main banner

SAP Migration to Azure Cloud

Släpp loss maximal flexibilitet och effektivitet när du sömlöst migrerar SAP-lösningar till Azure Cloud med LeverX expertis.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Affärsmässiga fördelar med att migrera till Azure Cloud

Upplev en mängd affärsfördelar genom LeverX kompetens inom migrering av SAP-infrastruktur till Microsoft Azure:

QR-code

Förbättrad skalbarhet

LeverX:s expertis säkerställer en sömlös migreringsprocess till Azure Cloud, vilket möjliggör enkel skalbarhet av resurser anpassade till ditt SAP-miljöns behov. Med LeverX:s vägledning och SAP-produkter som stödjer dynamisk skalning kan du effektivt anpassa dig till fluktuationer i arbetsbelastningen, vilket säkerställer optimal prestanda utan onödiga kostnader.
Check-1

Optimerad resursanvändning

LeverX:s noggranna tillvägagångssätt för resursoptimering maximerar effektiviteten i din Azure Cloud-miljö, vilket minimerar resursavfall samtidigt som konsistent hög prestanda säkerställs för dina SAP-applikationer.
Rocket

Accelererad innovation

LeverX utnyttjar Azure Clouds innovativa teknologier för att driva innovation inom din SAP-ekosystem. Genom att använda avancerad analys, AI och maskininlärning möjliggör vi för dig att låsa upp värdefulla insikter, automatisera processer och leverera förbättrade upplevelser för användare och kunder.
Switch-1

Ökad smidighet

Med LeverX:s stöd får din organisation förbättrad smidighet och reaktionsförmåga. Våra specialister säkerställer en smidig övergång till Azure Cloud, vilket gör att du snabbt kan anpassa dig till förändrade marknadsförhållanden och gripa nya möjligheter, vilket driver hållbar tillväxt och konkurrensfördel.
Clients

Förbättrad samarbete

LeverX underlättar sömlöst samarbete mellan team och platser genom att dra nytta av Azure Clouds samarbetsverktyg och funktioner. Med vår expertis kan du främja effektiv kommunikation, kunskapsdelning och samarbete, vilket driver innovation och kollektiv framgång.
Web-development

Framtidsbeständig infrastruktur

Vår beprövade erfarenhet av SAP-migrering till Azure Cloud framtidssäkrar din infrastruktur. Vi implementerar alltid Infrastructure-as-Code-ansatsen med alla dess fördelar med hjälp av Microsoft-rekommenderade branschbevisade verktyg. LeverX ser till att du förblir i framkant av teknikutvecklingen, vilket gör att du kan anpassa dig och utvecklas i svar på nya trender och affärsbehov, vilket säkerställer långsiktig framgång och hållbarhet.

Migrationsalternativ till Azure Cloud med LeverX

När du överväger migreringsalternativ till Azure Cloud, erbjuder LeverX två omfattande vägar som är skräddarsydda för din organisations behov.

LYFT OCH FLYTT-MIGRERING

LeverX underlättar en snabb och effektiv övergång genom att lyfta din befintliga SAP-infrastruktur och flytta den till Azure Cloud. Detta tillvägagångssätt gör minimala modifieringar av din SAP-landskap, vilket säkerställer en snabb migrationsprocess. LeverX hjälper till med att bedöma din nuvarande miljö, utforma en migrationsstrategi, genomföra migrationen och optimera prestandan efter migrationen. Detta alternativ är idealiskt för organisationer som söker en snabb migrationsprocess med minimal störning av befintliga operationer.
Lift-and-shift-migration

OMPLACERING OCH OPTIMERING

För organisationer som vill modernisera sin SAP-landskap medan de migrerar till Azure Cloud, erbjuder LeverX omplacering och optimeringstjänster. LeverX utvärderar din nuvarande SAP-miljö, identifierar möjligheter till optimering och modernisering och omstrukturerar lösningen för att effektivt utnyttja Azure Clouds förmågor. Detta tillvägagångssätt innebär omplacering av SAP-system till Azure-nativa tjänster för att förbättra prestanda, skalbarhet och kostnadseffektivitet. LeverX säkerställer en sömlös migrationsprocess, vilket maximerar fördelarna med Azure Cloud samtidigt som företagets verksamhet minimeras.
Re-platforming-and-optimization
leverx
Är du redo att ta dina SAP-system till nästa nivå med Azure Cloud-migreringsexpertis från LeverX? Kontakta oss för att påbörja din resa idag!
SCENARIER FÖR MIGRATION

När företag migrerar till Azure Cloud erbjuder LeverX expertis inom två olika scenarier: Klassisk migrering och SAP Database Migration Option (DMO). I båda migrationsscenarierna maximerar vi fördelarna med att migrera till Azure Cloud genom att tillhandahålla end-to-end support och expertis. Från den inledande bedömningen till optimering efter migreringen guidar LeverX organisationer genom migreringsresan och säkerställer en sömlös övergång som maximerar fördelarna med Azure Cloud.

Klassisk migrering

Med hjälp av SAP:s Software Provisioning Manager (SWPM) är Classical Migration idealisk för organisationer som enbart fokuserar på att migrera sin SAP-miljö. LeverX använder SWPM för databasmigreringar och använder en filbaserad metod för att exportera data från källsystemet och importera dem till målsystemet på Azure Cloud. Denna metod säkerställer flexibilitet och kompatibilitet med olika databassystem som SQL Server, Oracle, DB2 etc.

Alternativ för migrering av SAP-databaser (DMO)

För organisationer som söker ett enhetligt tillvägagångssätt för både SAP-uppgradering och databasmigrering erbjuder LeverX expertis inom SAP DMO. DMO effektiviserar migreringsprocessen genom att hantera båda stegen samtidigt, vilket ofta kallas för en enstegsmigrering. Vi guidar organisationer genom den automatiserade DMO-processen, som inkluderar migrering till SAP HANA-databasen. Till skillnad från klassisk migrering eliminerar DMO behovet av ett separat uppgraderingssteg, vilket optimerar effektiviteten och minskar komplexiteten.

Grundläggande steg för migrering

Vi hjälper dig att smidigt migrera dina SAP-system till Azure Cloud genom att kombinera molnteknik och LeverX SAP-expertis. Här är de sex steg vi kommer att ta tillsammans:
Vi genomför en noggrann bedömning av befintlig infrastruktur, arbetsbelastningar och beroenden för att utarbeta en omfattande migrationsplan skräddarsydd efter organisationens specifika behov och mål.

UPPTÄCK

Vi genomför en noggrann bedömning av den befintliga infrastrukturen, arbetsbelastningarna och beroendena för att utarbeta en omfattande migrationsplan skräddarsydd efter organisationens specifika behov och mål.

FÖRBEREDA

Vi analyserar er nuvarande SAP-landskap tillsammans och kartlägger det. Vi visar er förenklingar och planerar er mållandskap utifrån detta. Slutligen utvecklar vi ett koncept som ger rätt plattformsinställning och utgör grunden för er övergång till Azure.

UTFORSKA

Vi finjusterar de migrerade arbetsbelastningarna och validerar prestanda och funktionalitet för applikationer för att säkerställa en smidig övergång och optimal driftseffektivitet inom Azure-miljön.

REALISERA

Vi överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testar systemet och validerar roller/bemyndiganden för alla användare.

DEPLOYERA

LeverX-teamet tar hänsyn till era krav och tar ansvar för den professionella underhållet, den integrerade övervakningen och den fortsatta utvecklingen av era SAP-system i Azure Cloud. Det innebär att ert företag inte bara är väl förberett för framtida digital transformation utan också kan använda de utökade funktionerna tidigare.

KÖRA

leverx
Är du redo att lyfta din SAP-migrationsupplevelse med LeverX?

Varför välja LeverX?

Beprövad kompetens

  • Våra certifierade SAP-experter är kunniga om molnmiljöer. Vår 20+ års erfarenhet säkerställer att vi ger insiktsfull vägledning som är skräddarsydd efter de unika nyanserna i varje SAP-miljö.
  • Vi anpassar migrationsstrategier med bredare affärsstrategier, vilket främjar långsiktig framgång och hållbarhet.

Allsidigt stöd

  • LeverX hjälper företag att välja de Azure Cloud-tjänster som är bäst lämpade för storskalig dataanalys eller maskininlärning för att extrahera värde från den tillgängliga datan.
  • Genom sömlös integration i din infrastruktur kan du snabbt anpassa SAP-system i Microsoft Azure till förändrade krav och dra nytta av kontinuerlig innovation.

Innovation och flexibilitet

  • Genom kontinuerlig utveckling av Azure Cloud Services får kunder tillgång till de senaste teknologierna och drar nytta av investeringssäkerhet.
  • Öka flexibiliteten och skalbarheten hos dina SAP-system i Azure Cloud för att möta SAP:s höga krav.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Web Development Companies

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

TOP Custom Software Development Companies

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

TOP Rated Agency

VANLIGA FRÅGOR