main banner

SAP Master Data Governance (MDG)

Podejmuj trafne decyzje biznesowe dzięki scentralizowanemu zarządzaniu danymi głównymi i monitoringowi dostępnym w ramach SAP MDG.

W jaki sposób SAP MDG przynosi korzyści dla Twojego biznesu

Network_connected-1

Optymalna jakość danych

Wykorzystaj niezawodne mechanizmy kontroli jakości danych SAP MDG, aby zminimalizować liczbę błędów dzięki zautomatyzowanym przeglądom zgodności i zapobiec powielaniu danych.
Agile

Usprawnione procesy biznesowe

Automatyzuj zadania związane z zarządzaniem danymi głównymi, skracając czas potrzebny na tworzenie, aktualizację i uzgadnianie danych, a tym samym zwiększając wydajność operacyjną firmy.
Save-money-1

Efektywność kosztowa

W wyniku normalizacji katalogów rzadziej dochodzi do powielania pozycji, co pozwala ograniczyć stany magazynowe i pośrednie koszty inwentaryzacji.
Solution-1

Świadome podejmowanie decyzji

Korzystaj z wiarygodnych danych dzięki dokładnie prowadzonym zapisom referencyjnym. Podejmując oparte na danych, przemyślane decyzje, dostrzegając trendy i identyfikując możliwości wzbogacania danych, możesz zwiększyć swoją przewagę nad konkurencją i jednocześnie niwelować ryzyka.
File_email

Mniejsze ryzyko utraty danych

SAP MDG zapewnia kompleksową kontrolę jakości danych głównych, oferując kontrolowany, oparty na rolach dostęp do tworzenia i modyfikacji danych. Takie systematyczne podejście minimalizuje ryzyko utraty danych i gwarantuje poufność informacji.
leverx
Odkryj metodologię standaryzacji zarządzania danymi w Twojej organizacji.

Kluczowe funkcje SAP MDG

Firmy, które chcą wdrożyć scentralizowane master data management, często mierzą się z dwoma głównymi wyzwaniami. Pierwszym z nich jest heterogeniczność danych, polegająca na tym, że informacje dotyczące klientów, produktów i partnerów różnią się od siebie w poszczególnych działach przedsiębiorstwa, co prowadzi do niespójności i błędów. Drugą przeszkodą jest brak ustandaryzowanych praktyk zarządzania danymi.

SAP MDG oferuje skuteczne rozwiązanie tych problemów, dostarczając ustandaryzowane procesy tworzenia, modyfikowania i zarządzania danymi podstawowymi. System automatycznie konsoliduje dane, zmniejszając liczbę zbędnych kopii, zwiększając dokładność informacji i wprowadzając spójne standardy zarządzania danymi w całej organizacji.

Zarządzanie cyklem życia danych
Porównywanie danych
Standaryzacja i reguły danych
Integracja z innymi systemami
Automatyzacja procesów biznesowych
Kontrola dostępu i bezpieczeństwo
Generowanie raportów i analiza danych
Obsługa wielu obiektów danych
Konfigurowalność i rozszerzalność
Zgodność z wymaganiami i standardami

Zarządzanie cyklem życia danych

SAP MDG dostarcza narzędzi do nadzorowania danych podstawowych w całym cyklu ich życia, od powstania do usunięcia. Zapewnia to spójność i niezawodność procesu we wszystkich działach organizacji.

leverx
Zapewnij integralność i spójność danych głównych w Twojej organizacji.

Przykłady udanych wdrożeń u naszych klientów

WSPIERAMY TWOJĄ BRANŻĘ

Dlaczego warto wybrać LeverX jako dostawcę usług wdrożeniowych SAP?

Globalny integrator systemu

  • LeverX to międzynarodowa firma z 14 oddziałami w 10 krajach, która specjalizuje się we wdrażaniu SAP i dostosowywaniu rozwiązań systemu do potrzeb klientów.
  • Oferujemy doradztwo technologiczne na każdym etapie projektu, rozwój oprogramowania oraz efektywne kosztowo usługi wdrożeniowe dla firm, wspierające ich skuteczną transformację biznesową i działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  • Oferujemy usługi tworzenia niestandardowego oprogramowania dla firm i dostarczamy indywidualne rozwiązania, dostosowane do specyficznych wymagań klientów.

Technologia i Zarządzanie

  • Krótki czas uruchomienia i konfiguracji projektu, sprawne zarządzanie
  • Nieustanne inwestowanie w innowacje i wczesne wdrażanie najnowszych technologii (Data Science, IoT, AI, Big Data, Blockchain itp.).
  • Tworzenie projektów zgodnie z normami jakości i bezpieczeństwa ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001.

Doświadczenie

  • 20+ lat praktyki w zakresie rozwiązań SAP. LeverX jest certyfikowanym partnerem SAP i preferowanym dostawcą.
  • 1600 ekspertów IT z doskonałą znajomością najnowszych technologii i rozwiązań SAP.
  • 950+ pomyślnie zrealizowanych projektów. Pomagamy firmom małym i dużym, działającym w różnych branżach, maksymalnie wykorzystać możliwości SAP.

Jak odnieść sukces z LeverX

Sześć głównych kroków w ramach współpracy z naszymi ekspertami SAP
Opracowanie strategii wdrożenia w oparciu o wymagania biznesowe klienta i możliwości rozwiązania.

ROZPOZNANIE

Finalizacja planów i celów projektu. Wspólnie z klientem określamy strukturę projektu, mechanizmy zarządzania, śledzenia i raportowania. Na tym etapie definiowane są role i obowiązki w zespole projektowym.

PRZYGOTOWANIE

Weryfikacja, czy rozwiązanie i zakres projektu spełniają wymagania biznesowe klienta.

EKSPLORACJA

Dostosowanie i integracja komponentów SAP z infrastrukturą IT klienta. W razie potrzeby nasi eksperci konfigurują i rozszerzają system.

REALIZACJA

Transfer ze starszych systemów do systemu produkcyjnego SAP, testy i walidacja ról/uprawnień dla wszystkich użytkowników.

WDROŻENIE

Uruchomienie narzędzia przy jednoczesnym wsparciu technicznym, monitorowaniu i wprowadzaniu poprawek, aby nowe oprogramowanie było idealnie dopasowane do procesów biznesowych.

URUCHOMIENIE

Najczęściej zadawane pytania