main banner

SAP Master Data Governance (MDG)

Fatta välgrundade affärsbeslut med hjälp av den centraliserade hanteringen och övervakningen av masterdata i SAP MDG.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Hur SAP MDG gynnar ditt företag

Network_connected-1

Optimal data quality

Utnyttja SAP MDG:s robusta kontroller för datakvalitet för att minimera fel genom automatiserade överensstämmelsekontroller och för att förhindra dubbelarbete.
Agile

Effektiviserade affärsprocesser

Automatisera effektivt uppgifter inom masterdatahantering, vilket minskar tiden som krävs för data skapande, uppdateringar och avstämningar, därigenom förbättrar ditt företags operationella effektivitet.
Save-money-1

Kostnadseffektivitet

SAP MDG bidrar till normalisering av register, vilket minskar dubbletter och indirekta lagerkostnader.
Solution-1

Informativa beslut

Förlita dig på relevant data med noggrant upprätthållna referensposter. Detta ger dig möjlighet att stärka din konkurrenskraft genom att möjliggöra välgrundade beslut, upptäcka trender, identifiera möjligheter för datatillägg och samtidigt minska risker.
File_email

Minskad risk för dataförlust

SAP MDG underlättar omfattande kvalitetskontroll för masterdata och erbjuder kontrollerad, rollbaserad åtkomst för data skapande och ändring. Denna systematiska approach minimerar risken för dataförlust och säkerställer konfidentialiteten av information.
leverx
Upptäck metoden för att standardisera datahanteringen inom din organisation.

Viktiga funktioner i SAP MDG

Företag som vill implementera en centraliserad hantering av masterdata stöter ofta på två viktiga utmaningar. Det första är problemet med heterogena data, där information om kunder, produkter och partners varierar mellan olika avdelningar inom företaget, vilket leder till inkonsekvenser och fel. För det andra utgör avsaknaden av standardiserade metoder för datahantering ett hinder.

SAP MDG erbjuder en övertygande lösning på dessa utmaningar genom att leverera standardiserade processer för att skapa, modifiera och hantera masterdata. Systemet konsoliderar data på ett effektivt sätt, begränsar spridningen av onödiga kopior, förbättrar informationens noggrannhet och fastställer konsekventa standarder för datahantering i hela organisationen.

DATALEVNADSCYKELHANTERING
DATAAVSTÄMNING
STANDARDISERING OCH DATASTANDARDER
INTEGRATION MED ANDRA SYSTEM
AUTOMATISERING AV AFFÄRSPROCESSER
ÅTKOMSTKONTROLL OCH SÄKERHET
RAPPORTGENERERING OCH DATAANALYS
STÖD FÖR FLERA DATAOBJEKT
KONFIGURERBARHET OCH UTÖKNINGSMÖJLIGHETER
ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH STANDARDER

DATALEVNADSCYKELHANTERING

SAP MDG utrustar dig med verktyg för att övervaka masterdata över hela dess livscykel, från början till bortskaffande. Detta säkerställer att processen är konsekvent och pålitlig över alla avdelningar inom organisationen.

leverx
Säkra integriteten och konsekvensen för masterdata inom organisationen.

Framgångshistorier från våra kunder

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

Global systemintegratör

  • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
  • Fullständig teknologirådgivning, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik företagsomvandling och hållbarhet.
  • Vi erbjuder skräddarsydda programutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller klienternas specifika krav.

Teknologi & ledning

  • Kort upptrappning och projektuppbyggnad, stark ledning
  • Kontinuerlig investering i innovation och tidig anpassning av banbrytande teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
  • Skapande av projekt enligt ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet

  • Mer än 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
  • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
  • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Hur man lyckas med LeverX

De sex viktigaste stegen när du arbetar med våra SAP-experter.
Utveckla en implementeringsstrategi baserad på kundens affärsbehov och lösningens kapacitet.

UPPTÄCK

Slutför projektplaner och mål. Vi fastställer en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer med kunden. Vid detta stadium definieras roller och ansvarsområden i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera att lösningen och projektets omfattning uppfyller kundens affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i kundens IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

FÖRVERKLIGA

Överför från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/bemyndiganden för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av gå-live-stöd, fixar och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖR

VANLIGA FRÅGOR