main banner

Supplier Management with SAP Ariba

Ge ditt företag möjlighet att hantera livscykel, prestanda och risk för leverantörsinformation med hjälp av en branschledande helhetslösning.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.
Expert consultation

Programvarulösningar för leverantörshantering förbättrar din prestanda

Bidra till ditt varumärkes rykte och öka förtroendet för ditt företag bland inköpare med intelligenta och effektiva verktyg för leverantörshantering.
Livscykel och prestanda för leverantörer

Med hjälp av verktyget kan du förkorta cykeltiden genom att påskynda introduktionen av leverantörer, säkerställa konsekvent och uppdaterad information genom att integrera lösningen med upphandlingsprocesser och andra SAP-lösningar, ge leverantörer möjlighet att underhålla sina data för ökad noggrannhet samt anpassa leverantörskvalificering och segmentering efter kategori, plats och affärsenhet.

Läs mer på
Riskhantering för leverantörer

Var medveten om alla leverantörsrelaterade risker genom att utföra risk due diligence på utvalda leverantörer, ta emot varningar i god tid om rättsliga, finansiella, miljömässiga, sociala och operativa hot och minska dem med problemhantering och handlingsplaner.

Läs mer om detta

Dra nytta av fördelarna med SAP Ariba Supplier Management

Med SAP Ariba Supplier Management har du alltid de produkter du behöver från pålitliga leverantörer i rätt tid. Men hur?
icon-1
360° VY AV LEVERANTÖRERS DATA
icon-2
MATRIXTBASERAD LEVERANTÖRHANTERING
icon-3
AUTOMATISERAD LEVERANTÖRSUPPKOPPLING
icon-4
AI/ML-BASERADE KPI-MODELLER
icon-5
INTELLIGENTA KONTROLLBEDÖMNINGAR
icon-6
MÅNGFACETTERADE LEVERANTÖRSRISKPROFILER
icon-7
LEVERANTÖRENS SJÄLVHJÄLPSALTERNATIV
icon-5
INTEGRATION MED ANDRA SAP-LÖSNINGAR
settings 1
KONSTANT FÖRBÄTTRING AV LÖSNINGEN AV SAP

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR


  • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
  • Helcykelteknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementations-tjänster för framgångsrik affärsomvandling och hållbarhet.
  • Vi erbjuder skräddarsydda programvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller klienternas specifika krav.

TEKNOLOGI & LEDNING


  • Kort upptrappning av engagemang och projektuppbyggnad, stark ledning
  • Kontinuerlig investering i innovation och tidig användning av banbrytande teknologier (Data Science, IoT, Artificiell Intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
  • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET


  • Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
  • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och -lösningarna.
  • 950+ framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency