main banner

Wydajne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi za pomocą rozwiązań SAP

Pomożemy Ci stworzyć elastyczny i zrównoważony biznes dzięki prostym procesom zatrudniania, szkolenia i motywowania ludzi.

Dlaczego zarządzanie zasobami ludzkimi jest ważne?

Firmy czasami mogą nie dawać należytego pierwszeństwa w zarządzaniu personelem. Uważają, że rozwój firmy zależy od innych ważnych czynników. A to kosztowny błąd, ponieważ pracownicy, kultura Twojej firmy i sukces biznesowy są ze sobą w ściśle powiązane.
logo

Rekrutacja

Znalezienie odpowiedniego kandydata może być trudne, a błędy w tym procesie mogą być kosztowne dla Twojej firmy. Jeśli zatrudnisz zbyt wielu lub za mało ludzi lub niewłaściwego kandydata, stracisz pieniądze.
logo

Onboarding

To jeden z najbardziej niedocenianych procesów. Dobrze zorganizowany onboarding maksymalizuje zaangażowanie pracowników i zwiększa ich retencję. W przeciwieństwie do tego, firmy ze słabym onboardingiem raczej nie zatrzymają nowych utalentowanych pracowników.
logo

Zarządzanie wydajnością

Nie ma pracowników bez luk w wiedzy. Zarządzanie wydajnością pomaga rozwiązać ten problem. Dzięki efektywnemu zarządzaniu wydajnością możesz wspierać swoich utalentowanych pracowników i pomagać im w rozwoju zawodowym.
logo

Szkolenie

Szkolenie pracowników zwiększa ich zaangażowanie, poprawia wydajność i zmniejsza rotację. Inwestycje w szkolenia personelu wzmacniają mocne strony Twojej firmy i zapewniają przewagę konkurencyjną.
logo

Budowanie kultury firmy

Pozytywna kultura firmy zwiększa zaangażowanie pracowników, satysfakcję z pracy i utrzymanie. Zarządzanie zasobami ludzkimi ma kluczowe znaczenie dla rozwoju, doskonalenia i utrzymania kultury firmy.

Kluczowe procesy rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

card-1

Rekrutacja

Z SAP, sourcing, angażowanie i zatrudnianie nowych pracowników jest łatwiejsze. Korzystaj z praktyk rekrutacyjnych zorientowanych na wyniki, aby zdobyć najlepsze talenty na rynku.

card-1

Onboarding

Pozwól nowym pracownikom być częścią Twojego zespołu od pierwszego dnia. Dzięki ulepszonym procesom onboardingu zwiększasz zaangażowanie i utrzymanie ludzi w całym ich cyklu życia w firmie.

card-1

Lista płac

Zarządzaj wynagrodzeniem brutto i netto z uwzględnieniem wszystkich wynagrodzeń i nagród. Rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi upraszczają gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie danymi płacowymi.

card-1

Dokumentacja

Twórz, przechowuj i zarządzaj wszystkimi dokumentami w jednym miejscu, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

card-1

Raportowanie

Uzyskaj pełny obraz zasobów ludzkich, aby podejmować decyzje oparte na danych we wszystkich procesach HR.

card-1

Śledzenie czasu

Zapewnij swoim pracownikom inteligentne narzędzia do śledzenia czasu i obecności, a swoim menedżerom dostęp do danych o kosztach pracy.

card-1

Rezerwacja biurka

Stwórz sprawne, elastyczne środowisko pracy dla swoich pracowników, dostarczając w czasie rzeczywistym informacje o dostępnych zasobach z dowolnego miejsca.

Stwórz swój wymarzony zespół z SAP i LeverX

SAP HCM
SAP SF
SAP Payroll
Amango

SAP Human Capital Management (SAP HCM)

Dzięki SAP HCM zyskujesz przewagę konkurencyjną podczas zatrudniania, angażowania i utrzymywania pracowników dzięki automatyzacji zadań działu personalnego.

Kluczowe cechy

  • Optymalizacja planowania i zarządzania zasobami. Priorytetyzuj doświadczenie użytkownika oraz twórz i analizuj strukturę swojej firmy i jej działów.
  • Automatyzacja onboardingu. Możesz stworzyć jedno centrum danych przechowujące informacje o wszystkich pracownikach i zoptymalizować każdy proces związany z rekrutacją i onboardingiem.
  • Zarządzanie czasem. Komponenty SAP HCM zapewniają niezbędne narzędzia do zarządzania harmonogramami pracowników, monitorowania godzin pracy i czasu wolnego oraz analizy produktywności pracowników.
  • Zarządzanie płacami. Upraszcza gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie danymi związanymi z płacami. Teraz możesz uniknąć błędów przy naliczaniu listy płac i zmniejszyć ryzyko związane z wszystkimi płatnościami.
card-1
leverx
Stwórz swój wymarzony zespół z SAP i LeverX

Wzmocnij wyniki biznesowe dzięki swojemu zespołowi