main banner

SAP Multi-Bank Connectivity

Konfigurera en digital kanal för flera banker och bli ett intelligent företag med en molnbaserad lösning från SAP.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Integrationer av SAP Multi-Bank Connectivity

SAP MBC erbjuder följande alternativ för säker integration med finansinstitut:
SWIFT KONNEKTIVITET
KONNEKTIVITET FÖR TREDJEPARTSLEVERANTÖR ELLER ICKE-MEDLEMSBANK
VÄRD-TILL-VÄRD KONNEKTIVITET
MEDLEMSBANK KONNEKTIVITET

SWIFT KONNEKTIVITET

Denna integration är tillgänglig när kunden är en SWIFT-kund, vilket erbjuder extra flexibilitet för att stödja en flernätverksstruktur för utbyte av höga volymer med meddelanden och filer.

Hur fungerar integrationen med SAP MBC?

S/4HANA i molnet
S/4HANA på plats
SAP Business Suite
Icke-SAP
Sap s/4hana
Hantering av likvida medel
 • Bank Account Managemet
 • SAP Bank Communication Management
AP/AR
SAP avancerad betalningshantering
Treasury
SAP in-house kontanter
SAP Multi-Bank Connector
Medlemsbank
Värd-till-värd
EBICS
SWIFT
SAP
Anslutning till flera banker

En mycket säker molnplattform med förmåner för medlemsbanker

Vem kan dra störst nytta av lösningen? Företag med en hög transaktionsvolym och/eller som kräver en hög grad av integration med sitt affärssystem behöver andra, mer automatiserade funktioner. SAP Multi-Bank Connectivity-lösningen tillhandahåller en robust uppsättning funktioner för:
kort-7
SAP-kunder PÅ ECC (om på ECC, måste det vara SAP ERP 6.0 eller EHP 0 eller högre)
kort-7
SAP-kunder på S/4HANA Cloud
kort-7
SAP-kunder på S/4HANA on-premise edition

Dra nytta av en enda kontaktpunkt mellan företag och banker

benefit-1

FINANSIELL REDOVISNINGSTRANSPARENS

Effektivisera kontroll, effektivitet och transparens i den finansiella redovisningsprocessen. Eftersom lösningen automatiskt uppdaterar betalningsstatus och kassaflöden i ERP-systemet när uppdateringar är tillgängliga från bankerna, förbättras och effektiviseras företagets kassahantering ytterligare.

card-2

TILLGÅNG TILL EXPERTVÄGLEDNING

Få tillgång till en omfattande konfigurationsguide för tydlighet i ombordningsprocessen, definition av tidsplan och efterlevnad av projektplanen. Uppnå specifika mål snabbt med stöd efter driftsättning, teknisk support och underhållsaktiviteter.

benefit-2

SÄKERHET PÅ DEN HÖGSTA NIVÅN

Säkerställ den högsta säkerheten med lösningen, då alla brev och certifikat skapas direkt i kundens SAP Multi-Bank Connectivity-interner och länkas till bankens URL – detta säkerställer att certifikaten inte kan användas av eller med ett annat system.

benefit-4

MULTI-BANK DIGITAL KANAL

Bibehåll inbäddad EBICS- och SWIFT-konnektivitet med flera banker och få realtidsrespons och datauppdateringar eftersom SAP Multi-Bank Connectivity är nära integrerad med Bank Communication Management.

leverx
Är du intresserad av lösningen?

SAP Multi-Bank Connectivity molnlösningsfunktioner:

Kommunikationshantering

 • Tidig utsedning av engelsktalande kontaktperson
 • Tidsenlig bearbetning av förfrågningar om konfigurationsändringar
 • Aviseringar om eventuella tjänstavbrott och kritiska underhållsaktiviteter

Tillgångshantering

 • Hantering av maskinvara och infrastrukturtillgångar
 • Skydd av tillgångar från obehörig fysisk åtkomst eller fysisk påverkan
 • Kommunikationshantering

Provisionering

 • Tillhandahållande av resurser och system till kunder enligt beställd paket och krav
 • Distribution av applikationsprogramvara och korrekt initial konfiguration av kvoter, tjänsteprenumerationer, behörigheter och konfiguration av förtroende

Utveckling av integrationsinnehåll

 • Korrekt testning av integrationsinnehållet
 • Design, konstruktion, distribution och drift av integrationsinnehållet som är värd i applikationen
 • Efterlevnad av realistiska villkor

Hantering av säkerhetsmaterial

 • Korrekt testning av säkerhetsmaterialet under realistiska förhållanden
 • Användaruppgifter, PGP-nyckelringar och certifikatidentifiering
 • Autentisering med certifikat

Meddelandeöverföring

 • Korrekt överföring av meddelanden inom enlighet med applikationens begränsningar
 • Inget ansvar för innehållet i något meddelande som överförs via applikationen

Implementeringsfaser för SAP Multi-Bank Connectivity

1

Förberedelser för ombordstigning:

Vi finjusterar ert ERP-system för att upprätta en anslutning till SAP MBC och planera vidare kommunikation. SAP MBC Onboarding Team håller startmötet med kunden för att diskutera en detaljerad nivå av projektets omfattning. De fastställer fasta milstolpar och beskriver roller och ansvarsområden för projektet. Vid behov lägger vi till veckovisa eller regelbundna möten som kontrollpunkter.

2

Teknisk integration

Vi genomför en omfattande uppgradering av systemet, som omfattar både test- och produktionsmiljöer. Produktionslandskapet aktiveras först efter ert godkännande.

3

Validering och provning

När det integrerade innehållet har färdigställts och driftsatts i kundens hyresavtal skickas den nyskapade end-to-end-anslutningen tillbaka till kunden för slutlig validering. Vi testar end-to-end-anslutningen, verifierar betalningar och meddelandeleverans med mera.

4

Marknadsföring (till produktion)

När kunden har godkänt testningen tar vi det innehåll som lokaliserats i testmiljön och replikerar det till produktionsmiljön. Ett PVT-test, även kallat Penny Test, innebär att en betalningsinstruktion skickas för ett minimalt belopp för att säkerställa att integrationsscenariot fungerar som avsett.

5

Stöd och drift

När alla tidigare faser har slutförts anses applikationen vara framgångsrikt live. SAP Multi-Bank Connectivity Support Team håller kontakten med dig och tillhandahåller 24x7 omfattande support, verktyg och resurser tillgängliga vid behov.

VARFÖR VÄLJA LEVERX SOM LEVERANTÖR AV SAP-IMPLEMENTERING?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Full cykel teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik företagsförändring och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda programutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som motsvarar klienters specifika krav

TEKNOLOGI & LEDNING


 • Kort engagemangstid och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig antagning av toppmoderna tekniker (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET


 • Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency