRIFT
BILINDUSTRIN
KONSUMENTPRODUKTER
LIVSVETENSKAP
TILLVERKNING
PROFESSIONELLA TJÄNSTER
DETALJHANDEL

OLJA, GAS, ENERGI OCH TJÄNSTER

Olje-, gas- och energiföretag kan dra enorma fördelar av en genomtänkt avkoloniseringstrategi som erbjuds av SAP Hållbarhetslösningar. Behovet av förnybar energi blir alltmer framträdande och medför en förändring av energimixen, vilket kräver ökad användning av icke-kolförorenande källor som naturgas, vätgas, etc. Med SAP kan befintliga raffinaderier stängas och säljas, vilket gör det möjligt för partners och köpare att ombygga dem och inkludera förnybara resurser.
leverx
Är ni redo att bli ett intelligent företag med hållbara processer?

Varför LeverX?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR


  • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
  • Heltäckande teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
  • Vi erbjuder skräddarsydda programutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller kundernas specifika krav.

TEKNIK & MANAGEMENT


  • Snabb start och projektuppstart, stark ledning
  • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av banbrytande tekniker (Data Science, IoT, Artificiell Intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
  • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET


  • Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
  • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
  • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency