main banner

SAP Controlling (CO)

Samordna och förbättra organisatoriska processer med SAP Controlling.

Klicka här
Missa inte den bästa lösningen för ditt företag!
Gör ett kort test och få reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag.
Nu kör vi!
Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.
leverx
VILL DU VETA OM SAP CO PASSAR DITT FÖRETAGS BEHOV?

Hantera kostnadseffektivitet med SAP CO

SAP Controlling och SAP Financial Accounting (SAP FI) är två oberoende moduler. Trots detta sker ett konstant utbyte av data som rör kostnader och intäkter mellan dem. Tack vare detta erbjuder SAP CO möjligheten till kostnads- och intäktsredovisning. Viktiga funktioner i modulen inkluderar:
icon-1

Kostnadskontroll

Övervakning och registrering av data som utgör underlag för kostnadsredovisning
icon-2

Kostnadskontroll per produkt

Redovisning av kostnader relaterade till produktframställning eller tjänsteleverans
icon-3

Kostnadskontroll per process

Redovisning av kostnader relaterade till affärsprocesser och verksamhet
icon-4

Intern orderkontroll

Redovisning av kostnader relaterade till interna aktiviteter
icon-5

Indirekt kostnadskontroll

Redovisning av kostnader som inte är direkt relaterade till produkter och tjänster
icon-6

Resultatkontroll

Analys av företagets vinster och förluster för smart val av partners, smart prisberäkning, etc.

Processer som täcks av SAP CO-komponenter

card-1

KOSTNADS ELEMENT REDOVISNING

 • Effektivt spåra kostnader och intäkter i din organisation.
 • Använd kostnadselementkategorier för att bestämma vinster och förluster.
card-2

KOSTNADSCENTERREDOVISNING

 • Analysera de indirekta kostnaderna som uppstår i din organisation.
 • Spåra indirekta kostnader effektivt.
 • Använd kostnadscentermasterdata för att spåra kostnader per avdelning och bestämma var kostnaderna uppstår.
 • Gruppera kostnadscenter och skapa en kostnadscenterhierarki för att få en sammanfattning av kostnadsinformationen.
card-3

RESULTATCENTRALREDOVISNING

 • Utvärdera och spåra vinster och förluster inom en organisation effektivt.
 • Identifiera vinster och förluster med periodredovisning eller kostnad-för-säljmetoden.
 • Gruppera vinstcenter och skapa en vinstcentrahierarki för att få en sammanfattning av vinster och förluster.
card-4

INTERN ORDER

 • Övervaka kostnaderna för ett specifikt projekt inom en viss period och/eller kostnader för produktionsaktiviteter.
 • Budgetera enkelt kostnaderna för projekt. Till exempel, sätt en utgiftsbegränsning inom den fördefinierade budgeten.
card-5

PRODUKT KOSTNADSBERÄKNING (CO-PC)

 • Beräkna produktionsrelaterade kostnader.
 • Planera kostnader och beräkna priser på material.
 • Uppskatta kostnaden för tillverkade varor.
card-6

AKTIVITETSBASERAD KOSTNADSBERÄKNING

 • Tilldela de indirekta tillverkningskostnaderna till produkterna eller tjänsterna för att få en korrekt bild av kostnadsestimatet.
 • Identifiera olönsamma produkter och ineffektiva serviceprocesser.
card-7

LÖNSAMHETSANALYS (COPA)

 • Analysera lönsamheten för din organisation baserat på olika marknadssegment (Material, Materialgrupper, Försäljningsområde, Kundgrupper, etc.).
 • Generera lönsamhetsrapporter automatiskt.
 • Uppfyll din organisations behov med kostnadsbaserad och/eller konto-baserad COPA-typ.

Viktiga funktioner i SAP CO

 • Kostnads- och intäktsredovisning
 • Kostnads- och intäktsplanering
 • Bestämning av avvikelser genom att jämföra faktiska och planerade indikatorer
 • Analys av planerade kostnader
 • Omräkning av faktiska kostnader
 • Utvärdering av företagets effektivitet, dess avdelningar och anställda
 • Hantering och anpassning av utgifts- och vinstdata
card-1

Intresserad av lösningen?

Industrier som vi betjänar

Varför välja LeverX som leverantör av SAP-implementering?

Global systemintegratör

 • LeverX är ett internationellt företag med 14 kontor i 9 länder som är specialiserat på SAP-implementering och anpassning.
 • Fullständig teknikkonsultation, utveckling och kostnadseffektiva implementeringstjänster för framgångsrik affärstransformation och hållbarhet.
 • Vi erbjuder skräddarsydda mjukvaruutvecklingstjänster till företag för att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika krav hos kunderna.

Teknologi & Ledning

 • Kort uppställning av engagemang och projektuppsättning, stark ledning.
 • Kontinuerlig investering i innovation och tidig antagande av banbrytande tekniker (Data Science, IoT, Artificiell intelligens, Big Data, Blockchain etc.)
 • Skapande av projekt i enlighet med ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Erfarenhet

 • Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med SAP-lösningar. LeverX är en SAP-certifierad partner och föredragen leverantör.
 • 1 600 IT-experter med djup kunskap om de senaste SAP-teknikerna och lösningarna.
 • Över 950 framgångsrika projekt. Vi hjälper företag i alla storlekar och inom olika branscher att dra nytta av SAP:s kraft.

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

HUR MAN LYCKAS MED LEVERX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla genomförandestategin baserad på dina affärsbehov och lösningens möjligheter.

UPPTÄCK

Planera projektet och slutför målen. Tillsammans bestämmer vi en projektstruktur, ledning, spårning och rapporteringsmekanismer. Vid denna tidpunkt definieras roller och ansvarsområden i projektteamet.

FÖRBEREDE

Verifiera projektplanen. Vi ser till att lösningen och projektomfattningen uppfyller dina affärsbehov.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet vid behov.

FÖRVERKLIGA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/behörigheter för alla användare.

IMPLEMENTERA

Kör lösningen med tillhandahållande av support vid driftsättning, fixar och övervakning för att smidigt anpassa den nya programvaran till dina affärsprocesser.

DRIFT