main banner

SAP Sales Cloud

Utnyttja SAP Sales Cloud för att förbättra kundupplevelsen på alla nivåer och öka säljkårens effektivitet avsevärt.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Siffrorna talar för sig själva

360-graders
Vy över kunderna
24/7
Kontroll över varje transaktion
50%
Underlättande av försäljningsavdelningens verksamhet
372%
ROI på 3 år
4.9%
Ökning av antalet avslutade försäljningar
100%
Minimering av blyförlust
leverx
Vill du veta om SAP Sales Cloud passar ditt företags behov?

Affärsmässiga fördelar med SAP Sales Cloud

 • Driftsättning i molnet
 • Centraliserade data
 • Offline och mobil tillgänglighet
 • Förbättrad försäljningseffektivitet
 • Stöd för försäljning på fältet
 • 360° vy över kunderna
 • Intuitiv design
 • Säkerhet
 • Intellektuella rekommendationer, insikter och analyser
 • Stöd för molntjänster från SAP
 • Inga kostnader för hosting och DBMS

Viktiga funktioner i SAP Sales Cloud

Digitalisering

SAP Sales Cloud säkerställer digitalisering på olika nivåer av försäljningen, och erbjuder:

 • Mobil försäljningsförmåga över olika enheter
 • Offline och online-synkronisering av information
 • Intelligent poängsättning och prioritering
 • Känslighet för naturligt språk och gesterdrivna kommandon
 • Personifieringsmotor som producerar skräddarsytt innehåll och rekommendationer

Intelligens

Med intelligenta teknologier underlättar och optimerar SAP Sales Cloud arbetet för dina försäljningsteam med:

 • Steg-för-steg vägledning för säljare
 • Intelligent prognostisering och "vad-händer-om"-analys
 • Pipeline-hälsa och flödesöversikt med visualiseringar och djup analys

Företagets försäljningsanalys

SAP Sales Cloud öppnar upp för enkel, datadriven, realtidsanalys genom:

 • Prestandafokuserade försäljningsdashboards
 • Interaktiva rapporter om försäljningsmätvärden, prognoser och annan avgörande information
 • Insikter från både fram- och baksidans verksamhet

Retail Execution och Field Sales

Håll överblicken över dina platser, arbetsbelastning och prestanda med SAP Sales Cloud som erbjuder:

 • Besöksplanering för lämplig nivå av support och försäljningsuppmärksamhet på varje plats
 • Dynamiska uppgiftsenkäter
 • Prestandautveckling med proaktiva ändringar baserade på realtidsinsikter

Dynamisk besöksplanering

Förbättra besöksupplevelsen på flera sätt:

 • Utnyttja verktyg för strukturering, hantering och automatisering av besökskreation
 • Ge dina säljteam data-baserade besöksrekommendationer
 • Optimera öppettider, arbetstider, startpunkter etc.
 • Ge säljarna en visuell representation av rekommenderade rutter med kontextuell information

Optimering av försäljningsprocessen

Påverka hela försäljningslivscykeln med:

 • Anslutna lead-, möjlighets-, prognos-, ERP- och serviceprocesser
 • Samarbetsverktyg, interaktiva dashboards och realtidsanalys för maximal produktivitet
 • Automatisering av manuella uppgifter, interaktionsfångst och samtalscriptning
 • Data insamlad från både upprörs- och nedströmsystem
leverx
Vill du veta mer om hur SAP Sales Cloud kan gynna ditt företag?

Funktioner i SAP Sales Cloud

INTEGRATIONER
ÖPPNA API:ER FÖR TREDJEPARTSINTEGRATION
Kontohantering och kontaktstyrning
FÖRSÄLJNINGSMARKNADSFÖRING
AKTIVITETSHANTERING
LEADHANTERING
MÖJLIGHETSHANTERING
OFFERT- OCH ORDERHANTERING
PROGNOSERING OCH PIPELINE-HANTERING
KONFIGURERA, PRISA OCH OFFERTERA

INTEGRATIONER

Förpackad integration mellan SAP Sales Cloud och SAP-backend-systemet gör det möjligt att integrera front-office-processer med back-office-processer, såsom:

 • Synchronisering av stamdata
 • Integration från möjlighet till order
 • Processorkestrering över SAP Sales Cloud och SAP S/4HANA
 • Starta kundcockpit från SAP ERP för att få en omfattande översikt över konton och prospekt i SAP Sales Cloud

Intresserad av lösningen?

Hur SAP Sales Cloud fungerar

1
generera en lead genom säljteam
2
definition av möjlighet
3
bygga upp kundrelationer
4
Erbjudande
process looping
5
Undertecknande av avtal
6
etablera en långsiktig relation med kunden
7
Ytterligare erbjudande
SAP SALES CLOUD

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullt cykelteknisk rådgivning, utveckling och kostnadseffektiva genomförandetjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som motsvarar kundernas specifika krav.

TEKNOLOGI & LEDNING


 • Kort engagemangsuppstarts- och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av banbrytande teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt enligt ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET


 • Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och -lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Hur man lyckas med LeverX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla genomförandestategin baserat på dina affärsbehov och lösningens förmågor.

UPPTÄCK

Planera projektet och fastställ målen. Tillsammans kommer vi att bestämma projektets struktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. Vid denna tidpunkt definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera projektet. Vi ser till att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och utvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testar och validerar roller/bemyndiganden för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av stöd för go-live, fixar och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖRA