main banner

PLM System Integration

Säkerställ sömlös integration av SAP ERP och SAP S/4HANA med ett externt PLM-system och datasynkronisering i realtid.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Hur kan PLMSI hjälpa ditt företag?

icon-1

Bi-direktional synkronisering

Med PLMSI, bygg ett enhetligt ekosystem där dokument och deras förändringar skapade i PLM-systemet kommer att överföras till SAP-systemet, eller vice versa, i realtid.
icon-2

Sluten slinga-operationer

Efter att ha integrerat SAP S/4HANA med ett PLM-system, producera ännu bättre produkter genom att kommunicera operativa egenskaper till ingenjörsavdelningen för modifiering.
icon-3

Förbättrad prestanda

PLMSI-tillägget kan förbättra den nuvarande prestandan genom att ge ingenjörer möjlighet att hantera materialstammar, bygga på gemensamma attribut och klassificeringar samt driva efterföljande processer.
icon-4

Minskade operativa kostnader

Integrationsarkitekturen är utformad med skalbarhet och enkelhet i åtanke. Förutom förbättrad prestanda kan den hjälpa företag att minska sina operativa kostnader.
icon-5

Minskade fel

PLMSI möjliggör övervakning och felsökning av dataöverföring på både teknisk och affärsmässig nivå.
icon-6

Kortare tid till marknaden

På grund av kontinuerlig synkronisering mellan två system kan du snabbt implementera förändringar i produkter och få ut dem på marknaden snabbare.

Få expertråd om integrering av PLM- och ERP-system

Hur fungerar PLMSI?

Lösningen hjälper företag att eliminera process- och informationssilos, öka produktiviteten och flexibiliteten samt påskynda innovation. När det gäller PLMSI kan två system kommunicera med hjälp av en gemensam Meta Domain Model - PLMSI:s kärnkoncept och mellanlager mellan SAP och ett PLM-system från tredje part.

Den består av en uppsättning objekt som hör ihop, inklusive material, BOM:ar, dokument, ändringsregister, klassificeringar etc. Meta Domain Model möjliggör ett sömlöst utbyte av alla produktrelevanta data.

Definiera 1
Utveckla 2
Leverera 3
Hantera produkter

Integration av PLM-system

Produktionsplanering
Konfiguration av variant
Produktens struktur
Domänmodell
Hantering av förändringar
Hantering av leverantörsdelar
Material- och dokumenthantering
Övervakning och drift
Datafederation
visualisering
PLM-system från tredje part
leverx

Möjliggör sömlös integrering av produktrelevanta data med PLMSI

Industrier som vi betjänar

icon-1
FORDON
icon-2
FLYG- OCH FÖRSVARSINDUSTRI
icon-3
LIVSMEDELS- OCH DRYCKESINDUSTRI
icon-4
KONSUMENTVAROR
icon-5
LÄKEMEDELSINDUSTRI
icon-6
ELEKTRONIKINDUSTRI

Läs mer om våra PLM-projekt

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR

  • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
  • Heltäckande teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärsförändring och hållbarhet.
  • Vi erbjuder anpassade mjukvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller klienternas specifika krav.

TEKNOLOGI & LEDNING

  • Kort engagemangsuppstart och projektuppsättning, stark ledning
  • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av toppmoderna teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
  • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET

  • Över 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
  • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
  • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Integration av PLM-system för SAP-lösningar

Integrationen kopplar samman SAP ERP/S/4HANA-programvaruportföljen med ett externt PLM-system för att möjliggöra en enda digital tråd från Design-to-Operate-idé till slut.

Följ sex huvudsteg när du arbetar med LeverX experter.

Vi undersöker den övergripande konceptet för integrationen, stödda affärsscenarier och en möjlig systemlandskap. Implementeringsstrategin utvecklas baserat på kundens affärsbehov och lösningens kapacitet.

UPPTÄCK

Slutför projektplaner och mål. Vi bestämmer en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer med kunden. I detta skede definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBERED

PLMSI möjliggör för användare att övervaka och felsöka dataöverföring på både teknisk och affärsmässig nivå. Vi säkerställer att lösningen och projektets omfattning uppfyller affärsbehoven i detta skede.

UTFORSKA

Vi anpassar och integrerar SAP-komponenter i kundens IT-infrastruktur. PLMSI möjliggör skapandet av ett enhetligt ekosystem där dokument och deras förändringar som görs i det externa PLM-systemet kommer att överföras till SAP-systemet eller vice versa i realtid. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

REALISERA

Den centrala konceptet för SAP PLMSI är en meta-domänmodell. Den översätter och standardiserar integrationen mellan de två systemen och tillhandahåller en stabil och anpassad process- och datamodell. Vi genomför överföring från äldre system till SAP-produktionssystemet, tester och validering av roller/befogenheter för alla användare.

DEPLOY

Efter att ha integrerat SAP ECC/SAP S/4HANA med ett externt PLM-system kan du producera ännu bättre produkter genom att återkoppla operativa egenskaper till ingenjörsavdelningen för att förbättra dem. Kör lösningen med go-live-stöd, fixar och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖR