main banner

SAP Controlling (CO)

Skoordynuj i usprawnij procesy organizacyjne za pomocą SAP Controlling.

leverx
CHCESZ WIEDZIEĆ, CZY SAP CO MOŻE SPEŁNIĆ POTRZEBY TWOJEGO BIZNESU?

Zarządzaj efektywnością kosztową z SAP CO

Choć SAP Controlling i SAP Financial Accounting (SAP FI) to dwa niezależne moduły, zachodzi między nimi stała wymiana danych dotyczących wydatków i przychodów. Rolą SAP CO jest rozliczanie kosztów i przychodów. W skład modułu wchodzą następujące funkcjonalności:
icon-1

Kontrola kosztów

Monitorowanie i rejestrowanie danych, które stanowią podstawę rachunku kosztów.

icon-2

Kontrola kosztów według produktu

Rozliczanie kosztów związanych z tworzeniem produktów lub świadczeniem usług.

icon-3

Kontrola kosztów według procesów

Rozliczanie wydatków związanych z procesami i operacjami biznesowymi.

icon-4

Kontroling zleceń wewnętrznych

Rozliczanie wydatków związanych z działaniami wewnętrznymi.

icon-5

Kontroling kosztów pośrednich

Rozliczanie wydatków, które nie są bezpośrednio związane z produktami i usługami.

icon-6

Kontroling wyników

Analiza zysków i strat firmy na potrzeby precyzyjnego doboru partnerów, rzetelnej kalkulacji cen itp.

Procesy obsługiwane komponentami SAP CO

card-1

Rachunek składników kosztów

 • Uzyskaj wgląd i możliwość efektywnego śledzenia kosztów i przychodów w swojej organizacji.
 • Korzystaj z kategorii elementów kosztowych w celu określania zysków i strat.
card-2

Analiza miejsc powstawania kosztów

 • Analizuj koszty ogólne ponoszone w organizacji. 
 • Śledź w sposób efektywny koszty ogólne.
 • Skorzystaj z master data dla centrów kosztów w celu śledzenia kosztów w podziale na działy i określenia miejsca ich powstawania.
 • Grupuj centra kosztów i twórz hierarchię centrów kosztów, aby otrzymywać podsumowanie informacji o kosztach.
card-3

Analiza centrów zysków

 • Dokonuj efektywnej oceny i śledź zyski i straty w organizacji. 
 • Określaj zyski i straty przy użyciu rozliczeń okresowych lub podejścia opartego na kosztach sprzedaży.
 • Grupuj centra zysków i twórz hierarchię centrów zysków, aby otrzymać podsumowanie zysków i strat. 
card-4

Zamówienia wewnętrzne

 • Monitoruj koszty konkretnego projektu w danym okresie i/lub koszty działań produkcyjnych.
 • Budżetuj w prosty sposób koszty projektów. Na przykład, ustaw limit wydatków w ramach uprzednio zdefiniowanego budżetu.
card-5

Kontroling kosztów produktów

 • Dokonuj kalkulacji kosztów związanych z produkcją.
 • Planuj koszty i kalkuluj ceny materiałów. 
 • Szacuj koszt towarów, które mają być wyprodukowane.
card-6

Rachunek kosztów działań

 • Przypisuj koszty ogólne produkcji do produktów lub usług, aby uzyskać dokładny obraz szacowanych kosztów.
 • Identyfikuj nierentowne produkty i nieefektywne procesy usługowe. 
card-7

Analiza zyskowności

 • Przeprowadzaj analizy rentowności swojej organizacji według segmentów rynku (materiały, grupy materiałów, obszary sprzedaży, grupy klientów itp.)
 • Generuj automatycznie raporty rentowności.
 • Realizuj potrzeby swojej organizacji korzystając z COPA opartym na kosztach i/lub kontach.

Kluczowe funkcje SAP CO

 • Rachunek kosztów i przychodów
 • Planowanie kosztów i przychodów
 • Określenie odchyleń poprzez porównanie rzeczywistych i planowanych wskaźników
 • Analiza kosztów rzeczywistych
 • Analiza kosztów planowanych
 • Ponowna kalkulacja kosztów rzeczywistych
 • Ocena wydajności firmy, jej działów i pracowników
 • Zarządzanie i dostosowywanie danych dotyczących wydatków i zysków
card-1

NIE WIESZ, OD CZEGO ZACZĄĆ? EKSPERCI LEVERX CHĘTNIE CI POMOGĄ.

WSPIERAMY TWOJĄ BRANŻĘ

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ LEVERX JAKO DOSTAWCĘ WDROŻEŃ SAP?

Globalny integrator systemu

 • LeverX to międzynarodowa firma z 14 oddziałami w 10 krajach, która specjalizuje się we wdrażaniu SAP i dostosowywaniu rozwiązań systemu do potrzeb klientów.
 • Oferujemy doradztwo technologiczne na każdym etapie projektu, rozwój oprogramowania oraz efektywne kosztowo usługi wdrożeniowe dla firm, wspierające ich skuteczną transformację biznesową i działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Oferujemy usługi tworzenia niestandardowego oprogramowania dla firm i dostarczamy indywidualne rozwiązania, dostosowane do specyficznych wymagań klientów.

Technologia i Zarządzanie

 • Krótki czas uruchomienia i konfiguracji projektu, sprawne zarządzanie
 • Nieustanne inwestowanie w innowacje i wczesne wdrażanie najnowszych technologii (Data Science, IoT, AI, Big Data, Blockchain itp.).
 • Tworzenie projektów zgodnie z normami jakości i bezpieczeństwa ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001.

Doświadczenie

 • 20+ lat praktyki w zakresie rozwiązań SAP. LeverX jest certyfikowanym partnerem SAP i preferowanym dostawcą.
 • 1600 ekspertów IT z doskonałą znajomością najnowszych technologii i rozwiązań SAP.
 • 950+ pomyślnie zrealizowanych projektów. Pomagamy firmom małym i dużym, działającym w różnych branżach, maksymalnie wykorzystać możliwości SAP.

DROGA DO SUKCESU Z LEVERX

Sześć głównych kroków w ramach współpracy z naszymi ekspertami SAP
Opracowanie strategii wdrożenia w oparciu o wymagania biznesowe klienta i możliwości rozwiązania.

ROZPOZNANIE

Finalizacja planów i celów projektu. Wspólnie z klientem określamy strukturę projektu, mechanizmy zarządzania, śledzenia i raportowania. Na tym etapie definiowane są role i obowiązki w zespole projektowym.

PRZYGOTOWANIE

Weryfikacja, czy rozwiązanie i zakres projektu spełniają wymagania biznesowe klienta.

EKSPLORACJA

Dostosowanie i integracja komponentów SAP z infrastrukturą IT klienta. W razie potrzeby nasi eksperci konfigurują i rozszerzają system.

REALIZACJA

Transfer ze starszych systemów do systemu produkcyjnego SAP, testy i walidacja ról/uprawnień dla wszystkich użytkowników.

WDROŻENIE

Uruchomienie narzędzia przy jednoczesnym wsparciu technicznym, monitorowaniu i wprowadzaniu poprawek, aby nowe oprogramowanie było idealnie dopasowane do procesów biznesowych.

URUCHOMIENIE