main banner

SAP Emarsys Customer

Få en 360°-bild av dina kunder och kampanjer i realtid för att skapa utrymme för ett personligt tillvägagångssätt och förbättra ditt kundengagemang och din lojalitet.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Nå ut till kunderna vid rätt tidpunkt, på rätt plats och med rätt erbjudanden

Omnikanalskommunikation

över alla plattformar som dina kunder använder

Bättre attraktion och konvertering

av en offline-publik till online; av engångsköpare till registrerade

Högre genomsnittlig kundvagn

uppnådd genom AI-drivna personifiering

Ökade interaktioner

med kunder som lockats av personliga erbjudanden

Förbättrad kundlojalitet

från den första köpupplevelsen

SAP Emarsys i siffror

56K+

Automatiserade marknadsföringsprogram som arbetar non-stop

AI som driver personanpassade kampanjer

20Bn+
Personlig månatlig kommunikation

E-post | Mobil | Målgrupper | SMS | Direktreklam | Webb
8Bn+
Inkommande månatliga interaktioner

Produktrekommendationer | Konsumentrespons via omnikanal

Vill du ta reda på om SAP Emarsys passar ditt företags behov?

Affärsmässiga fördelar med SAP Emarsys

Customer-centric personalization-min

KUNDCENTRERAD PERSONLIGANPASSNING

Utnyttja färdigbyggda integrationer för att samla in användaraktivitetsdata om produkter och tjänster de är intresserade av samt bekräftade köp. Detta hjälper dig att identifiera din publikens preferenser och agera utifrån dessa data.

Multichannel experience-min

MULTIKANALIG UPPLEVELSE

Med SAP Emarsys kan du snabbt och enkelt nå dina kunder genom olika källor (e-post, webb, mobil, SMS, annonser, direktreklam), samt lansera och hantera marknadsföringskampanjer genom naturligt integrerade kanaler (webbplatser, e-post, SMS, mobilappar, etc.).

Automation in the core-min

AUTOMATION I KÄRNAN

Utrusta dina marknadsföringsproffs med fördelen att använda automatiseringsverktyg för att fokusera på aktiviteter som gör skillnad för ditt företag.

Transparency into effectiveness-min

TRANSPARENS I EFFEKTVISME

Få en klar bild av effektiviteten av dina marknadsföringsaktiviteter genom en strategisk instrumentpanel som visar de senaste data och ger insikter i din prestation.

Measurable business results-min

MÄTBARA AFFÄRSRESULTAT

Analysera kanal- och kampanjframgång med AI för att effektivt mäta intäktsimpacten och bygga mer exakta och målinriktade marknadsföringsstrategier.

leverx
Intresserad av lösningen?

Hur SAP Emarsys fungerar

Email
Digital ads
Contact center
Web
Direct mail
Other channels
In-store
Mobile
SMS

Central:

 • Personalisering
 • Segmentering
 • Automatisering
Vem kan dra nytta av SAP Emarsys?

SAP Emarsys täcker perfekt marknadsföringsbehoven hos:

 • B2C-företag
 • Detaljhandelskedjor med kunder spridda över flera kanaler
 • Företag som tar emot kunddata från olika källor
 • E-handelsaktörer som vill öka sina resultatindikatorer
 • Företag som vill säkerställa en förbättrad kundresa

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

Global systemintegratör


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som specialiserar sig på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullständig teknologikonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärsomvandling och hållbarhet.
 • Vi erbjuder anpassade programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som tillgodoser specifika krav från kunderna.

Teknologi & Ledning


 • Snabb uppstarts- och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerliga investeringar i innovation och tidig adoption av toppmodern teknik (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt enligt ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet


 • Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

HUR MAN LYCKAS MED LEVERX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
DEVELOPERA IMPLEMENTERINGSTRATEGIEN BASERAT PÅ DINA AFFÄRSKRAV OCH LÖSNINGSMÖJLIGHETER

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans kommer vi att fastställa en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. På denna fas definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBERED

Verifiera projektet. Vi ser till att lösningen och projektets omfattning uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet om det behövs.

REALISERA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, utför tester och validering av roller/bemyndiganden för alla användare.

DEPLOYERA

Kör lösningen med tillhandahållande av go-live-stöd, fixar och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖR