main banner

SAP Migration to AWS Cloud

Släpp loss maximal flexibilitet och effektivitet när du sömlöst migrerar SAP-lösningar till Azure Cloud med LeverX expertis.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Fördelar med SAP-migrering från andra plattformar till AWS

Genom att migrera ditt SAP-landskap till AWS-molnet kan du uppnå ökad prestanda och skalbarhet med förbättrad kostnadskontroll. Med rätt molnbas kan du utveckla resurser snabbare, förändra ekonomin och tillhandahålla flexibel skalbarhet som anpassar sig till förändringar i efterfrågan.

QR-code

Trusted and secure infrastructure

Utnyttja AWS:s globalt erkända infrastruktur, rankad som ledare inom SAP HANA-tjänster av ISG för femte året i rad. SAP:s molnlösningar stöds av AWS:s omfattande utbud av molnsäkerhetsverktyg med över 300 säkerhets-, efterlevnads- och styrningstjänster och funktioner, samt stöd för 143 säkerhetsstandarder och efterlevnadscertifieringar.
Check-1

Förbättrade backups och återställning

AWS tillhandahåller robusta backup- och återställningslösningar som Amazon EBS Snapshots och AWS Backup. Stränga säkerhets-, styrnings- och efterlevnadskrav för SAP-arbetsbelastningar möjliggör effektiva och pålitliga strategier för dataskydd. Med funktioner som automatiserade snapshots och flexibla återställningsalternativ kan organisationer säkerställa dataintegritet och minimera driftstopp vid systemfel eller dataförlustincidenter.
Rocket

Förbättrade SLA:er

AWS erbjuder Service Level Agreements (SLA:er) som garanterar hög tillgänglighet, tillförlitlighet och prestanda för molntjänster, inklusive virtuella maskiner (VM) som hostar SAP-applikationer. Genom att utnyttja AWS:s globalt distribuerade infrastruktur och branschledande drifttid kan organisationer uppfylla stränga SLA-krav och säkerställa affärskontinuitet för kritiska SAP-arbetsbelastningar.
Switch-1

Kostnadsbesparingar

Uppnå kostnadsbesparingar genom flexibel skalbarhet, prissättning baserad på användning och minskad hanteringsinsats med AWS. Till exempel minskade Syngenta den totala ägandekostnaden (TCO) för SAP-applikationer med 28% efter att ha migrerat till AWS.
Clients

Strömlinjeformad VM-hantering

AWS tillhandahåller verktyg som Amazon EC2 och AWS Systems Manager som förenklar hanteringen och övervakningen av virtuella maskiner (VM) som kör SAP-applikationer. Med funktioner för automatiserad provisorisk, skalning och patchhantering kan organisationer optimera resursanvändningen, förbättra operativ effektivitet och minska administrativa kostnader för hantering av SAP-VM i molnet.
Web-development

Expertstöd

Räkna med LeverX:s expertis som en SAP Gold Partner och Global Strategic Supplier för sömlös implementering och löpande stöd för migrationsprocessen. Över 90% av SAP-kunderna utnyttjar expertisen hos AWS-partners för att säkerställa lyckad migration och optimering av SAP-miljöer. Dessutom kan du dra nytta av AWS:s och LeverX:s 14- respektive 20-åriga partnerskap med SAP, vilket ger dig en sömlös migrationsupplevelse.
LeverX ensures a smooth hybrid cloud environment for SAP that modernizes IT management and application development, improving stability, performance, security, and availability at scale. The environment represents a proven basis for SAP solutions, which ensures greater efficiency and flexibility.

Tekniska alternativ för migrationsprocessen

Alla SAP-kunder förväntas flytta sina arbetsbelastningar till SAP HANA senast 2025. Därför måste de hitta nya sätt att modernisera, skala upp och optimera sina SAP-miljöer, vilket gör det till den perfekta tidpunkten att migrera till AWS.

Med SAP-programvara på AWS får du on-demand-åtkomst till IT-resurser som stöder lagringsintensiva arbetsbelastningar. LeverX 20-åriga erfarenhet av SAP och djupa förståelse för tekniken och molnmekanismerna gör det möjligt för företag att välja rätt migreringsalternativ för ditt företag:

AWS Migration Hub Orchestrator

AWS-tjänst som underlättar centraliserad migrationshantering och spårning för SAP HANA-migration från andra plattformar till AWS.

SAP HANA Backup and Restore

Processen att säkerhetskopiera SAP HANA-databaser från deras nuvarande plattform och återställa dem till AWS-infrastrukturen.

SAP HANA Classical Migration

Traditionell migrationsmetod innebär att exportera SAP HANA-data, överföra den till AWS och sedan importera den i SAP HANA-databasen på AWS.

SAP HANA HSR

SAP HANA system replication, en metod för att skapa och upprätthålla en sekundär SAP HANA-system på AWS för hög tillgänglighet och katastrofåterställning.

SAP HANA HSR (med initialisering via backup och återställning)

SAP HANA system replication med initialisering med hjälp av en backup- och återställningsmetod, vilket säkerställer konsistens och tillförlitlighet under migrationsprocessen till AWS.

SAP HANA (on-premises) till SAP HANA (AWS cloud)

Migration av SAP HANA-databaser och system från lokala miljöer till AWS Private Cloud-infrastrukturen.
leverx
Ta dig in i AWS-molnet med LeverX

Grundläggande migrationssteg med LeverX

Tillsammans med er arbetar vi metodiskt för att göra migreringen av klassiska lokala applikationer till AWS molnplattform till en framgång. Vi fastställer noggrant hur molnteknik och LeverX expertis inom SAP-migrering och drift bäst kan stödja moderniseringen av dina SAP-system. Här är de sex viktigaste stegen vi kommer att ta:
Vi undersöker noggrant systemlandskapet, klargör individuella behov och mål, utvecklar en strategi tillsammans och sätter en startpunkt för molnresan.

UPPTÄCK

Vi förbereder ramverket och vägkartan för att introducera AWS Cloud för SAP-applikationer, samt alla operativa aspekter. Tillsammans säkerställer vi en smidig migration med beprövade processer och metoder.

FÖRBERED

Vi prioriterar kontrollen av datakvalitet innan migrationsprocessen. Vi genomför tekniska bedömningar av SAP på AWS med landskapsplanering och dimensionering för att optimera systemlandskap för molnoperationer. Vi analyserar olika dokumentformat och innehållstyper för att skräddarsy lösningen efter dina krav.

UTFORSKA

Vårt team av experter använder molnsäkerhetsverktyg för att säkerställa att migrationsprocessen går enligt plan och anpassas efter dina specifika affärsbehov. Tack vare omfattande erfarenhet av att implementera SAP-projekt i det privata molnet har vi konfigurerat affärskritiska system som SAP S/4HANA med plattformstillgänglighet på över 99,9% och felfri katastrofåterställning.

UPPFYLLA

Vi överför sömlöst SAP-data och applikationer från lokala eller befintliga molnmiljöer till AWS Cloud och säkerställer minimal driftstopp och dataintegritet under hela migrationsprocessen.

DEPLOY

Vårt dedikerade migrations team orkestrerar din SAP-molnmigration från början till slut. Vi övervakar kontinuerligt alla system, säkerställer hög tillgänglighet och katastrofåterställning och expanderar automatiskt lagringsutrymmet för databaser vid behov.

KÖR

leverx
Bygg en tillförlitlig och högpresterande SAP-miljö på AWS med LeverX

Varför välja LeverX?

Beprövad kompetens

  • Våra certifierade SAP-experter har kunskap om molnmiljöer. Med över 20 års erfarenhet säkerställer vi att vi ger insiktsfull vägledning skräddarsydd efter de unika nyanserna i varje SAP-miljö.
  • Vi anpassar migrationsstrategier efter bredare affärsmål, vilket främjar långsiktig framgång och hållbarhet.

Allsidigt stöd

  • LeverX hjälper företag att välja de bäst lämpade AWS-tjänsterna i molnet för stordataanalys eller maskininlärning för att utvinna värde från tillgänglig data.
  • Genom sömlös integration i din infrastruktur kan du snabbt anpassa SAP-system i AWS-molnet till föränderliga krav och dra nytta av konstant innovation.

Innovation och flexibilitet

  • Genom kontinuerlig utveckling av AWS Private Cloud-tjänster får kunder tillgång till de senaste teknologierna och fördelar av investeringssäkerhet.
  • Öka flexibiliteten och skalbarheten hos dina SAP-system i AWS-molnet för att uppfylla SAP:s höga krav.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Web Development Companies

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

TOP Custom Software Development Companies

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

TOP Rated Agency

VANLIGA FRÅGOR