main banner

SAP Finance (FI)

Hantera finansiella redovisningsdata med SAP Finance (FI). Täck in alla aspekter av verksamheten och minska driftskostnaderna med det överordnade finansiella redovisningssystemet.

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Viktiga funktioner i SAP FI

SAP Finance (FI) är en av de viktigaste modulerna i SAP ERP och syftar till att göra skillnad för ditt företag, minska driftskostnaderna och utöka din marknadsräckvidd för att hålla ditt företag före konkurrenterna.
icon-1

Full transparency of transactions

Systemet visar tydligt sina aktivitetsloggar och transaktionshistorik, och sådan information spelar en avgörande roll för att säkerställa tillförlitligheten, noggrannheten och integriteten i din analys.
icon-2

Parallella valutor i redovisningen

SAP FI stöder redovisning i flera nationella valutor samtidigt som den uppfyller nationella, internationella och administrativa standarder. Dina huvudböcker hanteras i dessa valutor utöver den lokala valutan.
icon-3

Skatteår och kalenderår

Systemet tillhandahåller ett flexibelt verktyg för att generera skatteårsperioder som skiljer sig från kalendern. Beräkna alla företagsskatter och förbered dina finansiella rapporter i ett system.
icon-4

Engångsdataregistrering

Integrationen av FI med andra SAP-moduler eliminerar möjligheten till dubblerad information och möjliggör enkel överföring från en finansiell dokumentation till en primär dokumentation (försäljning, lagerhållning och andra).
icon-5

Flexibilitet och säkerhet

Systemet fokuserar på alla affärssvitens behov inom sig själv och anpassar varje process för att starta verktyg med yttersta säkerhetsregistreringar.
icon-6

Automatisering längs hela vägen

Dokumentpostningen är helt automatiserad, vilket gör att företag kan observera sin finansiella status i realtid och hjälper till med finansiell rapportering i slutet av sitt räkenskapsår.
leverx
Ta reda på hur SAP Finance (FI) kan tillgodose dina nuvarande affärsbehov

SAP Finance (FI)-funktionalitet i hela spektrumet

HUVUDBOK
KUNDSKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER
IFRS OCH US GAAP-STANDARDER
TILLGÅNGSREDOVISNING
BANKREDOVISNING
RESEREDOVISNING
FÖRVALTNING AV MEDEL
LAGLIG KONSOLIDERING

HUVUDBOK

HUVUDBOKEN samlar all transaktionsdata i ett konto. Transaktioner registreras i undermoduler och synkroniseras i realtid med huvudboksdata. HUVUDBOKEN hjälper till att:

 • Övervaka ekonomin.
 • Spåra transaktioner och likviditet.
 • Sammanställa och underhålla information för affärsrelaterade rapporter.
 • Hjälpa till att förebygga redovisningsfel och bedrägerier.

Är du intresserad av lösningen?

Få ut mesta möjliga av funktionaliteten i SAP Finance (FI)

Automatisering av olika typer av redovisning

 • Flera typer av redovisningsunderhåll (nationell redovisning, skatteredovisning, internredovisning, redovisning enligt IFRS eller US GAAP)
 • Underhåll av företagskonton i flera parallella valutor och på flera parallella kontoplaner
 • Optimering av rutinmässiga och repetitiva operationer

Förenkling av materialredovisningsprocesser

 • Samtidigt underhåll av olika kostnadsuppskattningar för material
 • Uppsättning av processer för automatisk redovisning av affärsoperationer relaterade till förvärv
 • Överföring, frigivning till produktion, försäljning, omvärdering och avskrivning av material
 • Kontroll och analys av leveranser och fakturering

Hantering av redovisningsprocesser för olika typer av tillgångar

 • Parallell värdering av fasta och icke nuvarande tillgångar
 • Hantering av icke nuvarande tillgångar under hela deras livscykel (mottagande och godkännande för redovisning, överföring, avskrivning, omvärdering (inklusive hyperinflation), försäljning och avveckling)
 • Mottagande av analytiska rapporter och utskrifter

Hantering av ömsesidiga uppgörelser med motparter

 • Övervakning av betalningsfrister och ömsesidiga uppgörelser med leverantörer, kunder, skattemyndigheter, anställda, finansinstitut och andra gäldenärer och borgenärer
 • Hantering av kundkreditkontrolltjänster
 • Automatisering av funktioner med försenade kundfordringar
 • Reservering för osäkra fordringar

Optimering av periodavslutnings- och finansiell rapporteringsprocess

 • Automatisering av utgifts- och uppskjuten intäktsredovisningsprocesser
 • Omvärdering av valutakurser med olika metoder
 • Onlinekontroll, transparens och acceleration av alla avslutningsprocesser
 • Framställning av flexibla verktyg för olika finansiella rapporter

Automatisering av bildandet av konsoliderad rapportering

 • Generering i realtid av konsoliderade finansiella rapporter
 • Mottagande av flexibla verktyg för avstämning och eliminering av intragruppsöverföringar
 • Generering av konsoliderade uttalanden i förkonfigurerat format

Upptäck SAP Finance (FI)-lösningar som kan göra dig redo för dagens och framtidens utmaningar

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

Global systemintegratör


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 9 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullständig teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda mjukvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika krav hos kunderna.

Teknologi & Ledning


 • Kort uppställning av engagemang och projektuppsättning, stark ledning.
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig antagande av banbrytande tekniker (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet


 • Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av SAP:s kraft.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Vägen till framgång med LeverX

Den innehåller sex huvudsakliga steg som du kommer att ta tillsammans med våra SAP-experter.
Utveckla genomförandestategin baserad på dina affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. Vid denna tidpunkt definieras roller och ansvarsområden i projektteamet.

FÖRBEREDE

Verifiera projektplanen. Vi ser till att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

FÖRVERKLIGA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/behörigheter för alla användare.

IMPLEMENTERA

Kör lösningen med tillhandahållande av support vid driftsättning, fixar och övervakning för att smidigt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

DRIFT