Rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zwiększ wydajność i wartość w rdzeniu procesów firmy dzięki rozwiązaniom SAP zaprojektowanym w celu przekształcenia firmy w inteligentne i zrównoważone przedsiębiorstwo na wszystkich poziomach.

leverx group
leverx group

2022

Rok aktywnego przeglądu firm ESG i ich działalności

Rozwiązania SAP dla przedsiębiorstw oferują kluczowe funkcje i cechy, które prowadzą firmę do trwałych wyników. Wbudowane operacje, doświadczenie i spostrzeżenia finansowe przekształcają firmę w inteligentne przedsiębiorstwo i otwierają możliwość działania bez emisji, odpadów i nierówności.

Obszary objęte rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju

card-1

Zarządzanie incydentami

Zapewnij płynne działanie procesów organizacji dzięki rozwiązaniom, które umożliwiają badanie, śledzenie i monitorowanie incydentów oraz zapewniają lepszą widoczność zagrożeń związanych z BHP. Uzyskaj dostęp do danych z innego oprogramowania SAP i korzystaj z nich w pełni dzięki analizie w czasie rzeczywistym i zautomatyzowanym globalnym narzędziem do raportowania.

Gotowy, aby odblokować wszystkie korzyści płynące z rozwiązań zrównoważonego rozwoju?

Rozważ opcje typu „wszystko w jednym”: rozwiązania pakietowe SAP EHS

Oprócz oferowania samodzielnych rozwiązań zrównoważonego rozwoju, zaprojektowaliśmy również pakiety wdrożeniowe i integracyjne, które mogą całkowicie pokryć specyficzne wymagania Twojej firmy.

Bezpieczeństwo produktów Wdrożenie procesów

  • Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
  • Automatyczna zgodność z regulacjami

Integracja z dostawcami danych

  • Redukcja kosztów utrzymania dokumentów
  • Automatyczna aktualizacja zasad regulacyjnych w systemie

Wdrożenie Zarządzania Środowiskowego

  • Zgodność ze wszystkimi regulacjami środowiskowymi związanymi z emisjami
  • Efektywne monitorowanie odchyleń i problemów
leverx group
Dowiedz się więcej o pakietowe rozwiązania, aby wybrać właściwe, umożliwiające przyjazne dla środowiska i zgodne z bezpieczeństwem procesy w Twoim inteligentnym przedsiębiorstwie.

Możemy dołączyć do Twojego projektu na dowolnym etapie

Our experienced specialists help you to find the right business scenario in a short time and, as a result, save your budget and time.

Consulting

LeverX Group implements, customizes, and integrates all SAP components into your IT infrastructure. Moreover, our experts configure and further develop the system if required.

Implementation

Our experts can not only implement ready-made solutions in your IT landscape but also develop solutions that will meet your business needs.

Development

We integrate your current SAP solutions with other SAP and non-SAP components and provide their smooth operation.

Integration

If you already have third-party asset management solutions that require an upgrade or want to move to SAP asset management solutions, we help you migrate.

Migration

If your business is an enterprise with many branches worldwide, we help rollout already implemented solutions across them all.

Rollout

LeverX Group provides go-live support, fixes outstanding issues, and helps your team to adapt to new solutions as soon as possible.

Support

Gotowy, aby stać się inteligentnym przedsiębiorstwem ze zrównoważonymi procesami?