main banner

SAP Enterprise Portfolio and Project Management

Zautomatyzuj i uprość cały projekt, określ jednolite podejście do zarządzania projektowego.

Jak SAP EPPM może pomóc twojemu przedsiębiorstwu?

Rozwiązanie to zapewnia przedsiębiorstwom realizację zadań na wysokim poziomie, na czas, w ramach uzgodnionych budżetów.
logo-1

Inwestycja odpowiednich zasobów

Określ, jakich zasobów potrzebujesz, sprawdź, czy są dostępne, kontroluj ich zużycie.
logo-2

Redukcja ryzyka

Stosuj najlepsze praktyki, aby identyfikować i rozwiązywać problemy z projektami na czas, stosując kluczowe wskaźniki wydajności i wizualizację wskaźników.
logo-3

Podnieś rentowność

Dzięki zoptymalizowanym wzorcom spraw, że przedsiębiorstwo działało będzie szybciej i będzie bardziej rentowne.
logo-4

Redukcja kosztów

Osiągnij ten cel przez automatyzację procesów, realokację zasobów z nieaktywnych projektów oraz obniżenie kosztów za zbiór danych i sprawozdawczość.
logo-5

Podnieś przejrzystość

Uzyskaj dostęp do sprawozdawczości w czasie rzeczywistym na podstawie danych o finansach bieżących i projektach.
logo-6

Usprawnianie podejmowania decyzji

Dzięki wyższej przejrzystości, dobieraj i inwestuj w projekty i działania o najlepszych stopach zwrotu.
leverx
Want to know if SAP EPPM fits your business needs?

Jakie trudności pokonasz dzięki SAP EPPM?

card-1

Zarządzanie projektowe

 • Kontrola zadań i terminów
 • Identyfikacja krytycznych ścieżek
 • Przypisywanie zasobów
 • Koordynacja
 • Kontrola postępów
card-2

Zarządzanie zasobami

 • Identyfikacja właściwych zasobów
 • Kontrole dostępności
 • Optymalne wykorzystanie
card-3

Zarządzanie portfelem

 • Dostosowanie portfela
 • Optymalizacja inwestycji
 • Kontrola terminowości
 • Nadzór nad kosztami projektów
card-4

Zarządzanie projektami komercyjnymi

 • Planowanie finansowe
 • Zarządzanie trudnościami i zmianami
 • Zarządzanie ryzykiem

Got interested in the solution?

slider-1
slider-2
slider-2
slider-2
slider-2
slider-2
slider-2

BRANŻE, KTÓRE OBSŁUGUJEMY

icon-1
HURT I DETAL
icon-2
FINANSE I BANKOWOŚĆ
icon-3
TRANSPORT I LOGISTYKA
icon-4
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
icon-5
IT I TELEKOMUNIKACJA
icon-6
ROPA NAFTOWA I GAZ
icon-7
MOTORYZACJA
Healthcare
Opieka zdrowotna

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ GRUPĘ LEVERX JAKO DOSTAWCĘ USŁUG SAP?

Ponad 19 lat owocnej współpracy z SAP

Grupa LeverX to certyfikowany partner SAP i preferowany dostawca usług.

Ponad 1.500 specjalistów informatyków

Dogłębna wiedza o najnowszych technologiach i rozwiązaniach SAP.

Ponad 550 pomyślnie wdrożonych projektów,

dostarczonych do przedsiębiorstw z różnych branż.

DROGA DO SUKCESU Z GRUPĄ LEVERX

Sześć najważniejszych kroków, które wykonasz z naszymi specjalistami SAP.
Opracowanie strategii wdrożeniowej opartej na wymaganiach klienta i możliwościach rozwiązań.

ODKRYJ

Planowanie projektów i finalizacja celów. Wraz z klientem określamy strukturę projektu, system zarządzania, mechanizmy śledzenia i sprawozdawczości. Na tym etapie definiuje się role i zakresy odpowiedzialności w zespole projektowym.

PRZYGOTUJ

Faza weryfikacji. Zadbamy o to, aby rozwiązanie i zakres projektu spełniły wymagania przedsiębiorstwa klienta.

Explore

Dostosowanie do potrzeb i integracja elementów SAP z infrastrukturą informatyczną klienta. Nasi specjaliści skonfigurują i rozwiną dalej system, gdyby to okazało się konieczne.

ZREALIZUJ

Przemieszczenie danych ze starych systemów do systemu produkcyjnego SAP, próby, walidacja ról/ uprawnień wszystkich użytkowników.

WDRAŻAJ

Uruchomienie rozwiązania z zapewnieniem wsparcia rozruchowego, poprawki i nadzór, aby doskonale dostosować nowe oprogramowanie do Waszych procesów biznesowych.

URUCHOM

DOWIEDZ SIĘ, JAK SKORZYSTAĆ NA SZCZEGÓŁOWYM PLANOWANIU