main banner

SAP Product Lifecycle Management

Integrera viktiga produktlivscykelprocesser i ett lättanvänt system för att möjliggöra snabbare och effektivare produktutveckling och tillverkningsprocesser.

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Ta kontroll över varje steg i din produkts livscykel

Med SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM) kan du hantera en produkts livscykel i varje steg, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och till och med pensionering. Samtidigt kan det avsevärt minska din produkts tid till marknaden.
Engineering

SYNKRONISERING

Information om designengineering, produktionsengineering, tillverkning och service lagras i ett system och är alltid tillgänglig för alla avdelningar.
Operative-system

INGENJÖRSENDRINGSSTYRNING

Alla ändringar som görs under produktutveckling och tillverkning uppdateras kontinuerligt. Alla som är involverade i ett projekt har tillgång till dessa data. Denna metod minskar fel och ökar effektiviteten.
Integration-1

OPTIMERING

För att spara tid och pengar och minska ineffektivitet integrerar SAP PLM alla aspekter av produktutvecklingen i ett enhetligt system.
Time

MINSKAD TIME TO MARKET

Genom att använda SAP PLM kan du snabbare ta nya produkter till marknaden med effektiv produktutformning, regelbundna uppdateringar om produktändringar och felförminskning.
Download

MINIMERA NEDTIDER OCH INEFFEKTIVITETER I PROCESSERNA

Lösningen SAP PLM hjälper företag att skapa en enda informationskälla. Med aktuell information i varje fas kan du kontrollera och undvika överlappande tidslinjer och säkerställa att produkten levereras i rätt tid.
Utforma kvalitetsprodukter snabbare och förbättra vinsten med SAP PLM!
leverx
Vill du veta om SAP PLM passar ditt företags behov?

SAP PLM-moduler som vi implementerar

SAP Portfolio and Project Management (SAP PPM)

SAP Portfolio and Project Management (SAP PPM)

Den här modulen hjälper dig att hantera och optimera hela portföljen, inklusive lösningar, projekt och resurser. Den omfattar alla aspekter av projektledning och identifierar projektrelaterade risker tidigt i processen.

sap dms

SAP Document Management System (SAP DMS)

Med denna modul blir dina drömmar om organiserad dokumenthantering verklighet. SAP DMS lagrar, bearbetar och ger åtkomst till olika typer av dokument över hela företaget.

SAP Engineering Control Center (SAP ECTR)

SAP Engineering Control Center (SAP ECTR)

SAP ECTR säkerställer en sömlös integration av externa CAD-lösningar med SAP PLM och erbjuder skapande, bearbetning och hantering av data som tas emot från olika källor.

SAP Enterprise Product Development (SAP EPD)

SAP Enterprise Product Development (SAP EPD)

Denna modul hjälper företag att effektivt hantera och förbättra tillverkningsprocesser genom att ge åtkomst till affärsdata via 3D-visuell index. Den erbjuder alla nödvändiga verktyg för säker samarbete om produktdatan, inklusive lBOM, material och dokument.
SAP EPE

SAP Enterprise Product Engineering (SAP EPE)

SAP EPE visualiserar ingenjörsdesigner under planeringsprocessen, stödjer hantering av ingenjörsändringar och utnyttjar designdata som möjliggör textuell och/eller visuell överlämning till tillverkningsprocessen.
sap plmsi

SAP PLM System Integration (SAP PLMSI)

PLMSI är en tilläggstjänst tillgänglig för SAP ERP 6.0 EHP7/EHP8 och SAP S/4HANA 1809 eller senare. Den integrerar sömlöst produktrelaterade data och dess överföring utan ytterligare mellanprogramvara.
emr ehr

SAP Visual Enterprise Suite

SAP Visual Enterprise Suite kombinerar visuell produkt- och anläggningsinformation med affärsinnehåll och erbjuder en enastående kombination av traditionell affärsinformation med helt interaktiva 3D-visningar.
sap ehs

SAP Environment, Health, and Safety Management (SAP EHS)

SAP EHS hjälper företag att säkerställa arbetsmiljöns hälsa, industrihygien och övergripande säkerhet för arbetstagare, produkter och organisationen.
SAP PLC

SAP Product Lifecycle Costing (SAP PLC)

SAP PLC är en SAP-lösning som används för att beräkna produktkostnader med hänsyn till varje produktionsstegs egenskaper. Med SAP PLC kan du simulera och jämföra alternativ för att få bättre synlighet och kontroll under hela produktlivscykeln.
sap-rd-2-1

SAP Recipe Development (SAP RD)

SAP Recipe Development är en omfattande lösning som stöder företag när de fortskrider från initiala koncept till eventuell produktion. Denna plattform gör det möjligt för företag att utforma nya produkter, övervaka befintliga produkter och göra nödvändiga modifieringar för produktförbättring. Med SAP Recipe Development hanteras formuleringen av produktutvecklingsprocessen noggrant från början till slut.
sap rdp

SAP Responsible Design and Production (SAP RDP)

SAP RDP är en molnbaserad applikation som körs på SAP Business Technology Platform. Den hjälper företag att beräkna utökade producentansvars (EPR) skyldigheter, plastskatter och företagsförpliktelser för att optimera materialval.

Behöver du hjälp med att identifiera den optimala moduluppsättningen?

Hur vi kan hjälpa till

Vi tillhandahåller ett komplett spektrum av tjänster för SAP PLM

Kundernas framgångshistorier

SAP PLM används inom olika branscher

BILINDUSTRIN

SAP PLM utgör en solid grund för bilindustrin. Denna lösning hjälper dig att digitalisera och automatisera tillverkningsprocesser och arbeta mer effektivt med leverantörer och partners.

FLYGOCH FÖRSVAR

Lösningen gör att företag inom flyg- och försvarsindustrin kan minska tiden till marknaden för innovationer utan att kompromissa med säkerheten samtidigt som man simulerar innovationscenarier längs en komplex värdekedja.

LIVSMEDEL & DRYCK

SAP PLM tillhandahåller livsmedels- och dryckesindustrin alla nödvändiga tekniker för att utveckla hållbara, spårbara och högkvalitativa produkter inom en kortare tid.

KONSUMENTVAROR

Med SAP PLM kan din bransch överträffa konsumenternas olika förväntningar och ge hållbar och lönsam tillväxt för företaget.

LÄKEMEDEL

SAP PLM hjälper till att göra läkemedelsproduktionen mer effektiv och med lägre risk.

Läs mer om våra kunders framgångshistorier

Utnyttja kraften i SAP PLM med en pålitlig leverantör

GLOBAL SYSTEM INTEGRATOR


  • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 9 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
  • Fullständig teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
  • Vi erbjuder skräddarsydda mjukvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika krav hos kunderna.

Teknologi & Ledning


  • Kort uppställning av engagemang och projektuppsättning, stark ledning.
  • Kontinuerlig investering i innovation och tidig antagande av banbrytande tekniker (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
  • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet


  • Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
  • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
  • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av SAP:s kraft.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

TOP Custom Software Development Companies

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Vägen till framgång med LeverX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla genomförandestategin baserad på dina affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. Vid denna tidpunkt definieras roller och ansvarsområden i projektteamet.

FÖRBEREDE

Verifiera projektplanen. Vi ser till att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

FÖRVERKLIGA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/behörigheter för alla användare.

IMPLEMENTERA

Kör lösningen med tillhandahållande av support vid driftsättning, fixar och övervakning för att smidigt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

DRIFT