main banner

SAP BTP Integration

Integrationsförmågan inom SAP Business Technology Platform representeras främst av SAP Integration Suite, ett verktyg som möjliggör sömlös anslutning och datautbyte mellan olika applikationer, system och processer, vilket främjar en effektiv och integrerad affärsverksamhet.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Kapacitet för SAP Integration Suite

Utforma omfattande integrationscenarier

Utveckla strategiska integrationer med hjälp av molnintegrationslösningar bland ett brett utbud av komponenter inom dina landskap. Säkerställ säkerheten och övervakningen av dessa integrationer, skapa de nödvändiga affärsscenarierna och förbättra slutligen effektiviteten hos dina dataprocesser och medarbetare.

Övervaka hela API-livscykeln

Skapa, hantera och kontrollera dina API:er med hjälp av API-hantering. Dra nytta av SAP Graph för att dra fördel av att skapa ett robust abstraktionslager för API:er, vilket säkerställer smidig åtkomst och effektiv hantering av data över ditt ekosystem.

Upprätta anslutningar bortom SAP

Förbättra integrationsförmågan genom att ansluta till icke-SAP-applikationer via Open Connectors. Länka sömlöst till olika icke-SAP-applikationer och möjliggör snabb datautbyte och synkronisering. Denna mångsidiga funktion underlättar en konkret och direkt integrationsupplevelse och säkerställer ett anslutet och agilt tekniskt landskap skräddarsytt för dina specifika affärsbehov.

Optimera gränssnitts- och kartläggningsstrategier

Uppnå precision i gränssnitts- och kartläggningsdesign med Integration Advisor, som kombinerar crowdsourcing och maskininlärningstekniker. Detta sofistikerade verktyg justerar dynamiskt strategier för kartläggning av datagränssnitt och hjälper till att påskynda utvecklingen av integrationer mellan system.

Underlätta sömlösa B2B-samarbeten

Effektivisera komplexa affärs-till-affärs-scenarier med verktyget för Trading Partner Management. Designa, drifta och optimera samarbetsprocesser för smidiga och effektiva interaktioner med externa partners.

Utnyttja integrationsvägledning

Utveckla en robust integrationsstrategi med Integration Solution Advisory Methodology och Integration Assessment. Denna omfattande ram ger vägledning för att definiera, dokumentera och styra din organisations integrationsstrategi i linje med övergripande affärsmål.

Utvärdera övergångsplaner med precision

Uppskatta migrationsinsatser för SAP Process Orchestration-scenarier med insikter från Migration Assessment. Detta verktyg bedömer tekniska aspekter och överväger bredare organisatoriska påverkningar, vilket säkerställer en välgrundad och strategisk metod för övergång till nya system.

Viktiga funktioner i SAP Integration Suite

SAP Integration Suite säkerställer ett framtidsklart, anslutet och innovativt företag genom att ge organisationer möjlighet att ansluta och hantera mer med AI-assisterad integration, utöka automatiseringen till handelspartner och dynamiskt diversifiera leveranskedjans anslutningar.

Integration-1

Förbyggda integrationer

Över 3 200 integrationsflöden hanteras och uppdateras av SAP och ger en grund för sömlig anslutning och accelererad innovation.
Mobile_tap

Åtkomst till tredjepartsapplikationer

Harmoniserad åtkomst till populära tredjeparts molnapplikationer för omfattande integration. Över 250 anslutningar finns tillgängliga.
Computer

API-hanteringsverktyg

Verktyg för att utforma, publicera och hantera API:er för effektiv kommunikation.
Engineering

AI-assisterad utveckling

AI-assisterad utveckling och integrationsoptimering för förbättrad effektivitet.
Check-1

Guidad metod

Verktygsbaserad, guidad metod för att definiera, dokumentera och styra integrationsstrategier.
Switch-1

Omfattande integrationsplattform

En enda plattform som stöder olika integrationslägen över SAP- och tredjepartslandskap.
Clients

Samarbete och styrning

Förenkla samarbete och styrning genom en systematisk metod för vanliga integrationsproblem.
Rocket

Personliga upplevelser

Bygg integrationer som behåller sammanhanget för personliga upplevelser och kopplar kunder och medarbetare till automatiserade processer.
Fullscreen

Skalbarhet och realtidsprocesser

Stöd situationellt medvetna, realtidsprocesser och skala toppbelastningar över distribuerade landskap.
Browser

Alternativ för drift på plats

Utnyttja Edge Integration Cell, en hybridlösning som smidigt integreras med SAP Integration Suite, utformad för API-ledd integration. Denna hybridmodell hanteras centralt inom BTP och erbjuder fördelen med att distribuera runtime på kundens privata moln eller lokala infrastruktur för ökad flexibilitet.
Key

API-acceleratorer

Använd SAP Business Accelerator Hub för att få åtkomst till alla standard SAP-publiserade API:er och händelser.

SAP Integration Suite Potential: Domäner och lösningar

Låt oss utforska olika integrationsscenarier inom SAP BTP genom att illustrera mångsidigheten i att ansluta olika domäner och lösningar. Tabellerna nedan visar specifika användningsfall och kategoriserar dem i sju huvuddomäner. Varje domän belyser de sömlösa integrationsmöjligheterna i SAP BTP med SAP-lösningar och tredjepartsapplikationer. Dessa exempel visar hur SAP Integration Suite fungerar som ett kraftfullt och flexibelt nav som gör det möjligt för organisationer att ansluta molnapplikationer, lokala lösningar, användarcentrerade applikationer och IoT-enheter för förbättrade affärsprocesser, användarupplevelser och datadrivet beslutsfattande.

Scenario
Exempel på lösningar från SAP och tredje part
Moln till Moln
Integrera tredjepart molntjänster med molnbaserade applikationer som SAP S/4HANA Cloud med BTP för sömlig och realtidsintegration av kärnaffärsprocesser.
 • SAP S/4HANA Cloud
 • SAP SuccessFactors
 • SAP Ariba
 • AWS/Microsoft Azure/Google Cloud Platform Services
Moln till På Plats
Använd SAP BTP för att bygga en anslutning mellan lokala lösningar som SAP ERP eller Enterprise Software för ett hybridlandskap som kombinerar fördelarna med moln- och lokala system.
 • SAP ERP Central Component
 • SAP PLM
 • SAP S/4HANA On-Premise
 • SAP SuccessFactors
 • AWS/Microsoft Azure/Google Cloud Platform Services
På Plats till På Plats
Integrera lokala affärsapplikationer, som SAP S/4HANA, för att säkerställa smidig dataflöde och affärsprocessorkestrering inom landskapet där andra lokala applikationer används.
 • SAP ERP Central Component
 • SAP PLM
 • SAP S/4HANA On-Premise
 • Oracle E-Business Suite
 • SolidWorks
 • Microsoft Dynamics
Användare till Moln
Anslut molnapplikationer med användarcentrerade applikationer.
 • SAP Fiori
 • SAP BusinessObjects
 • SAP Analytics Cloud
 • Microsoft 365
 • AWS/Microsoft Azure/Google Cloud Platform Services
Användare till På Plats
Anslut användarcentrerade applikationer som Fiori med SAP BTP för en förbättrad och personlig användarupplevelse över företaget.
 • SAP Fiori
 • SAP Business Suite
 • SAP S/4HANA
 • Oracle E-Business Suite
 • SolidWorks
 • Microsoft Dynamics
Sak till Moln
Anslut IoT-enheter och verkliga objekt till SAP BTP för datainsamling, analys och realtidsövervakning.
 • SAP IoT services
 • AWS IoT Services,
 • Microsoft Azure IoT Services
Sak till På Plats
Integrera lokala applikationer med IoT-plattformar för att möjliggöra datadriven beslutsfattande och automation.
 • SAP Plant Connectivity (PCo)
 • Siemens MindSphere
 • Bosch IoT Suite

LeverX vet hur man använder kraften i affärsteknikplattformen för att fatta välgrundade beslut

Tack vare vår erfarenhet av att arbeta med andra SAP-molnlösningar kan vi dela med oss av värdefulla insikter om hur man väljer rätt teknik innan man påbörjar ett projekt. I det här fallet tar vi också hänsyn till ditt specifika affärsscenario.

Vår erfarenhet av att arbeta med plattformens komponenter och djupa kunskap om hela SAP-ekosystemet gör att vi kan visa dig hur du uppnår imponerande affärsresultat och förvandlar data till affärsvärde. Vi är specialiserade på att låsa upp den fulla potentialen i SAP Integration Suite. Vårt tillvägagångssätt säkerställer att ditt integrationslandskap inte bara är effektivt utan skräddarsytt för dina unika behov.

Beroende på var du befinner dig på din integrationsresa har LeverX den fulla förmågan att ge expertstöd och vägledning. Vår kompetens sträcker sig över två viktiga scenarier: starta ett projekt med SAP Integration Suite och support / utvärdering av befintliga integrationer.

Starta ett projekt med SAP Integration Suite

LeverX har stor erfarenhet av att vägleda organisationer genom den sömlösa ombordstigningsprocessen för SAP Integration Suite. Vår expertis börjar med den omfattande utbildningen av kunder om funktionerna i SAP Integration Suite. Baserat på denna grund utnyttjar vi vår kompetens för att bedöma integrationsscenarier, utveckla robusta integrationsplaner, designa To-Be-arkitekturer och noggrant konfigurera system för optimal prestanda. Det smidiga utförandet av integrationsprocesser, i kombination med grundlig testning och en sömlös övergång, säkerställer en framgångsrik integrationsresa för våra kunder.

 • Genomgång av affärsproblem, utmaningar och mål.
 • Förstå organisationens smärtor och ambitioner.
 • Skräddarsy lösningar för att anpassa sig till affärsstrategin.

INITIAL BEDÖMNING

 • Bedömning av befintlig dokumentation eller hjälp vid förberedelse.

DOKUMENTATIONSBEDÖMNING

 • Djupdykning i specifika krav och acceptanskriterier.

KRAVANALYS

 • Examination av integrationscenarier för förbättringsmöjligheter.

INTEGRATIONSCENARIUMBEDÖMNING

 • Analys av datavolym, anslutning och nuvarande implementering.

ANALYS AV BEFINTLIG IMPLEMENTERING

 • Utvärdering av infrastrukturändringar för sömlös integration.

INFRASTRUKTURÖVERVÄGANDEN

 • Rigorous testning av integrationsflöden för tillförlitlighet och konsistens.
 • Belastnings- och prestandatestning med hjälp av tredjepartsverktyg (t.ex. Real Core dashboard, JMeter).

KVALITETSSÄKRING

 • Implementering av övervakning genom anpassade skript, Cloud ALM och tredjepartsverktyg.
 • Noga underhåll för att säkerställa optimal prestanda och snabb problemåtgärd.

ÖVERVAKNING OCH UNDERHÅLL

Support/utvärdering av befintliga integrationer

När vi stödjer och utvärderar befintliga integrationer börjar vi med en grundlig genomgång av organisationens integrationsutmaningar och mål. Våra experter analyserar krav, bedömer integrationsscenarier och granskar noggrant dokumentation för att hitta förbättringsmöjligheter. Vi utvärderar den nuvarande implementeringen och tar hänsyn till faktorer som datavolym och anslutningsmöjligheter. Vår kompetens sträcker sig till infrastrukturöverväganden, rigorös testning och implementering av övervaknings- och underhållsprotokoll för att säkerställa kontinuerlig optimal prestanda.
 • Genomgång av affärsproblem, utmaningar och mål.
  Förstå organisationens smärtor och ambitioner.
  Skräddarsy lösningar för att anpassa sig till affärsstrategin.

INITIAL ASSESSMENT

 • Bedömning av befintlig dokumentation eller hjälp vid förberedelse.

DOKUMENTATIONSBEDÖMNING

 • Djupdykning i specifika krav och acceptanskriterier.

KRAVANALYS

 • Examination av integrationscenarier för förbättringsmöjligheter.

INTEGRATIONSCENARIUMBEDÖMNING

 • Analys av datavolym, anslutning och nuvarande implementering.

ANALYS AV BEFINTLIG IMPLEMENTERING

 • Utvärdering av infrastrukturändringar för sömlös integration.

INFRASTRUKTURÖVERVÄGANDEN

 • Rigorous testning av integrationsflöden för tillförlitlighet och konsistens.
 • Belastnings- och prestandatestning med hjälp av tredjepartsverktyg (t.ex. Real Core dashboard, JMeter).

KVALITETSSÄKRING

 • Implementering av övervakning genom anpassade skript, Cloud ALM och tredjepartsverktyg.
 • Noga underhåll för att säkerställa optimal prestanda och snabb problemåtgärd.

ÖVERVAKNING OCH UNDERHÅLL

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Web Development Companies

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

TOP Custom Software Development Companies

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Varför välja LeverX som din partner för integration och implementering av SAP BTP?

 • Djup expertis
  LeverX har arbetat med SAP BTP och dess föregångare sedan 2015. Vi har tidigt antagit de nya teknologierna och tjänsterna och permanent lagt till dem på plattformen med hjälp av SAP.
 • Snabbare implementering
  Vår erfarenhet av att utveckla fullcykel-, ändå-ända-lösningar med moderna moln- och nativa teknologier säkerställer en högkvalitativ implementering och användning av SAP BTP-tjänster på kort tid. Dessutom hjälper nära samarbete med SAP i standard- och anpassade utvecklingsprojekt oss att tillhandahålla lösningar enligt SAP:s bästa praxis inom säkerhets- och kvalitetsområden.

 • Över 100 framgångsrika projekt inom BTP-området
  Med över 20 års erfarenhet av implementering och anpassning av SAP-lösningar har vi en djup förståelse för affärsbehov och tillhandahåller den bästa lösningen för att möta behoven inom alla organisationer.
 • Snabb projektinitiering 
  Genom att omfamna en startup-mentalitet underlättar LeverX den snabba utforskningen av avgörande användningsfall, initierar upptäckt, snabb prototypning och initiala Proof of Concepts (POC) inom strama tidsramar.
 • Effektiv onboarding av experter
  Till skillnad från större konkurrenter påskyndar LeverX onboarding av nödvändiga experter utan betydande förseningar och säkerställer en smidig integrering i pågående projekt.

 • Omfattande slut-till-slut-stöd
  Vår kompetens sträcker sig från konceptualisering av projekt (”idé på servetten”-stadiet) till gå-live-fasen. LeverX förblir engagerade i kontinuerligt stöd och anpassning för nya klienter och användare.
 • Leverantör av excellens inom SAP-teknologi
  LeverX:s djupa kunskap om standarder, bästa praxis och tillvägagångssätt inom SAP Standard och Core development positionerar oss som en pålitlig leverantör inom SAP:s teknologilandskap.
 • Strategisk SAP-leverantör
  Som en strategisk SAP-leverantör är vi i framkant av innovation, och utnyttjar vår insideskunskap för att utveckla banbrytande SAP BTP-tjänster och verktyg.

Fallstudier

sap-btp-case2

Streamlining Clinical Supplies with Intelligent Management

LeverX empowered a global healthcare leader to optimize clinical supplies management with SAP S/4HANA and SAP BTP. The Intelligent Clinical Supply Management (ICSM) solution reduced implementation costs by 50%, cut lead time by 10-15%, and decreased running costs by 30-40%.

By shortening clinical trial cycles up to 10%, the client gained unparalleled agility, automation, and precise inventory control, significantly improving trial efficiency.

Legacy-Systems

Revolutionizing Strategy Management with Cloud-Based Solution

LeverX collaborated with Cipher BSC to revolutionize strategic management through a cloud-based solution. Published on the SAP Store, this software minimized compliance and risk management costs by 5-50%.

By bridging the gap between strategy and execution, the solution empowered organizations to define and track performance metrics, access real-time KPIs, and enhance decision-making. Across diverse sectors, including Agriculture and Energy, businesses achieved improved efficiency in strategic planning and execution.

BG (14)-min

Enhancing Regulatory Compliance in Pharmaceutical Product Development

Leading European pharmaceutical companies partnered with LeverX to streamline regulatory compliance with the SAP Batch Release Hub (BRH) solution. Implementation resulted in 10-20% lower non-compliance risk, 5-50% shorter order fulfillment lead time, and 1-25% lower inventory carrying costs.

By addressing siloed data and manual processes, LeverX optimized batch release processes, ensuring efficient and compliant delivery of medicinal products. The BRH solution significantly reduced regulatory risks and enhanced the end-to-end product development lifecycle.

VISA ALLA PORTFÖLJER

VANLIGA FRÅGOR