main banner

SAP Yard Logistics

Effektivare och mer hållbar hantering av lastbilar, containrar och bangårdar. Förenkla och optimera hanteringen av leveranskedjan med SAP Yard Logistics.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Vad SAP Yard Logistics ger ditt företag

SAP Yard Logistics är en kraftfull lösning som omvandlar ditt företags varvsprocesser över alla lagringstyper. Digitaliseringen av varje del av leveranskedjan resulterar i förbättrad materialhantering, snabbare slutförda lageruppgifter och ökad kundnöjdhet.

logo-1

Realtids 3D-synlighet

Övervaka gårdsfunktionalitet och visualisera statusinformation via färgkodning.
logo-2

Digitalisering av transportplattform

Accelerera grindprocesserna med avancerad dataanalys.
logo-3

Kostnadsbesparande automation

Minska väntetider genom att stödja in- och utcheckning samt gårdsrörelser.
logo-4

IoT-integration

Få tillgång till mobil arbetsmiljö och spara gårdsorder-relaterade data med geofence-stöd.
logo-5

Bryggplanering och optimering

Optimera bryggplanering och grafiskt visualisera bryggplaner.
logo-6

EWM och YL i en lösning

Möjliggör kommunikation och bekräftelse av gårds- och lagerrelaterade data i ett system.
logo-7

Övervakning och inspektion

Registrera inspektionsrelaterad information och hantera undantag med övervakningsfunktionalitet.
logo-8

Mångnivålastningsschema

Förbättra befintlig lastningsschema-funktionalitet genom att inkludera automatisk lastningspositionsdeterminering.
Säkerställ bättre stöd för planering, genomförande och fakturering med integrerad logistikledning för varvet!

Utforska de viktigaste funktionerna i SAP Yard Logistics

Upptäck SAP YL:s möjligheter genom hela flödet av logistikoperationer:
Strategic and operational planning

STRATEGISK OCH OPERATIV PLANERING

 • Hantering av råmaterial
 • Bryggtidsbokning
 • Affärsnätverk för logistikåtkomst
 • Avancerad uppgiftsplanering med BRFplus
Berth Scheduling Optimization

OPTIMERING AV BRYGGTIDSPLANERING

 • Enkel översikt över schemaläggning med det nya Gantt Chart UI
 • Förbättrad användning av tillgängliga bryggor
 • Optimerad processflöde och mindre manuellt planeringsarbete
Self Check-In

SÄLVINCHECKNING

 • Lättanvänt och utökningsbart användargränssnitt
 • Vägledd procedur för stegvis bearbetning
 • Frågeformulärdefinition
Warehouse management system

LAGERHANTERINGSSYSTEM

 • Bestämning av lagerdörr
 • Meddelanden om lastning/lossning
 • Cross-docking-transport
Execution process

UTFÖRANDESPROCESSEN

 • Hantering och automatisering av gårdsorder
 • Tilldelning och utförande av mobil gårdsuppgift
 • 3D-visualisering av gården
 • Tillgänglighet för gårdscockpit i UI5 på valfri enhet
Automated check-out with BRFplus

AUTOMATISK UT- OCH INCHECKNING MED BRFPLUS

 • Planera och organisera transportenheter
 • Processflexibilitet
 • Realtidsdataflöde och respons
leverx
Få stöd i varje steg av logistikhanteringen för varvet

SAP YL kan komplettera en mängd olika SAP-moduler

SAP YL integreras sömlöst med andra SAP-lösningar och skapar ett enhetligt ekosystem för hantering av hela leveranskedjan, från lager till varv, vilket säkerställer en holistisk och välkoordinerad strategi för logistikhantering.

SAP YL kan också implementeras framgångsrikt i integrerade scenarier för leverantörer av logistiktjänster och speditörer. Vi kan föreslå en skräddarsydd modulintegration för att förbättra dina nuvarande affärsprocesser.

Kompletterande lösningar för SAP Yard Logistics

SAP Transportation Management

SAP Transportation Management

 • Samla in och använd trafikdata
 • Identifiera infrastrukturbottleneckar och driftstopp i förväg och undvik dem
 • Optimera fraktkostnader
SAP Extended Warehouse Management

SAP Extended Warehouse Management

 • Förbättra inventarienoggrannhet och tidrapportering
 • Säkerställ konstant tillgänglighet av varor
 • Minska kostnaderna för IT-infrastrukturunderhåll

Relaterade fallstudier

Våra partnerskap

Tack vare vårt partnerskap med hårdvaruleverantörer hjälper lösningarna SAP Yard Logistics och SAP Transportation Management våra kunder att öka sin affärseffektivitet. Vi samarbetar endast med världsledande tillverkare som Ruptela (GPS och asset trackers) för att kunna erbjuda högkvalitativ och optimal service från rekommendationer till leverans.

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder anpassade programutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som tillgodoser klienters specifika krav.

TEKNOLOGI & LEDNING


 • Kort engagemangsuppstart och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerliga investeringar i innovation och tidig antagande av banbrytande teknologier (Data Science, IoT, Artificiell Intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med kvalitets- och säkerhetsstandarder ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001.

ERFARENHET


 • 20+ års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
 • 950+ framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att utnyttja kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency