Rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi

Pomożemy Ci stworzyć elastyczny i zrównoważony biznes dzięki prostym procesom zatrudniania, szkolenia i motywowania ludzi.

leverx group

Dlaczego zarządzanie zasobami ludzkimi jest ważne?

Firmy czasami mogą nie dawać należytego pierwszeństwa w zarządzaniu personelem. Uważają, że rozwój firmy zależy od innych ważnych czynników. A to kosztowny błąd, ponieważ pracownicy, kultura Twojej firmy i sukces biznesowy są ze sobą w ściśle powiązane.
logo

Rekrutacja

Znalezienie odpowiedniego kandydata może być trudne, a błędy w tym procesie mogą być kosztowne dla Twojej firmy. Jeśli zatrudnisz zbyt wielu lub za mało ludzi lub niewłaściwego kandydata, stracisz pieniądze.

logo

Onboarding

To jeden z najbardziej niedocenianych procesów. Dobrze zorganizowany onboarding maksymalizuje zaangażowanie pracowników i zwiększa ich retencję. W przeciwieństwie do tego, firmy ze słabym onboardingiem raczej nie zatrzymają nowych utalentowanych pracowników.

logo

Zarządzanie wydajnością

Nie ma pracowników bez luk w wiedzy. Zarządzanie wydajnością pomaga rozwiązać ten problem. Dzięki efektywnemu zarządzaniu wydajnością możesz wspierać swoich utalentowanych pracowników i pomagać im w rozwoju zawodowym.

logo

Szkolenie

Szkolenie pracowników zwiększa ich zaangażowanie, poprawia wydajność i zmniejsza rotację. Inwestycje w szkolenia personelu wzmacniają mocne strony Twojej firmy i zapewniają przewagę konkurencyjną.

logo

Budowanie kultury firmy

Pozytywna kultura firmy zwiększa zaangażowanie pracowników, satysfakcję z pracy i utrzymanie. Zarządzanie zasobami ludzkimi ma kluczowe znaczenie dla rozwoju, doskonalenia i utrzymania kultury firmy.

Kluczowe procesy rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

card-1

Rekrutacja

Z SAP, sourcing, angażowanie i zatrudnianie nowych pracowników jest łatwiejsze. Korzystaj z praktyk rekrutacyjnych zorientowanych na wyniki, aby zdobyć najlepsze talenty na rynku.

Stwórz swój wymarzony zespół z SAP i LeverX Group

SAP HCM
SAP SF
SAP Payroll
Amango

SAP Human Capital Management (SAP HCM)

Dzięki SAP HCM zyskujesz przewagę konkurencyjną podczas zatrudniania, angażowania i utrzymywania pracowników dzięki automatyzacji zadań działu personalnego.

Kluczowe cechy

  • Optymalizacja planowania i zarządzania zasobami. Priorytetyzuj doświadczenie użytkownika oraz twórz i analizuj strukturę swojej firmy i jej działów. 
  • Automatyzacja onboardingu. Możesz stworzyć jedno centrum danych przechowujące informacje o wszystkich pracownikach i zoptymalizować każdy proces związany z rekrutacją i onboardingiem.
  • Zarządzanie czasem. Komponenty SAP HCM zapewniają niezbędne narzędzia do zarządzania harmonogramami pracowników, monitorowania godzin pracy i czasu wolnego oraz analizy produktywności pracowników.
  • Zarządzanie płacami. Upraszcza gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie danymi związanymi z płacami. Teraz możesz uniknąć błędów przy naliczaniu listy płac i zmniejszyć ryzyko związane z wszystkimi płatnościami.

Dowiedz się więcej
card-1
leverx group
Stwórz swój wymarzony zespół z SAP i LeverX Group

Wzmocnij wyniki biznesowe dzięki swojemu zespołowi