main banner

SAP Extended Warehouse Management

Uppnå 100 % spårbarhet för lager, kunder och order med SAP EWM för att säkerställa att inget förbises.

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Hur SAP EWM gör din lagerverksamhet framgångsrik

Utforska de viktigaste funktionerna i SAP EWM för att lära dig hur det förvandlar ditt lager till en strategisk tillgång som driver operativ excellens, kundnöjdhet och affärstillväxt.
warehouse-structure

LAGERSTRUKTUR

Tänk dig att hantera lagerbeståndsnivåer, optimera lagringsutrymmet och övervaka alla aspekter av ditt lager i realtid. Det är kraften i SAP EWM — den ger dig den information och kontroll du behöver vid dina fingertoppar, så att du kan fatta bättre beslut och uppnå bättre resultat.

inbound-and-outbound-processes

INBOUND OCH OUTBOUND PROCESSER

Upplev kraften i effektiva in- och utgående processer med SAP EWM. Effektivisera mottagning, inlagring, kvalitetskontroll och uppställning med avancerade funktioner, vilket säkerställer sömlös varumottagning och leveransprocesser. Maximera produktivitet och noggrannhet för att hålla dina operationer igång smidigt.

inventory-management

LAGERHANTERING

Få realtidsöversikt och kontroll över ditt lager med SAP EWM. Spåra och hantera dina lageröverföringar, justeringar, cyklisk räkning och fysiskt lager utan ansträngning. Eliminera fel och avvikelser, vilket säkerställer korrekt lagerhantering som synkroniserar ditt företag.

warehouse-task-management

UPPGIFTSHANTERING FÖR LAGER

Optimera dina lageroperationer med SAP EWM:s robusta uppgiftshantering. Hantera vågplanering, resursoptimering, arbetsfördelning och uppgiftsinterleaving sömlöst. Uppnå effektiv orderuppfyllnad, balansera arbetsbelastning och maximera produktivitet med lätthet.

warehouse-order-creation-and-processing

SKAPANDE OCH BEARBETNING AV LAGERORDER

Ge ditt lager kraften i SAP EWM:s strömlinjeformade orderhanteringsförmågor. Skapa och hantera lagerorder utan ansträngning för att uppfylla kundkrav och interna behov. Dra nytta av flexibla regler för plockning, packning, uppställning och påfyllning, vilket säkerställer smidig och konfigurerbar orderhantering.

labor-management

ARBETSHANTERING

Lås upp hela potentialen hos din arbetskraft med SAP EWM:s arbetsledningsförmågor. Definiera arbetsstandarder, övervaka anställdas prestanda, spåra slutförandetider för uppgifter och generera insiktsfulla rapporter. Optimera produktivitet och operationell effektivitet, vilket driver ditt företag mot nya höjder.

cross-docking

KORS-DOKUMENTERING OCH VÄRDELAGDA TJÄNSTER

Upplev hastigheten och flexibiliteten hos korsdokumentationsoperationer med SAP EWM. Möjliggör direktöverföringar från inkommande till utgående processer, vilket eliminerar behovet av mellanliggande inlagring. Förbättra kundnöjdheten genom att erbjuda värdeökande tjänster som sammansättning, montering, märkning och förpackning, allt inom ditt lager.

yard-management

YARDHANTERING

Effektivt hantera dina yard-operationer med SAP EWM:s sömlösa integration med SAP Yard Logistics. Optimera lastbil- och trailersrörelser, schemalägg dockningsavtal, hantera yardresurser och spåra godsstatus utan ansträngning. Effektivisera dina logistikoperationer för förbättrad effektivitet och produktivitet.

Iintegration-and-connectivity

INTEGRATION OCH ANSLUTNING

Anslut och integrera smidigt dina lageroperationer med SAP EWM. Uppnå en jämn informationsflöde över din försörjningskedja genom att integrera med SAP ERP, SAP S/4HANA och SAP TM. Dra nytta av anslutning med automatiseringsteknologier som streckkodsskannrar, RFID-system och transportsystem, vilket säkerställer ett sömlöst och sammanlänkat lagersystem.

analytics-and-reporting

ANALYSER OCH RAPPORTER

Utnyttja kraften i datadriven beslutsfattande med SAP EWM:s omfattande analyser och rapporteringsverktyg. Övervaka lagerprestanda, spåra väsentliga KPI:er och få värdefulla insikter om operationell effektivitet. Identifiera områden för förbättring och driva kontinuerlig optimering, vilket säkerställer att ditt lager är i framkant av excellens.

Hur ditt företag kommer att dra nytta av SAP EWM

Lås upp kraften i SAP Extended Warehouse Management och revolutionera din lagerverksamhet med LeverX som din SAP-implementeringspartner.
Network_connected-1

Förbättrad lagerprecision

Realtidsöversikt över lagerbeståndsnivåer, vilket minskar slutsålda produkter och överskottssituationer.
Rocket

Ökad produktivitet

Strömlinjeformade lagerprocesser, optimerad resursallokering och förbättrad arbetsledning, vilket leder till förbättrad produktivitet.
3d-cube

Förbättrad lageröversikt

Omfattande insikter i lageroperationer, vilket möjliggör proaktivt beslutsfattande och effektiv orderuppfyllnad.
Check

Optimerad resursanvändning

Effektiv användning av lagerutrymme, utrustning och arbetskraft, vilket leder till minskade operativa kostnader.
Integration-1

Sömlös integration

Integration med andra SAP-moduler säkerställer en sammanhängande försörjningskedja och synkroniserade processer.
Bar-graph-1

Världsklassens analyser och övervakning

Tillgång till över 90 KPI-paneler, över 33 CDS-vyer och 465 standardrapporter för omfattande analyser och övervakning.
Bar-graph low

Minskat fel

Minskade plock-, frakt- och faktureringsfel, vilket leder till förbättrad noggrannhet och kundnöjdhet.
Headphones1

Förbättrade kundtjänstnivåer

Högre effektivitet och noggrannhet översätts till förbättrade kundtjänstnivåer.
Time

Förkortade orderomloppstider

Strömlinjeformade processer möjliggör snabbare orderhantering och förkortade omloppstider.
Switch-1

Korsdokumentationsmöjligheter

Effektiva korsdokumentationsoperationer för att maximera effektiviteten och minska hanteringen.
Touch-1

Detaljerad enhetsspårning

Spåra varje enhet till den lägsta detaljnivån för förbättrad lagerhantering och spårbarhet.
Download

Minskat arbete för fysiska räkningar

Minskat arbete och tid som krävs för årliga fysiska räkningar.
House

Förbättrad anläggningsanvändning

Optimera utnyttjandet av lagerutrymme för förbättrad drift och kostnadseffektivitet.
File_email

Strömlinjeformad mottagning och dockhantering

Optimerade processer för effektiv mottagning och dockhantering.
Сross-1

Flexibla strategier för inlagring

Dynamiska strategier för inventarieplacering för optimalt lagerutnyttjande.

Hur LeverX hjälper företag att uppnå dessa fördelar

Med LeverX som partner kan du lita på att din SAP EWM-implementering kommer att vara sömlös, optimerad och stödd varje steg på vägen, så att du kan förverkliga de fulla fördelarna med SAP EWM för ditt företag.
leverx
Påbörja en resa mot optimerad lagerdrift och oöverträffad effektivitet

Kundernas framgångshistorier

Ta en titt på våra kunders framgångshistorier som kan ge dig en försmak av hur ditt företag kan dra nytta av SAP EWM som implementerats av LeverX-teamet.

Typer av lager och branscher som SAP EWM betjänar

poduction-warehouse

PRODUKTIONSLAGER

 • Tillverkning
 • Fordonsindustri
 • Elektronik
 • Konsumentvaror
 • Farmaceutiska produkter
distribution-center

DISTRIBUTIONSCENTER

 • Detaljhandel
 • E-handel
 • Partihandel
 • Logistik
 • Konsumentvaror
 • FMCG
service-parts-warehouse

SERVICEDELARSLAGER

 • Fordonsindustri
 • Flyg- och rymdindustri
 • Industriell utrustning
 • Hälso- och sjukvård
 • Elektronik
cross-dock

KORS-DOKUMENTERING ELLER TRANSITLAGER

 • Transport och logistik
 • Detaljhandel
 • E-handel
 • FMCG

Behöver jag SAP EWM för mitt företag?

Är ditt företag redo för en omvälvande lösning? Gör denna dynamiska självutvärdering och upptäck om SAP EWM är den saknade pusselbiten i din organisations framgångspussel:
Are you grappling with the challenges of managing multiple locations, a wide range of products, and high inventory volumes?
SAP EWM is your ultimate solution to conquer complexity with streamlined precision.
Are you tired of being in the dark regarding your warehouse operations?
Unleash the power of real-time visibility by effortlessly tracking inventory levels, order statuses, and resource utilization with SAP EWM.
Are error-prone manual processes and paper-based nightmares still holding your business back?
With SAP EWM, embrace automation and unlock operational efficiencies that were once deemed impossible.
Do stockouts, overstocks, and inventory discrepancies give you sleepless nights?
Bid farewell to inventory woes as SAP EWM empowers you with accuracy and eliminates costly inefficiencies.
Are you constrained by siloed systems that hinder seamless operations?
SAP EWM breaks down barriers by integrating critical systems like ERP, transportation management, and supply chain planning, opening the doors to limitless possibilities.
Do you Struggle to optimize labor, equipment, and warehouse space?
SAP EWM brings efficiency to resource allocation, empowering you to achieve more with fewer resources.
Are your customers demanding lightning-fast order fulfillment, precise tracking, and end-to-end transparency?
SAP EWM equips you with the tools to exceed customer expectations and deliver unparalleled service.
Ready to shed manual bottlenecks and embrace the future of warehouse operations?
SAP EWM revolutionizes your processes, driving efficiency and propelling your business toward overall operational excellence.

Om du har svarat "Ja" på någon av dessa frågor är SAP EWM nyckeln till din organisations framgång. Kontakta vårt team av experter idag för att frigöra den verkliga potentialen i ditt företag.

Redo att påbörja en resa mot transformativ effektivitet och oöverträffad kundservice? Varför vänta?

Integration av SAP EWM med andra system

Integration av SAP EWM

Den utökade lagerhanteringsintegrationen är en tvärsnittslösning som stöder och utökar funktionerna hos SAP EWM. Med EWM-integrationen drar du fördel av integrationen av SAP S/4HANA och SAP EWM och därmed kraftfulla funktioner som du kan använda för att optimera flexibiliteten i ditt lager.

Dessutom integreras SAP EWM sömlöst med andra affärssystem som ERP (Enterprise Resource Planning) och CRM (Customer Relationship Management) genom robusta datagränssnitt och anslutningar. Denna integration säkerställer en synkroniserad utbyte av kritisk information såsom lagerbeståndsnivåer, beställningar, kunddata och försäljningsprognoser, vilket skapar ett sammanhängande ekosystem som underlättar korrekt beslutsfattande och effektiva operationer.

Hur fungerar integrationen?

SAP EWM har ett gränssnitt (EWM-LSR-gränssnitt) med vilket olika externa system kan anslutas till SAP EWM. Flexibiliteten i EWM-LSR-gränssnittet möjliggör kundanpassade justeringar och tillägg utöver SAP:s standardgränssnitt.

Gränssnittet möjliggör kommunikation mellan de anslutna systemen med användning av transaktionstekniker som Remote Function Call (RFC). Till skillnad från synkron RFC sparar systemet data i en buffert innan den skickas till det anslutna systemet. Detta leder till en avkoppling av applikation och kommunikation.

Fördelar med sömlöst dataflöde med SAP EWM

 • Realtidsöversikt över lagerbestånd
 • Förbättrad noggrannhet i efterfrågeprognoser
 • Strömlinjeformad orderhantering
 • Minskad manuell datainmatning
 • Förbättrad kundservice genom aktuell information
 • Total ökning av operationell effektivitet över hela organisationen.

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

Global systemintegratör


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 9 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Helcykelsteknologikonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder anpassade programutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller klienternas specifika krav.

Teknologi & Ledning


 • Kort upptrappning och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av skärande tekniker (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet


 • 20+ års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • 950+ framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

SAP Gold Partner

SAP Global Strategic Supplier

TOP SAP Consulting Companies

SAP Value Award

TOP SAP Company 2023

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company 2023

TOP Systems Integration Company 2023

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP CRM Consulting Company 2023

TOP Warehouse Management Software

TOP IT Services Companies

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies in USA

TOP Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies in USA

TOP Software Development Companies

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

Hur man lyckas med LeverX

Den innehåller sex huvudsakliga steg som du kommer att ta tillsammans med våra SAP-experter.
Utveckla en implementeringsstrategi baserad på kundens affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCKA

Slutför projektplaner och mål. Vi fastställer en projektstruktur, ledning, uppföljning och rapporteringsmekanismer med kunden. På denna stadium definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera att lösningen och projektets omfattning uppfyller kundens affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i kundens IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överför från äldre system till SAP-produktionssystemet, utför tester och validering av roller/bemyndiganden för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av stöd för go-live, åtgärder och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖRA

Vanliga frågor och svar