main banner

SAP HANA Cloud platform

Få omedelbar tillgång till affärskritiska applikationer och analysera data i realtid med SAP HANA Cloud - utan inköp och installation av hårdvara.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Affärsfördelar med SAP HANA Cloud

Varför migrera till SAP HANA Cloud från en lokal miljö?
Rocket

Ökad produktivitet

SAP HANA Cloud förbättrar operativ effektivitet genom att sömlöst hantera stora datavolymer i realtid – 3 600 gånger snabbare än konventionella databaslösningar. Med det kan du komma åt en databas som tillhandahålls som en tjänst. Denna integration ger företag möjlighet att effektivisera sina verksamheter och snabbt fatta informerade beslut inom HANA Clouds robusta ramverk.
Bar-graph low

Insiktsfull dataanalys

Med SAP HANA Cloud kan du dyka djupt in i stora data. Systemet svarar på förfrågningar på mindre än en sekund, skapar detaljerade rapporter och instrumentpaneler för smartare strategiska beslut. De härledda insikterna kan hjälpa till att optimera marknadsstrategier, tilldela resurser effektivt och driva intäktsökning. Det hjälper dig att ligga före och utnyttja nya möjligheter.
Fullscreen

Flexibel skalning

Anpassa resurserna efter dina exakta behov med SAP HANA Clouds flexibla och skalbara modell. Oavsett om du skalar upp under högtryckstider eller behöver fördela belastningen kan du optimera resursanvändningen och maximera kostnadseffektiviteten – med över 15 miljoner aggregeringar per sekund per kärna.
Save-money-1

Kostnadseffektiva operationer

Flytta till molnet med en hastighet på 3,5 miljarder skanningar per sekund per kärna och se hur dina infrastruktur-, underhålls- och uppgraderingskostnader sjunker. SAP HANA Cloud hjälper dig att minska de operativa kostnaderna och frigöra kapital för investeringar i andra kritiska områden för ditt företag.
Browser

Innovation och snabb implementering

Få tillgång till de senaste verktygen och teknologierna med SAP HANA Cloud, vilket ger dig möjlighet att snabbt innovera och hålla dig konkurrenskraftig. Utveckla och implementera dataapplikationer i blixtens hastighet med de senaste funktionerna som generativ AI, vilket ger dig fördelar på den snabbrörliga marknaden.
Lock_checked

Robust datasäkerhet

Vila lugnt och veta att dina data är säkra med SAP HANA Clouds förstklassiga säkerhetsfunktioner. Från kryptering till överensstämmelsemekanismer är din känsliga information skyddad mot intrång, vilket bevarar ditt rykte och ger förtroende för din kundkrets. Dessutom tillhandahålls säkerhetsuppgraderingar månadsvis via verktyget för livscykelhantering.
leverx
ENKELT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDRADE AFFÄRSKRAV MED SAP HANA CLOUD

Hur SAP HANA Cloud stärker din verksamhet

Database-management

DATABASHANTERING

Databasadministrationen i HANA Cloud är utformad för hög prestanda, tillgänglighet och kontinuerlig övervakning. Administrativa uppgifter kan utföras centralt, och mycket komplexa processer kan automatiseras. Lämpliga skript kan skapas för automatisering och justeringar.

Data-security

DATASÄKERHET

SAP HANA Cloud ger hög dataskyddsnivå, inklusive krypteringsmekanismer, säkerhetsövervakning och säkerhetsöverensstämmelse genom att använda identitet, åtkomsthantering och verktyg för dataanonymisering. Detta säkerställer robust säkerhet för anställda, kunder och viktig affärsinformation. Krypteringar kan väljas för att säkra kommunikationskanaler. Dessutom tillhandahålls säkerhetsuppgraderingar månadsvis via verktyget för livscykelhantering.

Data-virtualization

DATAVIRTUALISERING

HANA Cloud erbjuder olika funktioner för datavirtualisering. Åtgärder som buntning, standardisering och rengöring bör uppnå en hög nivå av datakvalitet. Virtualiserad åtkomst till data är möjlig för alla användare som har lämpliga behörigheter och vill ha djupgående insikter i datan.
Data-warehousing

DATALAGRING

Datalagring är centralt för att integrera och hantera data från olika källor. SAP HANA Cloud erbjuder omfattande datalagringsfunktioner som stöds av SAP HANA-databasteknik. Företag kan ladda och behandla data från interna och externa källor i realtid. Central lagring och snabb åtkomst möjliggör för dataanalytiker och beslutsfattare att få värdefulla insikter i tid.
A-single-entry-point

ENKEL INGÅNGSPUNKT

SAP HANA-databashanteringsystemet integreras med andra SAP-molntjänster för att skapa kompletta lösningar för datalagring, analys och applikationer, vilket säkerställer att analyser och transaktioner kan utföras samtidigt. Transaktionell och analytisk data kommer från bara en källa. Med SAP HANAs enda ingångspunkt kan företag effektivisera operationer och beslutsfattandeprocesser genom att få åtkomst till både transaktionell och analytisk data från en enhetlig källa, vilket främjar effektivitet och noggrannhet i datadrivna insikter och åtgärder.
Streamlined-application-development

EFFEKTIVISERAD APPLIKATIONSUTVECKLING

SAP HANA Extended Application Services förenklar applikationsutveckling och -hantering. Dess integrerade applikationsserver möjliggör skapandet av mångsidiga tjänster och webbaserade applikationer över on-premise-, moln- och mobila plattformar. Med responsiv webbapplikationsutveckling genom HTML5 och JavaScript får användarna en sömlös upplevelse på vilken enhet som helst. SAP HANA erbjuder omfattande klientåtkomstalternativ som stöder språk som JavaScript, Python, R, Java, Go och ABAP. Denna omfattande svit främjar innovation och smidighet i digitala ekosystem.
Få omedelbar tillgång till alla typer av data i en flexibel och anpassningsbar molndatabas

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX?

Global systemintegratör

  • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
  • Fullständig teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementations-tjänster för framgångsrik företagstransformation och hållbarhet.
  • Vi erbjuder skräddarsydda programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller klienters specifika krav.

Teknologi & Management

  • Kort engagemangsuppstart och projektuppsättning, stark ledning
  • Kontinuerliga investeringar i innovation och tidig användning av cutting-edge-teknologier (Data Science, IoT, Artificiell Intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
  • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet

  • Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
  • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
  • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Steg för migrering till SAP Hana Cloud

Det nära samarbetet, särskilt när det gäller heterogena och moderna systemlandskap, påskyndar våra kunders digitala omvandling avsevärt. Här är de sex viktigaste stegen som du kommer att ta tillsammans med våra SAP-experter.
Vi bedömer den nuvarande infrastrukturen och applikationerna för att fastställa kompatibilitet med SAP HANA Cloud-miljön. LeverX-teamet utför omfattande bedömningar för att säkerställa att alla element beaktas för en sömlös övergång och utvärderar kostnads- och tidsuppskattningar.

UPPTÄCK

LeverX tillhandahåller expertvägledning för att optimera infrastrukturval för SAP HANA-implementeringar, oavsett om on-premise, molnbaserade eller hybridlösningar föredras. Förberedelser för datamigration innebär rengöring, konvertering och grundlig testning av data. Vi anpassar kod, testar miljön och säkerställer att de fungerar bra med SAP HANA Cloud.

FÖRBERED

Vi skapar de nödvändiga molnresurserna i SAP HANA Cloud, såsom databasinstanser, virtuella maskiner och nätverksinställningar. LeverX-teamet underlättar initiativ för datarengöring och eliminerar överflödig data. Företag optimerar systemprestanda, minskar datavolymer och förbättrar operationell effektivitet genom strategisk datarengöring innan migrationsprocessen.

UTFORSKA

LeverX säkerställer en smidig övergång genom att använda beprövade metoder och dra nytta av robusta migrationsresurser, såsom SAP Data Migration eller andra verktyg. Vi implementerar och testar applikationer i molnmiljön och säkerställer deras korrekta drift och prestanda.

DEPLOY

LeverX utför omfattande bevis på konceptövningar före go-live-datumet. Denna proaktiva metodik gör att företag kan validera migrationsprocessen, begära feedback och förbättra strategier för sömlös SAP HANA-implementering. Vi genomför också efter-migreringsystemprestandatester för att verifiera funktionalitet, prestanda och säkerhet.

REALISERA

Vi övervakar kontinuerligt systemets prestanda och tillgänglighet i SAP HANA Cloud.


Vårt team genomför regelbundna analyser för att optimera inställningar och resursanvändning samt implementera uppdateringar och förbättringar i molnmiljön. Vid behov implementerar vi uppdateringar och förbättringar i molnmiljön.


LeverX:s expertvägledning säkerställer framgångsrika migrationer och kundnöjdhet.

KÖR

VANLIGA FRÅGOR