main banner

SAP Document Management System

Stödjer effektiv dokumenthantering och lagringsintegration med andra SAP-moduler och system.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Hur kan SAP DMS hjälpa ditt företag?

När du implementerar SAP DMS kan du uppnå följande fördelar:
Engineering

Affärsarbetsfördelning

Håll din affärsdokumentation på en plats, lättillgänglig för användare enligt deras affärsroller.
Layers

Virtuella kopior

Med SAP DMS kan du skapa och lagra en virtuell kopia för varje typ av dokument du använder.
Touch-1

Förändrings- och versionshantering

Spåra och hantera dokumentförändringar effektivt med versioner och revideringar.
Control

Enkel sökning

Med avancerad dokument sökfunktionalitet behöver du bara sökord för att hitta ett nödvändigt dokument i systemet.
Secure-shield

Säkerhet

SAP DMS inkluderar alla nödvändiga verktyg för att säkra din dokumentation.
Check

Digital signatur

Denna funktion säkerställer att godkännandeprocesser kan bibehållas konsekvent.

Vilka affärsproblem kommer du att lösa med SAP DMS?

card-1

DOKUMENTATIONSLAGRING

 • Säker lagring i SAP-innehållsservern
 • Lagring av teknisk, teknisk och andra typer av dokumentation
 • Automatisk dokumentkonvertering för visning och lagring
card-2

ÅTKOMSTHANTERING

 • Dokumentåtkomstkontrollinställning med SAP-roller och behörigheter
 • Behörighetskontroll vid skapande, redigering och visning av dokument
card-1

DOKUMENTATIONSKLASSIFICERING

 • SAP-klassificeringssystem för att beskriva dokument i olika kategorier
 • Förenklad dokument sökning genom klasser och egenskaper
card-1

DOKUMENTHANTERING

 • Hantera dokumentversioner och revideringar
 • Spåra statusar
 • Dokumentdistribution
 • Ändringshistorik
Har du problem med att organisera dokument i ditt företag? Vi berättar hur SAP DMS kan hjälpa dig!

Hur fungerar SAP DMS?

ikon-1

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

GLOBAL SYSTEMINTEGRATÖR


 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 10 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Heltäckande teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärsförändring och hållbarhet.
 • Vi erbjuder anpassade programutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika krav från klienter

TEKNIK & LEDNING


 • Kort start och projektuppsättning, stark ledning
 • Kontinuerliga investeringar i innovation och tidig antagning av toppmoderna teknologier (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

ERFARENHET


 • Över 20 års erfarenhet av arbete med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknologierna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av kraften i SAP.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

Vägen till framgång med LeverX

Den innehåller sex huvudsakliga steg som du kommer att ta tillsammans med våra SAP-experter.
Utveckling av genomförandestrategin baserad på kundens affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCK

Projektplan och mål slutliggörande. Tillsammans med kunden bestämmer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. Vid den här fasen definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifieringsfas. Vi ser till att lösningen och projektets omfattning uppfyller kundens affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassning och integration av SAP-komponenter i kundens IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och utvecklar vidare systemet om det krävs.

REALISERA

Överföring av data från äldre system till SAP-produktionssystemet, tester och validering av roller / behörigheter för alla användare.

DEPLOY

Kör lösningen med tillhandahållande av go-live-stöd, fixar och övervakning för att perfekt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

KÖRA