main banner

SAP Digitālā piegādes ķēde

SAP DSC izmantošana, lai apsteigtu konkurentus, transformējot piegādes ķēdi elastīgajā vidē, kas nodrošina biznesam veiklību, elastīgumu un jaunas iespējas!

Kāpēc ir jēga ievest SAP DSC ar LeverX?

Kā SAP sertificētais partneris, LeverX garantē «no gala līdz galam» pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot visu no sistēmas analīzes un ieviešanas līdz pēc palaišanas atbalstam. Tādējādi, mūsu klients var būt pārliecināts par to, ka viņš saņems gatavo SAP risinājumu. 

Sadarbojoties ar SAP vairāk nekā 19 gadus, mēs iekārojām vairāk nekā 500 klientu uzticību, veiksmīgi pabeidzām vairāk nekā 550 projektus, ieskaitot SAP DSC ieviešanu.

Klienta sasniegti rezultāti, pateicoties SAP DSC, neatstāj vietas šaubām sakarā ar to efektivitāti un labvēlīgo potenciālu. Šeit ir daži piemēri no viņu atskaitēm 

 • 87,5% ātrāka piegādes plānošana
 • Palielināta pārredzamībā sakarā ar izmaksu noteikšanu kravas transportēšanai un izmaksu sadalīšanu
 • 75% pasūtījumu daudzuma palielināšanā. Vienveidīga tarifu struktūra 72 organizācijas departamentiem.
 • Palielināta efektivitāte integrētiem TM-EWM e-komercijas risinājumam par 28-40%
 • Produktivitātes un kvalitātes uzlabošana caur centralizēto tarifu un maksājumu pārvaldīšanu
 • 50% ātrāka pasūtījumu apstrāde un produktu pieejamība

Digitālā piegādes ķēdes risinājumi, sakarā ar kuriem LeverX ir pieredze

SAP YL
SAP TM
SAP EWM
SAP IBP
SAP APO
SAP PP/DS
SAP ATTP

SAP Loģistikas pārvaldīšana

SAP YL ir loģistikas pārvaldīšanas sistēma, kas veicina krāvu automobiļu, dzelzceļa un konteineru loģistikas operācijas. Dubultojiet jūsu efektivitāti, pateicoties automatizētai uzdevumu pabeigšanai un nodrošiniet plūstošo savienojumu starp rēķinu noformēšanu un transportēšanu, lai nodrošinātu labāku pārredzamību un palielināt vispārējo produktivitāti.

Kā SAP DSC palīdz transformēt piegādes ķēdi?

Tātad, kādā veidā SAP DSC nodrošina to, ka jūsu kompānijas piegādes ķēde ir spēka avots, kas garantē gan ātrumu, gan operāciju elastīgumu? Uzziniet, kādus ieguvumus jūs varētu saņemt no tās izmantošanas biznesā.
cpg-logo

Minimālā krājuma norakstīšana

Kompānijas, kas izmanto SAP DSC savos procesos var piedāvāt labākus pakalpojumus un gūt lielākas priekšrocības no lielākas pārredzamības transportēšanas ciklā. Turklāt, risinājums dod iespēju nodrošināt elektronisko trafika uzskaites sistēmu un digitālo dokumentu pārvaldīšanu, kas ļauj minimizēt nevajadzīgo satraukumu sakarā ar šo procesu organizāciju pārredzamā veidā.

cpg-logo

Ietaupījums krāvu transportēšanas izmaksās

Piedāvāt visus nepieciešamus instrumentus kravas komplektēšanai, ļaujot efektīvi koordinēt kargo transportēšanas ātrumu caur modelēšanu un iespējamas situācijas analīzi, SAP DSC dod kompānijām iespēju samazināt tiešas un pieskaitāmās izmaksas apmēram par 5-15%.

cpg-logo

Naudas plūsmas optimizācija

Nodrošināt precīzu izmaksu aprēķināšanu un aplēses, SAP DSC ļauj novērst neprecīzo rēķinu noformēšanas iespēju, kā arī samazināt papildus maksājumus un neplānotas papildus maksājumus. Citi ieguvumi, ko kompānija var gūt iekļauj automātisko uzkrājumu ģenerēšanu kravas izmaksu optimizēšanu un pašaprēķinu.

cpg-logo

Paplašināti piegādes procesi

Izmantojot vienīgo risinājumu, kompānijas var lietot centralizētu visu piegādes operāciju kontroli. Vienīga transportēšanas platforma nodrošina ieguvumu no centralizēta tarifu un datu pārvaldīšanas, savienojot visus kompānijas departamentus un padarot to darbību koordinētāku un efektīvāku. 

VAI KĀDS MODULIS ATBILST JŪSU VAJADZĪBĀM? UZZINIET, KĀ TAS DARBOJAS TŪLĪT

3 pamata virzieni piegādes ķēdes digitalizēšanai

SAP Noformēšana

Optimizēta un automatizēta noliktavas pārvaldīšana

 • Noliktavas operāciju uzlabotais ātrums un precizitāte
 • Paaugstināta krājumu precizitāte
 • Aktivitāšu kontrole reālā laika režīmā
 • Samazinātas krājumu izmaksas
 • Samazinātais cilvēciskās kļūdas risks

Pārredzamā un konsolidētā transportēšanas pārvaldīšana

 • Pasūtījumu, piegāžu, procesu redzamība
 • Optimizēta plūsma un palielināta preču apgrozība 
 • Neiespējama datu dublēšana un ievēšanas kļūdas
 • Paātrināti datu procesi un izmaksu optimizācija

Efektīvā un ilgtspējīga piegādes ķēdes loģistika

 • Ienākoša un izejoša trafika plānošana
 • Loģistikas procesu pārvaldīšanas vienkāršošana
 • Reālā laika monitorings loģistikas progresam
 • Pieeja pie svarīgām loģistikas operācijām no jebkuras vietas, jebkura laikā
 • Reālā laika plānoto un noformēto vizuālā reprezentācija

SAP Ražošana

Automatizēti ražošanas procesi

 • Ar produktu saistītu datu vākšana;
 • Produkta kvalitātes kontrole
 • Paplašināta plānošana un efektivitātes izsekošana
 • Atbilstība prasībām produkcijai/nozarei

SAP Automatizācija

Vienkāršotā un paplašināta produkta marķēšana

 • Atbilstība starptautiskai un reģionālai likumdošanai
 • Serializēšanas repozitorijs
 • Sērijas numuru pārvaldīšana
 • Atskaišu iesniegšanas iespējas saskaņā ar regulēšanu
 • Integrācija ar biznesa procesiem un sistēmām

Stratēģiskā un finanšu plānošana

 • Predikatīvas funkcijas ar moderno mašīnu apmācības heiristiku
 • Vienkāršoti plānošanas cikli
 • Piegādes ķēdes procesu redzamība
 • Saistīti plānošanas procesi ar vienoto datu modeli

Noformējami ražošanas plāni un grafiki

 • Interaktīvas un precīzas plānošanas iespējas
 • Efektīva problēmu risināšana ar ML heiristiku
 • Darba slodzes un resursu optimizācija

DAŽI SADARBĪBAS PIEMĒRI

Case Study

Vai paliek kādi jautājumi? Mēs labprāt atbildēsim uz tiem pēc iespējas ātrāk.