main banner

SAP Enterprise Product Development

Påskynda produktutvecklingen och få ut den på marknaden snabbare med innovativa tjänster för samarbete, teknik, formulering och visualisering.

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Vilka moduler ingår i SAP EPD?

collaboration

SAMARBETE

 • Kravdriven ingenjörssamarbete
 • Delning av dokument
 • 3D-visuell design och markering
 • Samarbete kring strukturerad produktdata
 • Leverantörsamarbete
 • Samarbete kring förändringar
 • Ingenjörsvetenskap
engineering

INFORMATION

 • Kravinhämtning
 • Kravhantering
 • Funktionsstrukturhantering
 • Påverkans- och härledningsanalys
 • Testplanering och utförande
 • Hantering av testartefakter och resultat
Visualization

VISUALISERING

 • Enkel användarupplevelse
 • Importera, bläddra och dela 2D/3D/360-panoraman
 • Integration av visuell data
 • Författande, redigering och förbättring av visualiseringar
 • Rollbaserade visuella applikationsmallar
connected products

ANSUTNA PRODUKTER

 • Simuleringsbaserad digital kopia
 • Virtuella sensorer
 • Vad-om-simulering
 • Dynamisk 3D-visualisering
 • Samarbete med OEM:er

Viktiga fördelar med SAP EPD

Customer-oriented product development

KUNDORIENTERAD PRODUKTUTVECKLING

 • Mer produktvariation
 • Kravinhämtning
 • Omvandling av produktkrav till tvärvetenskapliga digitala modeller för vidare syntes, simulering och optimering
 • Kombination av teknik- och affärsdata för att bygga en digital kedja för hela produktlivscykeln
 • Tillgång till realtidsinformation om krav, arbetsflöden och produktdata med produktcockpit
Accelerated product launch with sap epd

Accelerated product launch

 • En enda källa till korrekt information för samarbete över hela företaget
 • Minskad ledtid för produktkomponenter
 • Minskade iterationer för samarbetade produkter
 • Minskad tid för att fatta viktiga affärsbeslut genom att tillhandahålla åtkomst och synlighet för affärsdata, insikter och åtgärder via en 3D-visuell index
Transparency with SAP EPD

Transparency

 • Arbetsflödesbaserat samarbete
 • Dokumentstruktur
 • Länka krav till olika objekt för att ge full spårbarhet
 • Underlättad kommunikation mellan intressenter
integration sap epd

INTEGRATION

 • SAP S/4HANA
 • SAP EPPM, RD, PLM, etc. (valfritt)
 • Qualtrics
 • Asset Intelligence Network
Test management with SAP EPD

TESTHANTERING

 • Skapande och hantering av testartefakter
 • Testplanering och utförande mot produktkrav
 • Analys av testresultat
 • Länkning av testhanteringskomponenter till ingenjörsbehov (testtäckningsapplikation och länkning)
product complexity management

HANTERING AV PRODUKTKOMPLEXITET

 • Modellbaserad systemteknik
 • Tidig upptäckt av problem och minskning av systemfel
 • Översikt över systemet från flera perspektiv
 • Visuell analys
leverx
Vill du effektivisera produktutvecklingen i din organisation?

Hur vi kan hjälpa till

Vi tillhandahåller ett komplett spektrum av tjänster för SAP EPD

Industrier som vi betjänar

Kundernas framgångshistorier

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

Global systemintegratör


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 9 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullständig teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda mjukvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika krav hos kunderna.

Teknologi & Ledning


 • Kort uppställning av engagemang och projektuppsättning, stark ledning.
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig antagande av banbrytande tekniker (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet


 • Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av SAP:s kraft.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

HUR MAN LYCKAS MED LEVERX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla genomförandestategin baserad på dina affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. Vid denna tidpunkt definieras roller och ansvarsområden i projektteamet.

FÖRBEREDE

Verifiera projektplanen. Vi ser till att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

FÖRVERKLIGA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/behörigheter för alla användare.

IMPLEMENTERA

Kör lösningen med tillhandahållande av support vid driftsättning, fixar och övervakning för att smidigt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

DRIFT