main banner

SAP S/4HANA for Procurement

Zadbaj o przejrzystość, wydajne zarządzanie i pełną kontrolę nad procesami zakupowymi we wszystkich systemach wykorzystywanych w Twoim przedsiębiorstwie – dzięki SAP S/4HANA for Procurement.

Do czego można wykorzystać SAP S/4HANA for Procurement?

Stanowiąc część systemu ERP nowej generacji S/4HANA, SAP S/4HANA for Procurement to elastyczne, zakładowe rozwiązanie zapewniające wydajne zarządzanie i kontrolę operacji zakupowych. Jakie cechy zapewniają przejrzystość tych procesów i poprawiają ich wydajność?
card-1

Planowanie obiektów (materiały, części zamienne, elementy)

Zapewnia dostępność towaru w chwili niewielkiego spadku bilansu poniżej ustalonych wartości – dzięki kontrolom stanów magazynowych, analizom danych historycznych, biorąc pod uwagę zamówienia zakupu, prognozy, obliczenia wielkości zapotrzebowania oraz poprzez tworzenie dalszych dokumentów lub informacji dla kupujących.

card-2

System zapytań

Pomaga tworzyć, optymalizować i kontrolować zapytania zakupowe. Wniosek może zostać wygenerowany automatycznie lub ręcznie, w oparciu o dane otrzymane z systemu. Prócz tego, można dostosować procedury zgód i zatwierdzania wniosków, w celu kontroli planowania zakupów. Analiza, wydruk i wiele innych funkcji pozwoli ściśle kontrolować dobór dostawcy, cenę oraz terminy dostaw w odniesieniu do wszystkich potrzeb i przyszłych zamówień, aż do ostatecznej dostawy.

card-3

System uzgodnień i umów

Pozwala na stworzenie, usprawnienie i kontrolę utrzymania i wykonania umów zakupowych. Prócz tego, element ten pozwala na utrzymanie różnych rodzajów umów, oraz na ustanowienie procedur kontroli dla nich (według ilości, kosztów, itd.).

card-4

System zamówień

Pomaga tworzyć, optymalizować i kontrolować zamówienia zakupów. Prócz tego, umożliwia on automatyczny wybór źródeł dostaw. Aby zapewnić stworzenie jak najbardziej wydajnych i opłacalnych zamówień zakupu, system pomoże ci określić zoptymalizowaną wielkość zamówienia.

card-5

System kontroli przychodzących dostaw

Komponent obejmuje różne cechy wspierające tworzenie, optymalizację oraz kontrolę przesyłek przychodzących od dostawców produktów. Obejmuje wszystko od planowania do ostatecznego odbioru w magazynie oraz na produkcji.

card-6

System kontroli przychodzących faktur

Z łatwością możesz tworzyć, optymalizować i kontrolować faktury przychodzące od dostawców towarów, usług, itd. Faktury wprowadzać można ręcznie, odbierać – elektronicznie od dostawcy, bądź też wprowadzać z plików PDF dzięki technologiom uczenia maszynowego.

card-1

Kontrola zapasów

Element ten obejmuje szereg funkcji wspierających tworzenie, optymalizację i kontrolę ruchu towarów w miejscach ich składowania (wejścia, wyjścia, przesunięcia, kontrola stanów, nadwyżki, niedobowy, komisjonowanie, itd.). System pozwala ponadto na prowadzenie i rejestrację wyników zaplanowanych lub niezaplanowanych inwentaryzacji. Analiza, sprawozdawczość, wydruk i wiele innych funkcji pozwala na kontrolę zapasów materiałów na wymagany okres.

card-1

Odprawa celna

Pozwala na tworzenie, optymalizację i kontrolę importowych i eksportowych deklaracji celnych oraz płatności z nimi związanych.

Korzyści z wykorzystania modułu SAP S/4HANA for Procurement

Przedsiębiorstwa wykorzystują moduł S/4HANA for Procurement, ciesząc się z następujących korzyści:
icon-1
Redukcja kosztów związanych z zakupami
icon-2
Przejrzystość czynności pracowników
icon-3
Ograniczenie błędów ludzkich
icon-4
Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym oraz analityczna
icon-5
Możliwość scentralizowanego zarządzania
icon-6
Terminowe opracowanie i aktualizowanie planu zakupów
icon-7
Kontrola zobowiązań umownych
icon-8
Pełna informacja o ruchu materiałów
icon-9
Zarządzanie operacyjne i kontrola zapasów

Czy chcesz dodać wydajność i precyzję do swojego procesu zakupowego?

Jeszcze jedna opcja do rozważenia: Central Procurement

Dzięki modułowi SAP S/4HANA Central Procurement, mamy możliwość integracji systemu SAP S/4HANA z innymi systemami planowania zasobów korporacyjnych, aby uzyskać scentralizowane procesy zakupowe w całym systemie. W takiej sytuacji, moduł SAP S/4HANA Central Procurement działałby jako węzeł centralny, zaś systemy planowania zasobów pracowałyby jako układy połączone.

SAP S/4HANA Central Procurement pozwala specjalistom ds. zakupów na:

  • Uzyskiwanie kompletnego obrazu wszystkich potrzeb zakupowych w różnych oddziałach przedsiębiorstwa, usprawniając procesy zakupowe i pozwalając na oszczędności zasobów.
  • Kontrolę i przetwarzanie wszystkich wniosków zakupowych w powiązanych przedsiębiorstwach lub w systemach chmurowych SAP S/4HANA.
  • Tworzenie centralnych wniosków o propozycje, publikację ich, zaś po ukończeniu procedury zakupowej na tworzenie ofert w imieniu dostawców.
  • Tworzenie zamówień zakupów i umów zakupu w oparciu o dostarczone przez dostawców oferty.

Wśród naszych klientów są

Take a Look at Our Portfolio

To give you a better taste of how S/4HANA for Procurement can benefit your business, take a look at some of our completed projects.

Kontroluj procesy zakupowe w ramach wszystkich połączonych systemów – korzystając z wygody posiadania jednego rozwiązania.