main banner

SAP S/4HANA: Empower Your Business

Implementera nästa generations ERP-system för att bygga upp ditt företag till ett intelligent digitalt företag.

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

99% av världens största företag drar nytta av SAP:s lösningar

95%
av världens mest framgångsrika detaljhandlare
100%
av de största fordonsföretagen
100%

av de mest framgångsrika vårdgivarna

97%

över världens grönaste olje-, gas- och energiföretag

1,1 biljoner USD

ökade intäkter inom segmenten för sällanköpsvaror och kläder

77%

av totala intäkter inom telekommunikation

Fördelar med implementering av SAP S/4HANA

Bar-graph

Inbyggd dataanalys

SAP S/4HANA samlar snabbt in data från alla tillgängliga källor, vilket gör att du kan fatta informerade beslut baserade på data.
Integration

Intelligent processautomatisering

ERP-systemet kombinerar branschens bästa metoder och anpassningsmöjligheter för att möta dina affärsbehov.
Servers

In-memory-databas

Ett nytt tillvägagångssätt för datalagring som gör att du kan öka produktiviteten och förbättra affärsanvändarnas effektivitet.
Time

Datahantering på några sekunder

På grund av in-memory-databasen tar datahantering bara några sekunder. Dessutom spelar datavolymer ingen roll.
Layers

Integration med alla SAP-lösningar

SAP S/4HANA är smidigt integrerat med andra SAP-produkter, vilket hjälper dig att bygga en hållbar IT-infrastruktur.
Web-development

Implementering på plats, i molnet eller hybrid

Det finns tre möjliga scenarier för implementering av SAP S/4HANA. Valet beror på dina affärspecifika och strukturella behov.
Browser

Användarvänligt gränssnitt

SAP S/4HANAs användargränssnitt innehåller endast relevanta och meningsfulla funktioner, och den responsiva designen av användargränssnitt gör att det går att använda oberoende av enhet.
Clients

Bättre användarupplevelse

Affärsanvändare kan ständigt förbättra SAP S/4HANAs användargränssnitt med sina erfarenheter.
Effektivisera din verksamhet med avancerade SAP S/4HANA-funktioner!
leverx
Vill du veta om SAP S/4HANA passar ditt företags behov?

Alternativ för molndistribution av SAP S/4HANA

Vid implementering av SAP S/4HANA finns det två möjliga vägar att gå: SAP S/4HANA Public Cloud Edition eller SAP S/4HANA Private Cloud Edition.

SAP S/4HANA affärsområden

FINANS
TILLVERKNING
INKÖP & LEVERANTÖRHANTERING
TILLGÅNGSKEDJOR
TILLGÅNGSHANTERING
FORSKNING & UTVECKLING
MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING
PERSONALAVDELNING

FINANS

SAP S/4HANA gör det möjligt för dig att genomföra affärstransaktioner, hålla register över företagets tillgångar och skulder samt generera finansiella rapporter.

Huvudfunktioner

 • Analysverktyg för kostnadsstyrning och resultatanalys
 • Enkel finansiell avslutning och redovisningsprocesser
 • Förbättrad kvalitet och flexibilitet i intäktsredovisning och rapporteringsprocesser
 • Optimering av kassaflöde och finansiell riskhantering
 • Automatisering av finansiella transaktioner
 • Integrerade och optimerade processer för efterlevnad av regler och standarder
 • Optimering av fastighetsförvaltning
  Försäljningsstyrning

Organisera finansiell redovisning enligt nationell och internationell lagstiftning och skattelagstiftning med innovativa finansiella lösningar.

 

BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT IDENTIFIERA DEN OPTIMALA MODULUPPSÄTTNINGEN?

Hur vi kan hjälpa till

Vi tillhandahåller ett komplett spektrum av tjänster för SAP-lösningar

Framgångshistorier om implementering av SAP S/4HANA

Våra kunders framgångshistorier säger mer än några ord. Läs mer om vad företag har uppnått med SAP-lösningar och LeverX.

Vi stöder ditt affärsområde

Utnyttja kraften i SAP S/4HANA med en pålitlig leverantör

Global systemintegratör

 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 9 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullständig teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda mjukvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika krav hos kunderna.

Teknologi & Ledning

 • Kort uppställning av engagemang och projektuppsättning, stark ledning.
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig antagande av banbrytande tekniker (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet

 • Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av SAP:s kraft.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Genomförande av SAP S/4HANA

SAP S/4HANA-implementering är en komplex och arbetsintensiv process som kräver specifik kunskap. Denna process kommer att bli mycket enklare med LeverX support. Här är de fem viktigaste stegen som du kommer att ta med våra SAP-experter.

Utveckla implementeringsstrategin baserat på kundens affärsbehov och lösningens möjligheter.


Planera projektet och slutför målen. Tillsammans med kunden fastställer vi en projektstruktur, hantering, uppföljning och rapporteringsmekanismer. Vid denna fas definieras roller och ansvar i projektteamet.

Förbereda

Verifiera projektet. Vi ser till att lösningen och projektomfånget uppfyller kundens affärsbehov.


Bestäm distributionsmodellen: S/4HANA lokalt, i molnet eller i en hybridmiljö.


Välj implementeringsmetod: migrering från ett befintligt SAP-system till S/4HANA eller en ny implementation (uppstart av S/4HANA från grunden).

Utforska

Anpassa och integrera SAP-komponenter i kundens IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

Förverkliga

Datamigrering: överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, test och validering av roller/behörigheter för alla användare.

Implementera

Driftsätt lösningen med tillhandahållande av stöd vid gå-live, felrättning och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.


Tillhandahåll utbildning: Utbilda användare om det nya S/4HANA-systemet, dess funktioner och funktionaliteter.

Driftsätta